Mesto Trnava

Mestský bus - Spojenie, ktoré funguje

 • Spoľahlivá a pravidelná doprava bez ohľadu na počasie
 • Lepšie spojenie do dôležitých častí mesta
 • Výrazne lepšia nadväznosť vlakových spojov
 • Zmena nastavená odborníkmi
 • Nastavené pre lepšiu budúcnosť mestskej mobility


Od 31. júla 2023 čaká Trnavu zmena. MAD (Mestská autobusová doprava) sa mení na MESTSKÝ BUS, ktorý so sebou prináša množstvo noviniek nastavených odborníkmi z hlavného mesta. Niekoľkomesačná príprava grafikonu sa dočkala finálnej podoby a cestujúcim by sa mal v značnej miere uľahčiť pohyb po meste. Môžeme tak hovoriť o začiatku novej, lepšej a efektívnejšej autobusovej dopravy pre občanov Trnavy i pre dochádzajúcich za prácou, štúdiom či kultúrnym vyžitím.

Autobusová doprava ponúka mnoho výhod pre obyvateľov a návštevníkov mesta, a to nielen z hľadiska pohodlia, ale aj z hľadiska životného prostredia a financií. Pre mesto je autobusová doprava jednou z alternatív k automobilovej doprave a spolu s rozvinutou infraštruktúrou cyklotrás dokáže efektívne pokryť veľkú časť mestskej mobility bez zbytočného využívania áut.

Komfort a pohodlie: S autobusovou dopravou nemusíte mať starosti s hľadaním parkovacieho miesta alebo s preplnenými cestami. Môžete sa pohodlne usadiť, relaxovať, čítať knihu alebo pracovať na svojom zariadení, zatiaľ čo vás autobus dovezie do cieľa.

Finančné úspory: V porovnaní s vlastníctvom a prevádzkou auta, autobusová doprava je často cenovo výhodnejšia. Nemusíte platiť za palivo, parkovanie ani údržbu vozidla. Investícia do autobusového lístka je omnoho nižšia v porovnaní s nákladmi na prevádzku auta.

Ekologická voľba: Využívanie autobusovej dopravy prispieva k zníženiu dopravných emisií a zlepšeniu kvality ovzdušia. Jeden autobus dokáže nahradiť niekoľko áut na ceste, čo vedie k redukcii emisií skleníkových plynov a znečistenia.

Spoločenská interakcia: Autobusová doprava vytvára príležitosť na interakciu s inými cestujúcimi. Môžete spoznať nových ľudí, viesť príjemné konverzácie alebo jednoducho pozorovať okolie a získavať nové pohľady na mesto.

Bezpečnosť: Autobusová doprava je považovaná za jednu z najbezpečnejších foriem dopravy. Autobusy sú vybavené bezpečnostnými opatreniami a skúsenými vodičmi, čo zaisťuje plynulú a bezpečnú jazdu.

Prispôsobivosť a väčšia dostupnosť: Autobusové siete sú od 31. júla 2023 navrhnuté tak, aby zahrnuli rôzne trasy a pokryli široké spektrum oblastí. Vytvorenie premyslenej a efektívnej siete autobusových liniek zabezpečuje, že majú obyvatelia ľahký prístup k dôležitým oblastiam a miestam záujmu v meste. To zahŕňa prácu, školy, obchody, zdravotnícke zariadenia i kultúrne atrakcie.
 
Zmena grafikonu je šitá na mieru mestu Trnava a zohľadňuje požiadavky a nároky cestujúcich na lepší takt s rovnakými časovými polohami počas celého dňa alebo v rovnakom období dňa. Možnosť dostať sa na jeden prestup do väčšiny častí mesta bola taktiež jednou z priorít optimalizácie, ktorú sa podarilo splniť. Jedna z najčastejších požiadaviek cestujúcich bola vzájomná koordinácia liniek na spoločných úsekoch a predvídateľné možnosti prestupov, čo sa novým grafikonom aj docielilo. Ako každá zmena, aj táto si vyžaduje čas na implementáciu. Počet cestujúcich na jednotlivých trasách, ako i optimálna nadväznosť a vhodný takt budú pravidelne monitorované a v prípade potreby vylepšované pre čo najpohodlnejšiu prepravu cestujúcich. Pre tieto účely bude od 31. júla zriadená aj e-mailová adresa mestskybus@trnava.sk, kde nám môžete posielať svoje pripomienky, podnety a názory, ktoré budeme sledovať a s odborníkmi konzultovať prípadnú zmenu resp.vylepšenie.

Schéma Mestského busu


(Schéma sa po kliknutí zväčší)

 


Nové cestovné poriadky platné od 31. júla 2023


Často kladené otázky


Prečo sa menia linky mestskej autobusovej dopravy?

Súčasný systém mestskej autobusovej doprave už nevyhovuje aktuálnym požiadavkám cestujúcich. Linky premávajú nepravidelne a v zhlukoch, obsluha niektorých oblastí nie je dostatočná, časové polohy spojov nevyhovujú začiatku a koncu pracovných zmien a začiatku a koncu školského vyučovania. Linky majú veľké medzery medzi spojmi a nadväznosti na vlaky sú slabé. Odchody liniek sa menia počas dňa a často nie sú zapamätateľné.
Aby bolo možné odstrániť tieto nedostatky, je potrebné upraviť trasy liniek a ich počet. Zmena umožní lepšie previazať linky medzi sebou aj na železničnú dopravu a odstrániť súčasné nedostatky.

Čo prinesú zmeny?

Ide o evolúciu, nie o revolúciu. Súčasné linky budú upravené a nové zabezpečia kvalitnejšiu obsluhu.
Výhody nového stavu sú nasledovné:

 • Pravidelné odchody liniek a rozostup medzi spojmi maximálne 60 minút.
 • Previazanie liniek na spoločných úsekoch s intervalom medzi spojmi maximálne 30 minút.
 • Priame spojenie s centrom mesta a so železničnou stanicou (dostupnou aj zo zastávky Dohnányho) z každej časti mesta.
 • Poskytovanie priamych spojení v smeroch s najväčším dopytom.
 • Možnosť prestupovať na iné linky. Medzi najvýznamnejšie zastávky, na ktorých je možné vykonať prestup medzi linkami je Železničná stanica, Hospodárska a Zelený kríčok/Šrobárova.
 • Nadväznosti na vlaky.


Prečo je pravidelný interval dôležitý?

Pravidelné rozostupy medzi spojmi, teda interval medzi nimi, poskytujú cestujúcim garanciu, že v čase prevádzky mestskej autobusovej dopravy sa dostanú z jedného miesta na druhé vždy rovnakou trasou. Naviac je možné si odchody ľahko zapamätať a odpadá potreba si pred každou cestou študovať cestovný poriadok.


Ako bude mestská autobusová doprava nadväzovať na vlaky?

Linky nadväzujú prioritne na vlaky do a zo smeru Bratislava, keďže toto spojenie využíva väčšina prestupujúcich cestujúcich. Okrem toho je na viacerých linkách zabezpečená nadväznosť aj na vlaky do a zo smerov Kúty, Galanta, Trenčín a Žilina.


Pôjde mi spoj v čase, ktorý potrebujem?

Odchody jednotlivých spojov sú prispôsobené prevádzke vlakov, zabezpečeniu prestupov na iné linky a potrebám obyvateľov Trnavy. Nevyhnutnosť prispôsobenia vlakom je daná požiadavkami cestujúcich na zabezpečenie prípojov z vlakov a na vlaky. Ďalej sú časy odchodov upravené tak, aby bolo možné medzi jednotlivými linkami prestupovať a dostať sa tak aj do tých častí mesta, kam nevedú priame linky.
V niektorých prípadoch odchody nemusia vyhovovať niektorým cestujúcim. Ak by však boli posunuté na iné časy, nebolo by možné prestúpiť na iné linky, prípadne vlaky.


Kde budú vzájomne koordinované linky?

Linky budú koordinované v nasledujúcich úsekoch:

 • Linčianska – centrum (linky 1, 2, 4, 5 a 12)
 • Kopánka – centrum (linky 3 a 4)
 • Prednádražie – centrum (linky 3, 5 a 16)


Kde budú zabezpečené prestupy medzi linkami?

Centrálnym prestupným uzlom bude železničná/autobusová stanica. Ďalším prestupným uzlom bude zastávka Zelený kríčok/Šrobárova, na ktorej bude umožnený prestup medzi linkami 2 a 14 ako náhrada za zrušenú linku 13. Prestupovať tiež bude možné na zastávke Hospodárska.


Ako sa po novom dostanem do...?

Pre väčšinu cestujúcich sa linka a trasa cesty nezmení. Pri niektorých konkrétnych spojeniach však bude potrebné využiť iné linky než doposiaľ:

 • Medzi Kamenným mlynom, Družbou a Tescom: linka 2 s prestupom na linku 14 na Zelenom kríčku/Šrobárovej
 • Zo Strojárenskej, BOGE: linka 4 s prestupom na iné linky na Linčianskej alebo ďalej na trase
 • Medzi Strojárenskou, SACHS a Zeleným kríčkom: linky 4 a 5 s prestupom na linku 1 na Linčianskej

V prípade nejasností ohľadom cestovania odporúčame využiť niektorý z dostupných vyhľadávačov spojení, ktorý nájde najvhodnejšiu trasu v každom čase.


Menia sa školské linky?

Nie, školské linky 21, 22 a 23 sa nemenia.


Prečo sa menia linky na Strojárenskej?

Linky 4 a 5 budú mať vzájomne vymenené konečné, linka 1 bude premávať len po Linčiansku z dôvodu efektívnejšieho využitia vozidiel a posilnenia dopravy z Linčianskej. Doterajšie spojenia budú možné s maximálne jedným možným prestupom.

 

Kľúčové slová