Mesto Trnava

Koncepcia umiestňovania cyklostojanov v meste Trnava

                                                                                                                               Začiatok stránky
Koncepcia umiestňovania cyklostojanov v meste Trnava
Spracované: september 2014
 
 Technická správa
 Prehľadná situácia cyklostojísk
 Vzorový rez moderného cyklostojanu
 Vzorový rez historického cyklostojanu
 Pasport jestvujúcich cyklostojanov
 Navrhované umiestnenie cyklostojanov