Mesto Trnava

Kalendár primátora 2016 (január-jún)

JANUÁR 2016

4. 1. 2016 - 20. 1. 2016

- DOVOLENKA -

21.1.2016

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava

22. 1. 2016

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava

25. 1. 2016

- Gremiálna porada
- pracovné stretnutie - p. Bayer
- pracovné stretnutie - p. Ostrá
- pracovné stretnutie - p. Szigétiová
- pracovné stretnutie - p. Helfer
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- kreovanie okrskových volebných komisií - stretnutie
 

26. 1. 2016

- pracovná porada s vedúcimi MsÚ Trnava
- zasadnutie Mestskej rady mesta Trnava

27. 1. 2016

- pracovné stretnutie - p. Stredanský
- pracovné stretnutie - p. Taška (Slovenská asociácia parkovacích domov)
- pracovné stretnutie so  zamestnancami MsÚ Trnava

28. 1. 2016

- vyhlásenie výsledkov ankety "Najlepší športovec školy roka 2015"
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - p. Boledovičová
- pracovné stretnutie - p. Zielosko
- pracovné stretnutie - p. Bergmanová
- pracovné stretnutie - p. Hornáček

29. 1. 2016

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - p. Nedoroščík

 

FEBRUÁR 2016

1. 2. 2016

- pracovné stretnutie - p. Janček
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - p. Bodis
- pracovné strenutie - p. Meszároš
- pracovné stretnutie - p. Zielosko
- pracovné stretnutie - Bergmanová

2. 2. 2016

- porada vedúcich MsÚ
- zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trnave

3. 2. 2016

- tlačová beseda po mestskom zastupiteľstve
- Rada ZMO Jaslovské Bohunice
- workshop k doprave
- pracovné stretnutie - p. Turanská

4. 2. 2016

- pracovné stretnutie - p. Hormanová
- konferencia Smart Cities 2016

5. 2. 2016

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - p. Spál (Slovenský vodohospodársky podnik)
- pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o.
- pracovné stretnutie - JUDr. Vendel
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava

8 2. 2016

- pracovné stretnutie - p. Bugala
- výberové konanie na OÚRaK - projektový manažér
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - p. Slezák, p. Procik
- pracovné stretnutie - p. Boledovičová
- pracovné stretnutie - p. Hornáček
- pracovné stretnutie - p. Kmeť
- zasadnutie bytovej komisie

9. 2. 2016

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - ohľadom koncepcie obnovy areálov ZŠ
- pracovné stretnutie - ART STUDIO
- pracovné stretnutie - p. Riezmanová
- zasadnutie majetkovej komisie

10. 2. 2016

- pracovné stretnutie  PD Lávka na Starohájskej
- pracovné stretnutie stredoškolákov s univerzitnou radou
- pracovné stretnutie - p. Hrubý
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie so starostami obcí - PH SR

11. 2. 2016

- pracovné stretnutie -p. Privara (Slovenský zväz cyklistiky)
- pracovné stretnutie - p. Turanský
- pracovné stretnutie - p. Čavojský
- pracovná cesta do Grazu

12. 2. 2016

- pracovná cesta do Grazu

15. 2. 2016

- pracovná cesta do Bratislavy - stretnutie Národná dialničná spoločnosť
                                                   - pracovné stretnutie - Slovenský strelecký zväz

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - spol. Visions

16. - 17. 2. 2016

- pracovná cesta - Štrbské Ples - Rada ZMOS

18. 2. 2016

- pracovné stretnutie - p. Drgoň
- tlačová konferencia - participatívny rozpočet
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- prednáška na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave
- pracovné stretnutie - p. Čavojský, p. Vadovič
- pracovná cesta do Trenčína - spol. ENEXtrade

19. 2. 2016

- pracovná cesta do Piešťan - zasadnutie Dozornej rady TAVOS a.s.
- pracovné stretnutie - projektant štúdie cyklotrasy "Trnávka"
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- Memoriál Jána Korca - exhibičný zápas
- pracovné stretnutie - p. Holeček

20. - 22. 2. 2016

- pracovná cesta do Zabrze

22. 2. 2016

- Porada vedenia
- pracovné stretnutie - p. Mullerová
- pracovné stretnutie - p. Šarina
- komisia sociálna a zdravotná
- pracovná cesta do Bratislavy - predstavenie loga Predsedníctva SR v Rade Európy

23. 2. 2016

- pracovné stretnutie vedúcich MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - p. Stanko (.A.S.A. Trnava spol. s r.o.)
- verejné stretnutie k participatívnemu rozpočtu 2016 - zasadacia miestnosť MZ

24. 2. 2016

- pracovné stretnutie - "bytové náhrady"
- pracovné stretnutie - AŠK Slávia
- pracovné stretnutie - "Koncepcia architektonicko-priestorového dotvorenia mestských priestorov MPR Trnava
- pracovné stretnutie - p. Ružičková
- pracovné stretnutie - p. Duchoň
- pracovné stretnutie - p. Bunta
- pracovné stretnutie - p. Markušíková
- pracovné stretnutie - projektantka "Lávka - Starohájska"
- pracovné stretnutie - p. Turanský

25. - 26. 2. 2016

- pracovná cesta do ČR - Hradec Králové, Litoměřice

29. 2. 2016

- stretnutie k prerokovaniu konceptu riešenia rekonštrukcie detského ihriska na Slávii
- pracovné stretnutie - p. Bárta, Smart City
- pracovné stretnutie - br. Olbert
- pracovné stretnutie - p. Pecho (Golf Trnava)
- pracovné stretnutie - p. Straka
- pracovné stretnutie - p. Jašureková
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- finančná komisia

 

MAREC 2016

1. 3. 2016

- výberové konanie "referent ekológie" na OÚRaK
- pracovné stretnutie - spol. A DOM, spol. s r.o.
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- zasadnutie Mestskej rady
- verejná diskusia na tému "AFRO-AMERIČANIA, RÓMOVIA, MOSLIMOVIA - Ako sa im žije?"

2. 3. 2016

- pracovné stretnutie so záhraným architektom - Ing. Burian
- stretnutie - študenti Fakulty architektúry STU
- pracovné stretnutie - p. Porkert
- pracovné stretnutie s exekútorom
- pracovné stretnutie- spol. Lomtec
- pracovné stretnutie - p. Hacajová (spol. Oktigon)

3. 3. 2016

- pracovné stretnutie - p. Tomáška (Ridelo Start up)
- pracovné stretnutie - p. Klenovský (Zariadenie pre seniorov)
- pracovné stretnutie so zamestancami MsÚ Trnava
- zasadnutie komisie životného prostredia

4. 3. 2016

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- výberové konanie - vedúci ODaKS
- pracovné stretnutie - p. Marcian
- pracovné stretnutie - kreatívny priemysel
- pracovné stretnutie - p. Královič

7. 3. 2016

- pracovné stretnutie - p. Cvik
- pracovné stretnutie - iluminácia hradieb, obnova mestského opevnenia prezentácia Karner
- pracovné stretnutie - p. Štefánek
- pracovné stretnutie - p. Janota (NASES)
- pracovné stretnutie - p. Peciar (Cyklokoalícia Bratislava)

8. 3. 2016

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - konateľ TT-IT, konateľ CORA GEO
- zasadnutie Mestského zastupiteľstva
- pracovné stretnutie - participatívny rozpočet komunity

9. 3. 2016

- tlačová beseda po mestskom zastupiteľstve
- výberové konanie "redaktor -referent komunikácie"
- seminár o dobrovoľníctve
- pracovné stretnutie - koncepcia parkovania - spol. "Aurex"
- zasadnutie komisie školstva

10. 3. 2016

- Valné zhromaždenie STEFE Trnava, s.r.o.
- pracovné stretnutie - p. Balko - Mólo Horný rybník
- pracovné stretnutie so zamestnacami MsÚ Trnava

11. 3. 2016

- pracovné stretnutie - k investičným akciám na rok 2017
- pracovné stretnutie - p. Taška (parkovací dom)
- pracovné stretnutie - prehliadka objektu Prachárne

14. 3. 2016

- Gremiálna porada
- pracovné rokovanie k popnutiu budovy MsÚ
- pracovné stretnutie - p. Rašín
- pracovné stretnutie - p. Chudzíková
- zasadnutie riadiaceho výboru Zdravé mesto Trnava
- prednáškové popoludnie pri príležitosti svetového dňa rakoviny

15. 3. 2016

- pracovné stretnutie - automatický parkovací dom pre bicykle
- pracovná cesta do Malženíc - Snem Združenia miest a obcí Jaslovské Bohunice
- zasadnutie Majetkovej komisie
- stretnutie k participatívnemu rozpočtu

16. - 17. 3. 2016

- pracovná cesta do Grazu - kreatívny priemysel

18. 3. 2016

- pracovné stretnutie so zamestanancami MsÚ Trnava - parkovacia politika
- pracovné stretnutie so zamestanancami MsÚ Trnava - nájomné vzťahy na Coburgovej ul.
- pracovné stretnutie - prezentácia optimalizácie MAD
- pracovné stretnutie - JUDr. Kleiman, Okresná prokuratúra
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava - odkaz pre starostu
- pracovné stretnutie - zástupcovia arcibiskupského úradu Trnava

21. 3.2016

- pracovné stretnutie - p. Horecká (Kalokagatia)
- pracovné stretnutie - prof. Kováč
- pracovné stretnutie - p. Slováková
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - koncepcia riešenia metských priestorov
- pracovné stretnutie - p. Lattáková
- pracovné stretnutie - p. Horecká
- zasadnutie Správnej rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda

22. 3. 2016

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - RNDr. Steiner (Karpatský rozvojový inštitút)
- pracovné stretnutie k participatívnemu rozpočtu

23. 3. 2016

- pracovné stretnutie - spol. VISIONS - ostatné záhradnícke práce
- výberové konanie - vedúci OÚRaK
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné rokovanie - k príprave projektovej dokumentácie k investičnej akcii "Spádové detské ihrisko pri Mama klube na Limbovej ulici"
- pracovné stretnutie  - Ing. Gero

24. 3. 2016

- výberové konanie - Zdravé mesto Trnava
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- prijatie veľvyslanca Srbskej republiky
- pracovné stretnutie k participatívnemu rozpočtu

29. 3. 2016

- Porada vedenia
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- zasadnutie komisie "Oprava letného kúpaliska v Kamennom mlyne"

30. 3. 2016

- pracovná cesta do Piešťan - Predstavenstvo TAVOS
- pracovné stretnutie - p. Bielek
- pracovné stretnutie - "aktivity pre seniorov"
- pracovné stretnutie - p. Dzurech (Trnavská arcidiecézna charita)

31. 3. 2016

- pracovné stretnutie - p. Mazúr (AŠK Slávia)
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- prijatie pri príležitosti "Deň učiteľov"
- pracovné stretnutie  "nájomné bývanie"

 

APRÍL 2016

1. 4. 2016

- pracovné stretnutie - p. Huňavá
- pracovné stretnutie k parkovaciemu domu
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- kladenie vencov pri Pomníku osloboditeľov - oslobodenie Trnavy
- pracovné stretnutie - p. Mizerová
- pracovné stretnutie - "Odkaz pre starostu"

4. 4. 2016

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ
- Gremiálna porada
- pracovné stretnutie - p. Štefánek (Okresná organizácia Jednoty dôchodcov)
- pracovné stretnutie - p. Nízl, p. Strížovec
 

5. 4. 2016

- porada Úseku komunikácie KP
- otvorenie Aerobic maratónu pri príležitosti Dňa narcisov
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- zasadnutie Mestskej rady

6. 4. 2016

- pracovné stretnutie so zamestnancami OIV MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - p. Vysoký (UCM)
- slávnostné nasvetlenie Kalvárie

7. 4. 2016

- pracovné stretnutie so zamestnancami OÚRaK MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - p. Petranová (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave)
- prijatie - p. Debnár
- pracovné stretnutie s uchádzačmi "referent verejné obstarávanie"
- pracovné stretnutie - p. Kováč
- pracovné stretnutie - p. Danák
- pracovné stretnutie - Ing. arch. Císar - "Ružový park a Nám. SNP" - spol. Visions Consulting, s.r.o.

8. 4. 2016

- pracovné stretnutie - p. Černý (Spartak)
- pracovné stretnutie - JUDr. Kleiman (Okresná prokuratúra)
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ - "tvorba-zmena koncepcie reklamných stavieb"
- pracovné stretnutie - p. Baranovič "softbalové ihrisko ZŠ Bottova"
- pracovné stretnutie - p. Markuš (zástupca ZSE)

11. 4. 2016

- pracovné stretnutie - p. Gavorníková
- pracovné stretnutie so zástupcami Slovenských elektrání - "výstavba nového zdroja tepla - paroplynový cyklus Trnava"
- Gremiálna porada
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné rokovanie - Rada seniorov
- pracovné stretnutie k projektu Kompostárne z OPKŽP

12. 4. 2016

- porada Úseku komunikácie KP
- pracovné stretnutie - otváranie ponúk "súťaž trávniky"
- zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

13. 4. 2016

- pracovné stretnutie -p. Balún (Karloveské tanečné centrum)
- tlačová beseda po MZ
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ
- pracovné stretnutie - p. Ingeliová
- riadiaci výbor Zdravé mesto

14. 4. 2016

- pracovné stretnutie so zamestnacami ODaKS MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - p. Dzurech (Trnavská arcidiecézna charita)
- pracovné stretnutie k TTJ
- pracovné stretnutie - prof. Šimončič
- pracovné stretnutie - TA3
- pracovné stretnutie - p. Kondlová (Parlamentné listy)
- pracovná cesta do Bratislavy - expertný okrúhly stôl "Žiadne sci-fi, len bicyklovanie" (Holandské veľvyslanectvo)
- stretnutie "participatívny rozpočet"

15. 4. 2016

- pracovné stretnutie - p. Kvetanová (Krajský pamiatkový úrad)
- pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti DAQE Slovakia
- pracovné stretnutie k TTJ
- pracovné stretnutie - p. Svátek
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava

18. 4. 2016

- pracovné stretnutie so zamestnancami OS MsÚ Trnava
- Gremiálna porada
- pracovné stretnutie - p. Holeček
- pracovné stretnutie - p. Vóber
- pracovné stretnutie s predsedami VMČ

19. 4. 2016

- porada Úseku komunikácie KP
- pracovné stretnutie - splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti
- priateľské stretnutie pri príležitoti životného jubilea - p. Končeková
- pracovná cesta do Piešťan - zasadnutie Predstavenstva TAVOS
- zasadnutie majetkovej komisie
- stretnutie - participatívny rozpočet

20. 4. 2016

- pracovné stretnutie so zamestnancami OE MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - p. Huňavá
- pracovné stretnutie so zástupcami ČSOB
- pracovné stretnutie - p. Bubenčíková
- pracovné stretnutie - AESCULAP
- pracovné stretnutie - prezentácia k téme členstva mesta Trnava v Energy Cities

21. 4. 2016

- pracovné stretnutie so zamestnancami OVŠaK MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - doc. JUDr.  Olšovská, dekanka Právnickej fakulty TU
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava

22. 4. 2016

- pracovná cesta do Bratislavy - Centrum právnej pomoci
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava

25. 4. 2016

- pracovné stretnutie - p. Vysocký (Univerzita sv. Cyrila a Metoda)
- pracovné stretnutie - prezentácia softvéru pre riadenie a monitoring dopravy (TT-IT)
- pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti PCA Peugeot Citroen
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ
- pracovné stretnutie - p. Čanecká
- pracovné stretnutie - so zástupcami spoločnosti DAQE Slovakia s.r.o.

26. 4. 2016

- pracovné stretnutie so zamestnancami KP
- pracovné stretnutie - p. Kovačovič (Trnavská teplárenská)
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava - OIV, OPaM, OÚRaK - Ružový park
- pracovné stretnutie  - Koncepcia mestských priestorov
- pracovné stretnutie - redaktor časopisu Týždeň
- pracovné stretnutie - p. Izakovič
- pracovné stretnutie - p. Tinka (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave)
- pracovné stretnutie - Participatívny rozpočet

27. 4. 2016

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- inaugurácia dekanky Právnickej fakulty Trnavskej univerzity
- pracovná cesto do Českej republiky

28. 4. 2016 - 29. 4. 2016

- pracovná cesta do Českej republiky

 

MÁJ 2016

2. 5. 2016

- porada vedenia
- pracovné stretnutie - Ing. Teray, georadar
- Valné zhromaždenie univerzitnej rady
- pracovné stretnutie  so zástupcom spoločnosti Cora Geo - p. Habiňák
- pracovné stretnutie so zástupcom Slovenského zväzu cyklistiky -  p. Privara
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava

3. 5. 2016

- pracovné stretnutie zamestnancov Úseku komunikácie KP
- pracovné stretnutie - p. Královič
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Istofinal - p. Talafa
- Gremiálna porada
- participatívny rozpočet

4. 5. 2016

- pracovné stretnutie - p. Javorka
- pracovné stretnutie - p. Gábik
- pracovné stretnutie - p. Ševčík
- pietna spomienka - M. R. Štefánik - kladenie vencov
- pracovné stretnutie - spol. VARS - diagnostika komunikácií
- pracovné stretnutie - Slovenská sporitelňa
- jubilanti ZOS

5. 5. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovná cesta Bratislava - Ing.arch. Vitková
- prijatie delegácie z Litoměříc

6. 5. 2016

- pracovné stretnutie - p. Filípek
- pracovné stretnutie -p. Balko
- pietna spomienka - 71. výročie ukončenia 2. svetovej vojny
- pracovný obed - PSA

9. 5. 2016

- pracovné stretnutie - AKTTIV p . Barabas
- pracovné stretnutie - p. Kavecký, p. Muller -  Lucron Development
- pracovné stretnutie p. Cvik
- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Žáčková
- pracovné stretnutie - p. Púchla

 

10. 5. 2015

- pracovné stretnutia so zamestnancami MsU
- pracovné stretnutie p. Gubrický
- pracovné stretnutie ZŠ Atómová
- Mestská rada
- participatívny rozpočet - stretnutie

11. 5. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami MsU
- pracovná cesta Bratislava - veľvyslanectvo Holandského kráľovstva
- pracovné stretnutie - spol. ARRIVA
- prijatie príslušníkov PZ ČR
- pracovné stretnutie - p. Kolník

12. 5. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami MsU
- pracovné stretnutie - p. Danák
- pracovná cesta Košice - stretnutie primátorov K-8

13. 5. 2016

- stretnutie primátorov K-8

16. 5. 2016

- výberové konanie - vedúci kancelárie primátora

17. 5. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami MsU
- zasadnutie mestského zastupiteľstva

18. 5. 2016

- tlačovka
- pracovné stretnutia so zamestnancami MsU
- pracovné stretnutie - p. Mrva
- pracovné stretnutie - p. Habiňák CoraGeo
- pracovné stretnutie - p. Turay

 

19. 5. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
- City Branding mesta Trnava
- participatívny rozpočet

20. 5. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
- pracovná cesta Dozorná rada TAVOS - Piešťany

23. 5. 2016

- mimoriadne Valné zhromaždenie Trnavská vodárenská spoločonsť - Madunice

24.5.2016

- pracovné stretnutie p. Peterková
- pracovné stretnutie - p. Ušák
- pracovné stretnutie - p. Spál
- pracovné stretnutie - p. Baranovič
- pracovné stretnutie - p. Lenčešová
- pracovné stretnutie so zamestnancami

25.5.2015

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Holéczy
- Rada ZMO Jaslovské Bohunice
- pracovné stretnutie - Karpatský rozvojový inštitút
- Dozorná rada Trnavskej vodárenskej spoločnosti

26.5.2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Prekopová
- pracovné stretnutie - JUDr. Meszáros
- pracovné stretnutie - ŽOS Trnava
- pracovné stretnutie - p. Mička
 

27. 5. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie s vedením spol. STEFE TRNAVA

30.5.2016

- pracovné stretnutie - p. Jablonický
- pracovné stretnutie - p. Hollá
- prezentácia vývoja územného plánu a výstavby v Kamennom mlyne

31. 5. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - Arcibiskupský úrad v Trnave
-  pracovná cesta - Piešťany - predstavenstvo TAVOS a.s.
- pracovné stretnutie VUJE

 

JÚN 2016

1. 6. 2016
 

- Valné zhromaždenie STEFE a.s.
- pracovné stretnutie p. Hirner
- stretnutie so starostami obcí MFO
- pracovné stretnutie so zamestnancami
 

2 .6. 2016

- pracovné stretnutie so zamestnancami
- pracovné stretnutie Istrofinal  a.s.
- pracovné stretnutie p. Porkert
- podpis Memoranda o spolupráci sTrnavskou arcidiecéznou charitou
- otvorenie fotovýstavy Alexandra Chekmeneva v Západnom krídle Radnice

3. 6. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Danák

6. 6. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Holeček
- pracovné stretnutie - p. Holá
- pracovné stretnutie - p. Drgoň, p. Šimanský
-pracovné stretnutie - p. Hlinka - Hokejový klub Trnava

7. 6. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - fy HUAWEI
- stretnutie VMČ ku komunitným projektom

8. 6. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Polakovič
 - pracovné  stretnutie spol. SOLVED

9. 6. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- tlačovka - výsledky participatívneho rozpočtu
- pracovné stretnutie - p. Gulaš
- pracovné stretnutie - p. Martinovič
- pracovné stretnutie p. Mazúr
- pracovné stretnutie so zástupcami poslaneckých klubov

10. 6. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovná cesta Bratislava - Fakulta architektúry STUBA

13. 6. 2016

- pracovné stretnutie so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Jablonický
 

14. 6. 2016

- pracovné stretnutie so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Takácz
- pracovné stretnutie - p. Koštial
- tlačovka k otvoreniu kúpaliska v Kamennom mlyne po rekonštrukcii

15. 6. 2016

- pracovné stretnutie so zamestnancami
- Dni zdravia
- pracovné stretnutie BOGE
- VZ .A.S.A.

16. 6. 2016

- pracovné stretnutie so zamestnancami
- Dni zdravia
- prijatie zástupcov volejbalového  klubu HIT Trnava
- pracovné stretnutie - p. Lipovská

17. 6. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- zasadanutie Dozornej rady Trnavská vodárenská spoločnosť

20. 6. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie p. Krajčovič
- stretnutie s účastníkmi Trnavskej cyklistickej ligy

21. 6. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- rokovanie Mestskej rady

22. 6. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Krištofík
- pracovné stretnutie - p. Pejkovič
- pracovné stretnutie - p. Holeczy
- stretnutie s členmi basketbalového klubu AŠK Slávia Trnava

23. 6. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- Valné zhromaždenie TT-IT s.r.o.
- pracovné stretnutie - p. Nízl
- pracovné stretnutie - ZF Slovakia

24. 6. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- zasadnutie predstavenstva - TAVOS

27. 6. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - Arriva

28. 6. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- valné zhromaždenie TAVOS
- zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

29. 6. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- tlačová beseda po Mestskom zastupiteľstve mesta Trnava
- pracovné stretnutie - Fakultná nemocnica
- projekt "Vy rozhodujete, my pomáhame" - účasť na slávnostnom odovzdaní symbolického šeku víťazovi

30. 6. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - Trakt, o.z.
- Nadácia Trnava Trnavčanom
- pracovné stretnutie - p. Pacalaj