Mesto Trnava

Majetková komisia

Majetková komisia vykonáva úlohy pri realizácii a zabezpečovaní predaja majetku mesta a nakladania s majetkom mesta v zmysle príslušného VZN.

Predseda: Mgr. Tibor Pekarčík
Podpredseda: Juraj Fuzák

Ďalší členovia: Ing. Peter Šujan, PhDr. Šimon Štefunko,  Mgr. Ľuboš Kollár,  Mgr. Stanislav Hric,  Adam Peciar,  Mgr. Ing. Marián Galbavý, MUDr. Branislav Kramár

 Rokovací poriadok

 Náplň a zásady činnosti 


+ Archív zápisníc zasadnutí Majetkovej komisie

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?