Mesto Trnava

Komunálny odpad

Spoločnosť spravujúca odpadové hospodárstvo pre mesto Trnava: FCC Trnava, s. r. o.

Harmonogram zberu odpadu pre rodinné domy 2022 

Harmonogram výsypu malých smetných nádob

Výroba a predaj kompostu_cenník

Stiahnite si bezplatnú mobilnú aplikáciu Vylož smeti, ktorá vám uľahčí sledovanie termínov odvozu odpadu


Polopodzemné kontajnery 

Družba –   Spartakovská, Vl. Clementisa, V jame – Starohájska, J. Slottu, T. Tekela, Bučianska, Tehelná, Hlboká 
 mapa 
Prednádražie –  Čajkovského, Mozartova, J. G. Tajovského, Botanická, L. V. Beethovena, Šafárikova, J. Bottu,  G. Dusíka, K. Mahra, B. Smetanu, Lomonosovova
 mapa    legenda k mape 
Linčianska - G. Goliana, Jiráskova, Mikovíniho
 mapa 
Špiglsál  –  Hospodárska  
 mapa 
Zátvor –  Novomestská
 mapa          
Centrum – Vajanského
 mapa


Triedený zber


>>> Články o odpadoch na trnava.sk

 

Údaje o množstve komunálnych odpadov z mesta za obdobie kalendárneho roka

2021

Komuálny odpad za rok 2021

2020

Komunálny odpad za rok 2020

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia

2022

V zmysle zákona č.329/2018 Z.z. o  Enviromentálnom fonde a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je  v  meste Trnava  úroveň vytriedenia komunálneho odpadu  46,31%.

Poplatok za uloženie odpadu na skládku pre rok 2022 je 18 € za tonu. 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov bola vypočítaná z údajov z evidencie o druhoch a množstve odpadu a nakladaním s ním za rok 2021.

2021

V zmysle zákona č.329/2018 Z. z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je v meste Trnava úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 40,75 %.  
Poplatok za uloženie odpadu na skládku pre rok 2021 je 18 € za tonu. 
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov bola vypočítaná z údajov z evidencie o druhoch a množstve odpadu a nakladaním s ním za rok 2020.
 

2020

V zmysle zákon č.329/2018 Z.z. o  Enviromentálnom fonde a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  je v meste Trnava úroveň vytriedenia komunálneho odpadu je 43,57 %.  Poplatok za uloženie odpadu na skládku pre rok 2020 je 12 € za tonu.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov bola vypočítaná z údajov z evidencie o druhoch a množstve odpadu a nakladaním s ním za rok 2019.

2019

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 bola 46,55 %.
Poplatok za uloženie odpadu na skládku pre rok 2019 bol 7 € za tonu.

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?