Mesto Trnava

Informácie zapisovateľky volebnej komisie

Zapisovateľka mestskej volebnej komisie:

Ing. Natália Gottwaldová
Mestský úrad v Trnave
Trhová 3, 917 71
+421 33 32 36 149, +421 907 903 714
natalia.gottwaldova@trnava.sk

Dňa 30. 8. 2022 sa budú kandidátne listiny preberať v čase:

  • od 8.00 – 18.00 hod na MsÚ, Trhová 3, Trnava
  • od 18.00 – 24.00 hod na radnici, Hlavná 1, Trnava
     

Kandidátne listiny môžete odovzdávať v čase úradných hodín, v kancelárii č. 149. 

Pondelok

8.00 – 11.30 h

12.30 – 15.00 h

Utorok

8.00 – 11.30 h

12.30 – 15.00h 

Streda

8.00 – 11.30 h

12.30 – 16.00 h

Štvrtok

8.00 – 11.30 h

12.30 – 15.00 h

Piatok

8.00 – 11.30 h

12.30 – 14.00 h