Mesto Trnava

Majetková komisia

Majetková komisia vykonáva úlohy pri realizácii a zabezpečovaní predaja majetku mesta a nakladania s majetkom mesta v zmysle príslušného VZN.

Predseda: Bc. Marcel Krajčo
Podpredseda: Mgr. Tibor Pekarčík
Členovia: Ing. Marián Schwarz, Ing. Andrej Farkaš, Mgr. Ivan Kopčík, Ing. Vladimír Ekhardt, Mgr. Stanislav Hric, Mgr. Ľubica Horváthová, Mgr. Ing. Marián Galbavý
 


 Rokovací poriadok

 Náplň a zásady činnosti


 

+ Archív zápisníc zasadnutí Majetkovej komisie

 

Súvisiaci obsah