Mesto Trnava

Komunálny odpad

Spoločnosť spravujúca odpadové hospodárstvo pre mesto Trnava: FCC Trnava, s. r. o.

Harmonogram zberu odpadu pre rodinné domy 

Harmonogram výsypu malých smetných nádob

Stiahnite si bezplatnú mobilnú aplikáciu Vylož smeti, ktorá vám uľahčí sledovanie termínov odvozu odpadu


 

Triedený zber


>>> Články o odpadoch na trnava.sk


 

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia

 

2021

V zmysle zákona č.329/2018 Z. z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je v meste Trnava úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 40,75 %.  
Poplatok za uloženie odpadu na skládku pre rok 2021 je 18 € za tonu. 
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov bola vypočítaná z údajov z evidencie o druhoch a množstve odpadu a nakladaním s ním za rok 2020.
 

2020

V zmysle zákon č.329/2018 Z.z. o  Enviromentálnom fonde a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  je v meste Trnava úroveň vytriedenia komunálneho odpadu je 43,57 %.  Poplatok za uloženie odpadu na skládku pre rok 2020 je 12 € za tonu.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov bola vypočítaná z údajov z evidencie o druhoch a množstve odpadu a nakladaním s ním za rok 2019.

2019

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 bola 46,55 %.
Poplatok za uloženie odpadu na skládku pre rok 2019 bol 7 € za tonu.

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?