Mesto Trnava

Mapy

Na tomto mieste si môžete stiahnuť kompletnú a detailnú mapu mesta Trnavy.
Mapu vypracováva odbor územného rozvoja a koncepcií a je pravidelne aktualizovaná (aktuálne k 24.7.2019).
Mapa je v chránenom súbore PDF (6,01 MB).
Dokument obsahuje zobrazovacie vrstvy (názvy ulíc, budov, popis atď.). Ak používate vyššie verzie programu Adobe Acrobat Reader môžete si jednotlivé vrstvy vypínať a zapínať - implicitne sú všetky vrstvy zobrazenia zapnuté.
Mapa je spracovaná v mierke 1:10 000 (pre tlač na formát A0).

Web GIS Mesta Trnava
Webový portál, ktorý prostredníctvom internetu umožňuje záujemcom prístup k informáciám z geografického informačného systému mesta.
Obsahuje: Mapy (Hranice k. ú., Prehľadová mapa, Mestské oblasti, Urbanistické obvody, Letecké mapy 2019, 2015, 2012, 2001, Historickú mapu 1938), Témy (Kataster nehnuteľností, Názvoslovie a orientácia, Psy v meste, Doprava, Diagnostika cestnej siete, Parkovanie, Bezbariérovosť, Záujmové objekty, KRI záujmové objekty a územia, Ihriská.


Iné mapy:

- Základná mapa

- Katastrálna mapa

- Letecká ortofotomapa

- Google mapa
   > lokalizácia: Hlavná 1
   > lokalizácia: Trhová 3

- OpenStreetMap

- Freemap Slovakia (nedostupné cez Internet Explorer)

- Turistická mapa Hiking.sk

 
Chcete vedieť, čo je nové?