Mapa bezbariérovosti mesta

Mestská samospráva v roku 2017 sprístupnila verejnosti portál  webgis.trnava.sk (skratka GIS znamená Grafický informačný systém). Tento portál je zaujímavý tým, že spracúva dáta z rozličných oblastí života v našom meste, ktoré prehľadným spôsobom zobrazuje v grafickej podobe. Okrem iného obsahuje prehľadové mapy a ortofotomapy, ktoré sú oveľa presnejšie než bežne dostupné komerčné letecké mapy ako napr. Google Maps. Obsah webgis.trnava.sk je nabitý informáciami, ktoré sa dajú zobrazovať v tzv. vrstvách. Jednou z tém, ktorú si občania môžu na web gis mape mesta označiť je Bezbariérovosť  - s možnosťou výberu nasledujúcich vrstiev:

  • Bezbariérové budovy
  • Bezbariérové parkoviská
  • Bezbariérové priechody
  • Bezbariérové rampy
  • Bezbariérové WC
  • Bezbariérové zastávky

Prehliadanie stránky je veľmi jednoduché a intuitívne. Ponuka toho, čo je webgis.trnava.sk schopný zobraziť, sa neustále rozširuje, a postupne pribúdajú nové vrstvy.

 
Chcete vedieť, čo je nové?