Mesto Trnava

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. je kompetentným orgánom mesta na odovzdávanie a hodnotenie každoročných oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov MZ a primátora mesta. Vykonáva zároveň ďalšie úlohy na ochranu verejného záujmu v súlade s citovaným zákonom.

Predseda: Mgr. Ing. Marián Galbavý (nezávislý kandidát)
Podpredseda: Mgr. Rastislav Mráz (Kresťanskodemokratické hnutie, Strana
zelených Slovenska, SDKÚ – DS – Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana)
Ďalší členovia: MUDr. Štefan Krištofík (SMER – sociálna demokracia)
 


+ Archív zápisníc zasadnutí Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií

 
Chcete vedieť, čo je nové?