Mesto Trnava

Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt

Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt posudzuje aktivity mesta v oblasti ekológie, spolupracuje s orgánmi štátnej správy a environmentálnymi združeniami a kontroluje dodržiavanie poriadku a čistoty.

Predseda: Ing. Andrej Farkaš
Podpredseda: Ing. Richard Sládek
Ďalší členovia: Ladislav Beňo, Marcel Krajčo, RNDr. Gabriela Cabanová, Ing. Vladimír Ekhardt, Mgr. Matej Lančarič,  Mgr. Bc. Eduard Guniš

Členovia (neposlanci): Ing. Ján Jobb,  Ing. arch. Róbert Suchý, Ing. Patrícia Peterková, Rastislav Hvizdoš, Stanislav Hric, st.

  Rokovací poriadok

  Náplň a zásady činnosti


+ Archív zápisníc zasadnutí Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt

 
Chcete vedieť, čo je nové?