Mesto Trnava

Informácie o zadávaní zákazky

 • Aktualizácia licencie digitálnej ortofotomapy mesta Trnava (celé územie mesta, mimo centra, v rozlíšení 20 cm) z roku 2011 na rok 2014 a (zastavané územie mesta v rozlíšení 10 cm, snímkované v mimovegetačnom období) z roku 2013 na rok 2015
    Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 16. 1. 2015
  Zverejnené dňa: 13. 1. 2015
 • Aktualizácia licencie digitálnej ortofotomapy mesta Trnava (časť centrum mesta, v rozlíšení 20 cm) z roku 2011 na rok 2014
    Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 5. 12. 2014
  Zverejnené dňa: 2. 12. 2014
 • ZŠ s MŠ Atómová – oprava podlahy v kuchyni MŠ, rozvody a kanalizácia
  Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 19. 3. 2014
  Zverejnené dňa: 14. 3. 2014
 • Parkovisko Juraja Slotu 35, 41 – PD
  Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 12. 3. 2014
  Zverejnené dňa: 12. 3. 2014
 • Revitalizácia parku a verejného priestoru galérie – PD
  Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 13. 3. 2014
  Zverejnené dňa: 10. 3. 2014
 • Rekonštrukcia chodníkov Univerzitné námestie v Trnave – 2. etapa
  Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 13. 3. 2014
  Zverejnené dňa: 10. 3. 2014
 • Poskytnutie „Virtuálnej aukčnej siene PROebiz“ a služieb s ňou spojených
  Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 25. 2. 2014
  Zverejnené dňa: 20. 2. 2014 
 • Obnova verejných priestorov Hlavnej ulice v Trnave
  – Mestský znak s geografickými údajmi

    Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 20. 2. 2014
  Zverejnené dňa: 18. 2. 2014
 • Príjazdová cesta k betónovej ploche na Družbe za Bowling centrom - PD
    Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 17. 2. 2014
  Zverejnené dňa: 14. 2. 2014
 • Parkovisko Jiráskova 14-16, PD
    Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 12. 2. 2014
  Zverejnené dňa: 7. 2. 2014
 • Obnova verejných priestorov Hlavnej ulice v Trnave
  – Informačná tabuľa a smerové terče

    Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 10. 2. 2014
  Zverejnené dňa: 7. 2. 2014
 • Obnova verejných priestorov Hlavnej ulice v Trnave
  – Erby partnerských miest a plastické písmo

    Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 10. 2. 2014
  Zverejnené dňa: 7. 2. 2014
 • Svetelná výzdoba – mestský reprezentačný ples
    Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 11. 2. 2014
  Zverejnené dňa: 5. 2. 2014
 • Kvetinová výzdoba – mestský reprezentačný ples
    Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 11. 2. 2014
  Zverejnené dňa: 5. 2. 2014
 • ZŠ s MŠ K. Mahra – oprava soc. zariadení v pavilóne A
    Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 11. 2. 2014
  Zverejnené dňa: 5. 2. 2014
 • Výmena okien a stavebné úpravy na ZŠ K. Mahra v Trnave
    Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 11. 2. 2014
  Zverejnené dňa: 5. 2. 2014
 • Organizačné, personálne a technické zabezpečenie  na 19. Reprezentačný ples Mesta Trnava
    Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 10. 2. 2014
  Zverejnené dňa: 5. 2. 2014
 • Aktualizácia licencie digitálneho vektorového strešného modelu CMZ  Trnava a okolia
    Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 10. 2. 2014
  Zverejnené dňa: 4. 2. 2014
 • Ozvučenie, osvetlenie, videoprojekcia, veľkoplošná obrazovka na
  19. Reprezentačný ples Mesta Trnava

    Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 5. 2. 2014
  Zverejnené dňa: 31. 1. 2014
 • Prekládka plynovej prípojky pre MŠ Hodžova 40
    Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 31. 1. 2014
  Zverejnené dňa: 29. 1. 2014
 • Oprava hasiacich prístrojov, hydrantov a požiarnych uzáverov
    Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 3. 2. 2014
  Zverejnené dňa: 28. 1. 2014
 • Výmena okien a stavebné úpravy na ZŠ A.Kubinu v Trnave
    Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 3. 2. 2014
  Zverejnené dňa: 28. 1. 2014
 • Parkovisko Bedřicha Smetanu 9-10, Trnava – PD
    Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 31. 1. 2014
  Zverejnené dňa: 28. 1. 2014
 • Požiarna ochrana – MP a TP Trnava
    Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 31. 1. 2014
  Zverejnené dňa: 27. 1. 2014
 • Parkovisko ZŠ V jame, PD
    Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 29. 1. 2014
  Zverejnené dňa: 27. 1. 2014
 • Vyhotovenie projektovej dokumentácie na stavebné úpravy v toaletách na MŠ V Jame 27
    Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 29. 1. 2014
  Zverejnené dňa: 24. 1. 2014
 • Rekonštrukcia chodníka Bučianska – Tehelná, PD
    Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 28. 1. 2014
  Zverejnené dňa: 22. 1. 2014
 • Parkovisko pred ZŠ s MŠ Nám. SUT, PD
    Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 28. 1. 2014
  Zverejnené dňa: 22. 1. 2014
 • Inštalácia dekorácií na 19. Reprezentačný ples Mesta Trnava
    Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 24. 1. 2014
  Zverejnené dňa: 21. 1. 2014
 • Parkovisko Golianova 1-17 – spracovanie projektovej dokumentácie (DSPaR)
    Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 20. 1. 2014
  Zverejnené dňa: 17. 1. 2014
 • Kontrola prenosných hasiacich prístrojov, kontrola hydrantov a požiarnych uzáverov
    Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 21. 1. 2014
  Zverejnené dňa: 17. 1. 2014
 • Parkovisko Ul. Ľ. Podjavorinskej 9-30, PD
    Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 22. 1. 2014
  Zverejnené dňa: 16. 1. 2014
 • Zabezpečenie občerstvenia a prevádzkovo-technické zabezpečenie
  na akciu „Reprezentačný ples mesta Trnava“ pre cca 550 osôb

    Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 20. 1. 2014
  Zverejnené dňa: 15. 1. 2014
 • Novoročná recepcia primátora mesta Trnava
    Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 7. 1. 2014
  Zverejnené dňa: 7. 1. 2014
 • Servis, oprava a údržba sekčných brán – MP a TP Trnava
    Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 27. 12. 2013
  Zverejnené dňa: 20. 12. 2013
   
 • Rekonštrukcia MK Markovičova PD
    Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 30. 12. 2013
  Zverejnené dňa: 20. 12. 2013
 • Zakúpenie mobilného pódia
    Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 17. 12. 2013
  Zverejnené dňa: 13. 12. 2013
 • Aktualizácia licencie digitálnej ortofotomapy mesta Trnava z roku 2011 na rok 2013 a zároveň upgrade z 20 cm/pixel na 10 cm/pixel v rozsahu - zastavané územie 21,3 km2
    Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 13. 12. 2013
  Zverejnené dňa: 10. 12. 2013
 • ZŠ s MŠ Vančurova, rekonštrukcia sociálnych zariadení pre dievčatá v pavilóne A, II. až IV. NP - realizácia stavebných prác
    Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 12. 12. 2013
  Zverejnené dňa: 9. 12. 2013
 • Tlač periodika Novinky z radnice
    Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 16. 12. 2013
  Zverejnené dňa: 6. 12. 2013
 • Obnova povrchov Hviezdoslavovej ulice v Trnave – PD
    Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 12. 12. 2013
  Zverejnené dňa: 4. 12. 2013
 • Kontrola účtovníctva a hospodárenia mestskej rozpočtovej organizácie
    Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 29. 11. 2013
  Zverejnené dňa: 2. 12. 2013
 • Vypracovanie overovacích  štúdií na prihradobný priestor v lokalite Horné bašty
  a na obnovu  parkového a verejného priestoru galérie pri Evanjelickom dóme
  v Trnave

    Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 3. 12. 2013
  Zverejnené dňa: 28. 11. 2013
 • Most nad železnicou (Bedřicha Smetanu - Coburgova ulica)
  vypracovanie štúdie s rámcovým rozpočtom

    Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 19. 11. 2013
  Zverejnené dňa: 14. 11. 2013
 • Oprava križovatky MK Rajčurská – MK Pútnická Trnava-Modranka
    Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 15. 11. 2013
  Zverejnené dňa: 11. 11. 2013
 • Mestský priemyselný a technologický park Trnava- SO-01C – Dokončovacie stavebné úpravy
    Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 13. 11. 2013
  Zverejnené dňa: 8. 11. 2013
 • Oprava detských lehátok, výroba skriniek, kontajnerov, stolov, políc, skríň do šatne - MŠ T. Tekela 1, Trnava
    Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 11. 11. 2013
  Zverejnené dňa: 6. 11. 2013
 • Dodávka vzrastlých stromov
    Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 11. 11. 2013
  Zverejnené dňa: 5. 11. 2013
 • Humanizácia obytného súboru Spartakovská, 11-19, I. etapa (realizácia)
    Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 6. 11. 2013
  Zverejnené dňa: 30. 10. 2013
 • Poskytnutie odborných služieb v oblasti verejného obstarávania na zabezpečenie predmetu podlimitnej zákazky: Oprava, údržba, rekonštrukcie, stavebné úpravy a dopravné značenie miestnych komunikácií v meste Trnava
    Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 30. 10. 2013
  Zverejnené dňa: 25. 10. 2013
 • Platobný systém parkovania prostredníctvom SMS správ mobilného telefónu
    Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 30. 10. 2013
  Zverejnené dňa: 24. 10. 2013
 • Výroba a dodanie prezentačných produktov
    Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 29. 10. 2013
  Zverejnené dňa: 23. 10. 2013
 • Evanjelický cintorín, vybudovanie sociálneho zariadenia
    Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 24. 10. 2013
  Zverejnené dňa: 21. 10. 2013
 • Rekonštrukcia MK Zámočnícka v Trnave – stavebné práce
    Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 25. 10. 2013
  Zverejnené dňa: 17. 10. 2013
 • Parkovisko Špačinská cesta 70-74, Trnava
    Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 28. 10. 2013
  Zverejnené dňa: 15. 10. 2013
 • Zariadenie pre seniorov, ul. T. Vansovej, Trnava – výmena okien blok C
    Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 18. 10. 2013
  Zverejnené dňa: 15. 10. 2013
 • Výtvarný návrh, grafické spracovanie a tlač detskej vymaľovávanky
    Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 18. 10. 2013
  Zverejnené dňa: 14. 10. 2013
 • Tlač mesačného programového plagátu Mesta Trnavy
    Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 16. 10. 2013
  Zverejnené dňa: 11. 10. 2013
 • Právne služby – poskytovanie právneho poradenstva
    Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 10. 10. 2013
  Zverejnené dňa: 7. 10. 2013
 • Trojičné námestie - dodávka vzrastlých stromov
    Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 10. 10. 2013
  Zverejnené dňa: 4. 10. 2013
 • Rehabilitácia Trojičného námestia v Trnave – spracovanie projektovej dokumentácie (DSPaR)
    Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 23. 10. 2013
  Zverejnené dňa: 2. 10. 2013
 • Parkovisko Špačinská 2-40, PD
    Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 3. 10. 2013
  Zverejnené dňa: 30. 9. 2013
 • Poskytovanie poradenskej činnosti pri zabezpečení verejného obstarávania
    Informácia (PDF)
  Zverejnené dňa: 25. 9. 2013
 • Parkovisko Tamaškovičova 13-14 – spracovanie projektovej dokumentácie (DSPaR)
    Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 2. 10. 2013
  Zverejnené dňa: 25. 9. 2013
 • Parkovisko ul. gen. Goliána 24-25 – spracovanie projektovej dokumentácie (DSPaR)
    Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 2. 10. 2013
  Zverejnené dňa: 25. 9. 2013
 • ZŠ K. Mahra, rekonštrukcia strechy telovýchovného pavilónu – spracovanie projektovej dokumentácie (DSPaR)
    Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 27. 9. 2013
  Zverejnené dňa: 24. 9. 2013
 • Humanizácia OS Linčianska – spracovanie projektovej dokumentácie (DSPaR)
    Informácia (PDF)
  Plánovaný dátum zadania zákazky: 27. 9. 2013
  Zverejnené dňa: 24. 9. 2013