Mesto Trnava

Kontakty SO pre IROP

Sídlo

Sprostredkovateľský orgán  pre IROP
Mesto Trnava
Trhová 3, 917 71 Trnava


Pracovisko SO pre IROP

Mestský úrad v Trnave
Trhová 3, 917 71 Trnava
e-mail: soirop@trnava.sk
Tel. 033 3236 324
www.trnava.sk


Zamestnanci

Ing. Lucia Tessényiová
vedúca SO pre IROP
e-mail: lucia.tessenyiova@trnava.sk
tel.: 033 3236 324

Ing. Janette Jamborová
referát projektového riadenia
email: janette.jamborova@trnava.sk
tel.: 033 3236 325

Mgr. Mária Beňová
materská dovolenka
e-mail: maria.benova@trnava.sk
tel.: momentálne na MD


Kontakt na Riadiaci orgán pre IROP

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Sídlo: Štefánikova 15, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
Korešpondenčná adresa: Račianska 153/A, 830 03 Bratislava
www.mpsr.sk

 
Chcete vedieť, čo je nové?