Mesto Trnava

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. je kompetentným orgánom mesta na odovzdávanie a hodnotenie každoročných oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov MZ a primátora mesta. Vykonáva zároveň ďalšie úlohy na ochranu verejného záujmu v súlade s citovaným zákonom.

Predseda: Ing. Branislav Baroš

Podpredseda: Mgr. Stanislav Hric

Člen: Mgr. Rastislav Mráz

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2021- noví poslanci 2022 - 2026 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2021

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2020

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2019


+ Archív zápisníc zasadnutí Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií