Mesto Trnava

Komisia na riešenie mandátov a sťažností

Komisia na riešenie mandátov a sťažností rieši zánik mandátu poslanca mestského zastupiteľstva z dôvodov uvedených v § 25 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a prešetruje a vybavuje sťažnosti proti činnosti poslancov mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta.


Predseda: Mgr. Rastislav Mráz
Podpredseda: Mgr. Ing. Marián Galbavý
Ďalší členovia: Juraj Fuzák
 


+ Archív zápisníc zasadnutí Komisie na riešenie mandátov a sťažností

 
Chcete vedieť, čo je nové?