Mesto Trnava

Májový kvet 2023

 Uzávierka Štefánikovej ulice bude od 10. do 14. mája 

Májový kvet 2023 sa bude konať od štvrtka 11. do nedele 14. mája v centre Trnavy.  

Pripravený je zaujímavý program, ktorý nájdete v tomto linku 

Žiadosť na stiahnutie

Uzávierka prihlášok je do 5. apríla 2023 (vrátane), pričom rozhodujúci je dátum doručenia do podateľne MsÚ Trnava.

1. Organizačné zabezpečenie  

 2. Cenník 

 3. Mapky rozmiestnenia akcie 

 4. Všeobecné zásady 

 5. Podmienky predaja