Mesto Trnava

miniTrnava - mesto detí

>> o projekte

>> facebooková stránka

>> pravidlá hry

>> často kladené otázky a čo si vziať so sebou

>> dôležité informácie pre rodičov

>> partneri

>> informovanie o použití osobných údajov

 

 Milí miniTrnavčania,

tešíme sa na vás 8. až 19. júla 2024

na Mestskom zimnom štadióne!

 

>>> Prečítajte si články o doterajších ročníkoch <<<

 


miniTrnava – mesto detí je prázdninový projekt hry na mesto
pre deti vo veku od 8 do 15 rokov.
Vstup na podujatie je zdarma bez nutnosti prihlásenia sa vopred.

 

Na Mestskom zimnom štadióne v Trnave sa pravidelne v lete rodí mesto, aké nemá na Slovensku obdobu. Jeho občanmi sú výlučne deti vo veku od 8 do 15 rokov, ktoré v ňom pracujú, bavia sa a samy si ho spravujú a jzveľaďujú.

V priestoroch tréningovej hokejovej haly vyrástajú jednotlivé stanovištia – Banka, Univerzita, Radnica, Kreatívne dielne, Mestská televízia, Kino, Záhradníctvo, Noviny a mnohé ďalšie. Navzájom spolupracujú a tvoria fungujúce, živé mesto plné malých miniTrnavčanov.

V miniTrnave sa deti hrajú samy, bez rodičov. Tí majú vstup na hernú plochu povolený len na obmedzený čas (na základe 30-minútového víza, ktoré získajú na Matrike). Rodičia či návštevníci však môžu dianie v meste detí sledovať z vyvýšenej návštevníckej zóny počas celého dňa.

Ako to v miniTrnave funguje?

Na to, aby si dieťa mohlo hru užiť, je dôležité, aby vedelo čítať, písať, počítať a pohybovať sa v miniTrnave samostatne bez pomoci druhých. Pohyb detí v hernom areáli nie je kontrolovaný a po vstupe dieťaťa do hry zaň organizátor nepreberá zodpovednosť, preto odporúčame rodičom dohodnúť si doma vopred pravidlá (napríklad čas odchodu z hry, miesto stretnutia a pod.). Vybavte svoje deti aj telefónnym číslom na seba, aby vás mohli organizátori v prípade potreby kontaktovať, nezabudnite ani na fotokópiu kartičky poistenca.

Vstupné sa neplatí a netreba sa  ani prihlasovať vopred. Stačí, keď dieťa príde na zimný štadión (zo strany od Spartakovskej ulice), zaregistruje sa na stanovišti Matrika, kde vyplní v preukaze občana miniTrnavy svoje kontaktné údaje, a môže sa začať hrať. Ďalšie dni sa už netreba registrovať, iba požiadať na Matrike o aktuálnu pečiatku do preukazu a hurá do hry.

Je len na dieťati, či si rovno vyberie nejaké zamestnanie, alebo jeho kroky povedú na Univerzitu, kde začne študovať. Za prácu aj štúdium získa odmenu v miniTrnavskej mene trnky (miniTRNavské KorunY). Zarobené peniaze môže utrácať podľa svojho rozhodnutia na atrakciách, ktoré miniTrnava ponúka, za občerstvenie alebo za kúpu výrobkov, ktoré vyprodukujú Kreatívne a Remeselnícke dielne. Týmto spôsobom sa malí občania učia hospodáriť s financiami a prijímať zodpovednosť za vlastné rozhodnutia. miniTrnava je však v prvom rade hlavne zábava, možnosť plnohodnotne stráviť tri prázdninové týždne a spoznať nových kamarátov.


UPOZORNENIE PRE RODIČOV:

Po vstupe vášho dieťaťa do hry zaň organizátor NEPREBERÁ zodpovednosť. Pohyb dieťaťa v miniTrnave a jeho odchod z herného areálu nie sú kontrolované.
Dieťaťu dajte fotokópiu karty poistenca a vaše telefónne číslo. Dohodnite si s ním vopred čas a miesto stretnutia pri odchode z hry.
Prvá pomoc je v priestore hry zabezpečená prostredníctvom zdravotníka.

Pozrite si aj ČASTO KLADENÉ OTÁZKY a DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE RODIČOV.


 

Facebooková stránka miniTrnava - mesto detí

 

 

 

Súvisiaci obsah