Mesto Trnava

Iné dokumenty

Odbor sociálny

 Ekonomicky oprávnené náklady v štruktúre za rok 2022

 Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú v zariadeniach Mestom Trnava v roku 2022

 Smernica na určenie a vedenie poradia pre zabezpečenie sociálnych služieb mestom Trnava u verejného, resp. neverejného poskytovateľa sociálnych služieb pôsobiaceho na území mesta Trnava a mimo územia mesta Trnava

 Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú v zariadeniach Mestom Trnava v roku 2021

 Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú v zariadeniach Mestom Trnava v roku 2020

Priemerné výdavky a príjmy za rok 2019

Ekonomicky oprávnené náklady v štruktúre za rok 2018

Ekonomicky oprávnené náklady v štruktúre za rok 2018
(nocľaháreň na Coburgovej ulici)


Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady
za sociálnu službu poskytovanú v zariadeniach zriadených Mestom Trnava v roku 2018


Ekonomicky oprávnené náklady v štruktúre za rok 2017

  Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady
za sociálnu službu poskytovanú v zariadeniach zariadených Mestom Trnava v roku 2017

Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady
za sociálnu službu poskytovanú v zariadeniach zriadených Mestom Trnavou v roku 2016

  Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady
za sociálnu službu poskytovanú v zariadeniach zariadených Mestom Trnava v roku 2015

  Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady
za sociálnu službu poskytovanú v zariadeniach zariadených Mestom Trnava v roku 2014

  Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady
za sociálnu službu poskytovanú v zariadeniach zariadených Mestom Trnava v roku 2013


Kancelária prednostu

  Etický kódex zamestnancov Mesta Trnava
      Prijatý na stretnutí zamestnancov MsÚ a vedenia mesta 18. decembra 2007