Mesto Trnava

Materské školy a školské zariadenia

Materská škola, L. van Beethovena 16, Trnava

Počet tried v MŠ: 4
Kapacita: 85 detí podľa (245/2008 § 28 ods. 9)

riaditeľka: Soňa Lipovská
telefón: 033/ 32 36 792, 795
e-mail: msbeethovenova@ms.trnava.sk
prevádzková doba: 6:00 - 16:30

Školská jedáleň
vedúca: Ing. Martina Bednárová
telefón: 033/ 32 36 793, 794

Materská škola, Botanická 12, Trnava

Počet tried v MŠ: 2
Kapacita: 43 detí podľa (245/2008 § 28 ods. 9)

riaditeľka: Mária Šišková
telefón: 033/ 32 36 796, 798
e-mail: msbotanicka@ms.trnava.sk
prevádzková doba: 6:00 - 16:30

Školská jedáleň
vedúca: Ľubomíra Kyseľová
telefón: 033/ 32 36 797

Materská škola, Čajkovského 28, Trnava

Počet tried v MŠ: 3
Kapacita: 63 detí podľa (245/2008 § 28 ods. 9)

riaditeľka: PhDr. Eva Betáková
telefón: 033/ 32 36 813, 815
e-mail: mscajkovskeho@ms.trnava.sk
prevádzková doba: 6:15 - 16:30

Školská jedáleň
vedúca: Bc. Jana Kuchtová
telefón: 033/ 32 36 814, 816

Materská škola, Hodžova 40, Trnava

Počet tried v MŠ: 5
Kapacita: 106 detí podľa (245/2008 § 28 ods. 9)

riaditeľka: Soňa Planková
telefón: 033/ 32 36 829
e-mail: mshodzova@ms.trnava.sk
prevádzková doba: 6:15 - 16:30

Školská jedáleň
vedúca: Mária Jánoschková
telefón: 033/ 32 36 830

Materská škola, Jirásková 25, Trnava

Počet tried v MŠ: 4
Kapacita: 85 detí podľa (245/2008 § 28 ods. 9)

riaditeľka: Mgr. Zuzana Škultétyová
telefón: 033/ 32 36 754, 757
e-mail: msjiraskova@ms.trnava.sk
prevádzková doba: 6:00 - 16:30

Školská jedáleň
vedúca: Bc. Jana Kuchtová
telefón: 033/ 32 36 755

Materská škola, Limbová 4, Trnava

Počet tried v MŠ: 6
Kapacita: 126 detí podľa (245/2008 § 28 ods. 9)

riaditeľka: PaedDr. Irena Ryšavá
telefón: 033/ 32 36 763, 765, 766
e-mail: mslimbova@ms.trnava.sk
prevádzková doba: 6:00 - 16:30

Školská jedáleň
vedúca: Mária Jánoschková
telefón: 033/ 32 36 764

Materská škola, Murgašova 13, Trnava

Počet tried v MŠ: 3
Kapacita: 60 detí podľa (245/2008 § 28 ods. 9)

riaditeľka: Mgr. Petra Kršková
telefón: 033/ 32 36 787, 790
e-mail: msmurgasova@ms.trnava.sk
prevádzková doba: 6:30 - 16:30

Školská jedáleň
vedúca: Magdaléna Bednarčíková
telefón: 033/ 32 36 788, 789

Materská škola, Narcisová 2, Trnava

Počet tried v MŠ: 2
Kapacita: 43 detí podľa (245/2008 § 28 ods. 9)

riaditeľka: Bc. Viera Drgoňová
telefón: 033/ 32 36 805, 808
e-mail: msnarcisova@ms.trnava.sk
prevádzková doba: 6:30 - 16:30

Školská jedáleň
vedúca: Viera Petríková
telefón: 033/ 32 36 806, 807

Materská škola, Okružná 27, Trnava

Počet tried v MŠ: 4
Kapacita: 85 detí podľa (245/2008 § 28 ods. 9)

riaditeľka: Mgr. Michaela Císarová
telefón: 033/ 32 36 783, 785
e-mail: msokruzna27@ms.trnava.sk
prevádzková doba: 6:15 - 16:15

Školská jedáleň
vedúca: Viera Petríková
telefón: 033/ 32 36 784, 786

Materská škola, Spartakovská 10, Trnava

Počet tried v MŠ: 4
Kapacita: 85 detí podľa (245/2008 § 28 ods. 9)

riaditeľka: Bc. Mária Rabarová
telefón: 033/ 32 36 822, 823, 825
e-mail: msspartakovska10@ms.trnava.sk
prevádzková doba: 6:15 - 16:30

Školská jedáleň
vedúca: Ing. Martina Bednárová
telefón: 033/ 32 36 824

Materská škola, Teodora Tekela 1, Trnava

Počet tried v MŠ: 7
Kapacita: 148 detí podľa (245/2008 § 28 ods. 9)

riaditeľka: Mgr. Janka Lugárová
telefón: 033/ 32 36 771, 773
e-mail: mstekela@ms.trnava.sk
prevádzková doba: 6:15 - 16:30

Školská jedáleň
vedúca: Ľubomíra Kyseľová
telefón: 033/ 32 36 772, 774

Materská škola, Vajanského 3, Trnava

Počet tried v MŠ: 5
Kapacita: 106 detí podľa (245/2008 § 28 ods. 9)

riaditeľka: Mgr. Natália Polomíčková
telefón: 033/ 32 36 818, 820
e-mail: msvajanskeho@ms.trnava.sk
prevádzková doba: 6:15 - 16:30

Školská jedáleň
vedúca: Mgr. Mária Huttová
telefón: 033/ 32 36 819

Materská škola, V jame 27, Trnava

Počet tried v MŠ: 7
Kapacita: 148 detí podľa (245/2008 § 28 ods. 9)

riaditeľka: Lýdia Pajtinková
telefón: 033/ 32 36 775, 776, 778
e-mail: msvjame@ms.trnava.sk
prevádzková doba: 6:30 - 16:30

Školská jedáleň
vedúca: Ivana Vrždáková
telefón: 033/ 32 36 777