Mesto Trnava

Májový kvet 2022

Podrobnosti k organizácii akcie Májový kvet 2022, ako aj prihlášky na akciu, budú zverejnené, po schválení Mestským zastupiteľstvom Mesta Trnava, v termíne 1. marca 2022. 

 

 
Chcete vedieť, čo je nové?