Mesto Trnava

Komisia na udeľovanie ocenení mesta Trnavy

Komisia na udeľovanie ocenení mesta Trnava eviduje došlé návrhy na udelenie ocenení, prerokováva a posudzuje predložené návrhy na udelenie ocenení mesta Trnava v zmysle príslušného VZN a vydáva písomné stanoviská a odporúča udelenie ocenení mestskému zastupiteľstvu.

predseda: JUDr. Peter Bročka, LL.M.
podpredseda: RNDr. Gabriela Cabanová
členovia poslanci: PhDr. Katarína Ďurková, PhD.,  Mgr. Ľubica Horváthová, Mgr. Martin Uhlík, Marcel Krajčo


členovia neposlanci: PhDr. Ján Žitňanský, Prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD., Mgr. Eva Jarábková, Jozef Viskupič, st., PaedDr. Simona Jurčová, RNDr. Peter Horváth
 


+ Archív zápisníc zasadnutí Komisie na udeľovanie ocenení mesta Trnavy

 
Chcete vedieť, čo je nové?