Mesto Trnava

Májový kvet 2022

Akcia Májový kvet 2022 sa bude konať v termíne 19. 5. 2022 – 22. 5. 2022

Uzávierka prihlášok: do 5. 4. 2022 (vrátane)

 Žiadosť/prihláška

Mapka rozmiestnenia

Cenník

 Organizačné zabezpečenie 

 Všeobecné zásady

 Podmienky predaja 

 
Chcete vedieť, čo je nové?