Mesto Trnava

Komisia na riešenie mandátov a sťažností

Komisia na riešenie mandátov a sťažností rieši zánik mandátu poslanca mestského zastupiteľstva z dôvodov uvedených v § 25 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a prešetruje a vybavuje sťažnosti proti činnosti poslancov mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta.

Predseda: Mgr. Ivan Kopčík

Podpredseda: Bc. Marcel Krajčo

Člen: Mgr. Matej Lančarič 

 Rokovací poriadok 

 Náplň a zásady Komisie na riešenie mandátov a sťažností 


Zápisnice Komisie na riešenie mandátov a sťažností

Rok 2023

 Zápisnica z 12.1. 2023 

+ Archív zápisníc zasadnutí Komisie na riešenie mandátov a sťažností