Mesto Trnava

Komisia školstva a vzdelávania

Komisia školstva a vzdelávania sa vyjadruje k problematike školstva a vzdelávania v meste, zaoberá sa vytváraním podmienok pre rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu na území mesta Trnava, predkladá návrhy na riešenie problematiky školstva, preberá žiadosti o dotácie týkajúce sa školstva a vzdelávania, posudzuje projekty predložené v rámci takýchto žiadostí a dáva odporúčanie na schválenie dotácie príslušnému orgánu.


Predseda: RNDr. Gabriela Cabanová
Podpredseda: Emanuel Gronský
Ďalší členovia: Mgr. Marek Neštický,  PhDr. Eva Nemčovská, PhD., Mgr. Magdaléna Eliášová, Juraj Šarmír,  PhDr. Katarína Ďurková, PhD.

 

Členovia (neposlanci): Lenka Bagin, Mgr. Martin Brestovanský, PhD., PaedDr. Ľubica Lutzbauerová, Mgr. Andrej Štefák, Pavol Koprda

Rokovací poriadok

Náplň  a zásady činnosti


+ Archív zápisníc zasadnutí Komisie školstva a vzdelávania

 
Chcete vedieť, čo je nové?