Mesto Trnava

Mestské služby mesta Trnava

Mestské služby mesta Trnava sú príspevková organizácia zriadená Mestom Trnava.

Hlavnými činnosťami organizácie sú:

 • údržba verejnej zelene;
 •  strojné čistenie ciest, chodníkov a cyklochodníkov;
 • zimná údržba ciest, chodníkov a cyklochodníkov;
 • správa a údržba mestského informačného navigačného systému;
 •  čistenie detských ihrísk - 29 objektov;
 • správa a prevádzka mestských verejných hygienických zariadení;
 •  správa a prevádzka zverených športových objektov - športový areál Slávia, športový areál J. Slottu - Lokomotíva, Areál zdravia Modranka, strelnica Štrky, športový areál Šafárikova, detské futbalové ihrisko sídlisko Prednádražie pri ZŠ K. Mahra;
 •  multifunkčné ihrisko Mozartova, herný areál  Beethovenova;
 • správa a prevádzka Lesík Štrky;
 • správa a prevádzka cintorínov (Kamenná cesta, T. Vansovej, Nitrianska, Modranka, vojenský cintorín);
 •  správa a prevádzka systému zdieľaných elektrobicyklov - bikesharing;
 • správa a prevádzka automatického parkovacieho domu pre bicykle pri železničnej stanici Trnava;
 • všetky aktuálne informície o činnosti mestských služieb nájdete aj na sociálnych sieťach

Mestské služby mesta Trnava
Priemyselná ulica 5, 917 01
web: sprava.trnava.sk