Májový kvet 2021

Akcia plánovaná v termíne 13. 05. 2021 – 16. 05. 2021

 
Mesto Trnava ako organizátor si vyhradzuje právo akciu zrušiť v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie. Kompletné prihlášky musia byť v termíne do 05. 04. 2021 doručené do podateľne MsÚ Trnava.
 
 
Mestský úrad Trnava je v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu pre verejnosť počas vyhláseného núdzového stavu a určených opatrení na základe uznesení vlády Slovenskej republiky č.77 a č.78 zo dňa 5.2.2021 zatvorený. Poskytovanie služieb občanom je dočasne obmedzené, klienti sa osobne neprijímajú. Agenda je naďalej vybavovaná podľa nariadenia zamestnávateľa z domu (na tzv. homeoffice) a iba nevyhnutnou časťou zamestnancov na úrade.
 
Vzhľadom na aktuálnu situáciu teda komunikácia prebieha výlučne elektronicky: email: podatelna@trnava.sk alebo poštou: Mestský úrad Trnava, Trhová 3, 917 71  Trnava.
 
 
Májový kvet žiadosť
Cenník
Podmienky predaja 
Organizačné zabezpečenie 
 
Chcete vedieť, čo je nové?