Mesto Trnava

Hlavný kontrolór

  • Plány kontrolnej činnosti
  • Odborné stanoviská
  • Správy o výsledkoch kontrol
  • Správy o kontrolnej činnosti
     
 
Chcete vedieť, čo je nové?