Mesto Trnava

Mestské služby mesta Trnava

Mestské služby mesta Trnava sú príspevková organizácia zriadená mestom Trnava za účelom zabezpečenia kultúrnej a športovej činnosti v oblasti rôznych foriem miestnej kultúry a športu a správy kultúrnych a športových zariadení vo vlastníctve mesta Trnava.

 


Mestské služby mesta Trnava
Priemyselná ulica 5, 917 01
web: sprava.trnava.sk

 
Chcete vedieť, čo je nové?