Mesto Trnava

Komisia kultúry

Komisia kultúry napomáha pri organizovaní kultúrnych podujatí v Trnave, zvoláva spoločné stretnutia s inými kultúrnymi inštitúciami, ktoré sídlia v meste Trnava a spolupracuje s nimi, preberá žiadosti o dotácie týkajúce sa záujmovo-umeleckej činnosti, posudzuje projekty predložené v rámci takýchto žiadostí a dáva odporúčanie na schválenie dotácie príslušnému orgánu, tvorí kalendár podujatí na kalendárny rok.


Predseda: Mgr. Ľubica Horváthová
Podpredseda: Ing. Marián Schwarz
Členovia: PhDr. Katarína Ďurková, Juraj Baďura, Mgr. Tatiana Vavrová, Mgr. Matej Lančarič
Členovia  –  neposlanci:  Jana Andevská, Mgr. Júlia Čipčalová Oravcová,  Mgr. Peter Letovanec, Ing. Zuzana Bezáková, PhD.,Lucia Duchoňová

  Rokovací poriadok

  Náplň a zásady činnosti


+ Archív zápisníc zasadnutí Komisie kultúry