Mesto Trnava

Komisia kultúry

Komisia kultúry napomáha pri organizovaní kultúrnych podujatí v Trnave, zvoláva spoločné stretnutia s inými kultúrnymi inštitúciami, ktoré sídlia v meste Trnava a spolupracuje s nimi, preberá žiadosti o dotácie týkajúce sa záujmovo-umeleckej činnosti, posudzuje projekty predložené v rámci takýchto žiadostí a dáva odporúčanie na schválenie dotácie príslušnému orgánu, tvorí kalendár podujatí na kalendárny rok.

Predseda: Mgr. Ľubica Horváthová
Podpredseda: Mgr. Matej Lančarič
Ďalší členovia: Marcel Krajčo, Mgr. Tatiana Vavrová, Mgr. Eduard Guniš


Členovia (neposlanci): Mgr. Peter Cagala, PhDr. Dušan Vančo, Peter Letovanec, Bc. Marek Polonec, Mgr. Matúš Hlinčík
 


 

 


+ Archív zápisníc zasadnutí Komisie kultúry

 
Chcete vedieť, čo je nové?