Mesto Trnava

Komisia územného rozvoja, dopravy a životného prostredia

Predseda: Ing. Dušan Zaťko
Podpredseda: Mgr. Stanislav Hric
Členovia: MUDr. Milan Sokolovský, RNDr. Gabriela Cabanová, Mgr. Ľubica Horváthová, PhDr. Šimon Štefunko, Ing. Jozef Šúst, Mgr. Ondrej Štefánik, Mgr. Tatiana Vavrová, Mgr. Rastislav Mráz, Mgr. Matej Lančarič
Členovia – neposlanci: Ing. Barbora Čakovská, PhD, Ing. arch. Miroslav Beňák, PhD., Ing. Ondřej Kubesa, Ing. arch. Pavel Ďurko, Ing. arch. Martin Hépal, Tomáš Guniš

 Rokovací poriadok

 Náplň a zásady činnosti

 Zápisnica z 31.1. 2023
 


+ Archív zápisníc zasadnutí Komisie stavebnej, územného plánovania a dopravy