Mesto Trnava

miniTrnava - ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

>> o projekte

>> Facebooková stránka

>> pravidlá hry

>> často kladené otázky a čo si vziať so sebou

>> dôležité informácie pre rodičov

>> partneri

>> informovanie o použití osobných údajov

 

 

 


Komu je určený projekt miniTrnava – mesto detí?

miniTrnava je určená deťom vo veku od 8 do 15 rokov. Dôležité je, aby dieťa vedelo čítať, písať a počítať a dokázalo sa v meste detí pohybovať samostatne bez pomoci druhých.

Kedy a kde sa táto akcia uskutoční?

Šiesty ročník miniTrnavy sa bude konať v lete 2024 na Mestskom zimnom štadióne, presný dátum včas upresníme.

Býva mesto detí v prevádzke každý deň?

Otvorené býva každý pracovný deň od 8.00 do 15.00 hod.

Kto je organizátorom tohto projektu?

miniTrnavu – mesto detí organizuje Mesto Trnava.

Platí sa v miniTrnave vstupné?

Nie, vstup do hry je zadarmo.

Ako hra na mesto funguje?

Prečítajte si pravidlá hry.

Je potrebné dieťa vopred prihlásiť?

Nie je potrebné prihlasovať sa vopred. Stačí prísť a zaregistrovať sa na stanovišti Matrika, čím sa dieťa stane občanom miniTrnavy, ktorý môže vstúpiť do hry.

Deti v rámci aktivít zarábajú peniaze. Ide o reálne peniaze?

Nie, deti na jednotlivých stanovištiach v rámci svojich zamestnaní zarábajú tzv. trnky (miniTRNavské KorunY). Počas trvania hry si môžu občania miniTrnavy kupovať za trnky rôzne výrobky z kreatívnych dielní, či míňať ich na atrakciách, ktoré bude mesto detí ponúkať. Deti sa tak samy učia zaobchádzať s financiami a rozhodovať sa o tom, ako ich použijú. 

Kto je za deti v hre zodpovedný?

Zapojením sa vášho dieťaťa do hry nad ním usporiadateľ NEPREBERÁ zodpovednosť. Všetci dospelí spolupracovníci projektu však budú pracovať na tom, aby bol celý areál bezpečným a príjemným miestom. Ide o verejne prístupný, otvorený priestor, v ktorom sa deti pohybujú samostatne, bez rodičov a na vlastnú zodpovednosť.

Tým, že svojmu dieťaťu umožníte byť v miniTrnave, mu prejavujete dôveru, že je schopné zaobísť sa tu bez vás a postarať sa o seba. Ako rodičia svoje dieťa poznáte najlepšie a viete preto určite odhadnúť, či je toto podujatie preň vhodné, a či sa môžete spoľahnúť, že dodrží vašu vzájomnú dohodu o čase a spôsobe príchodu a odchodu.

Využite možnosť prísť si miniTrnavu pozrieť na vlastné oči (pozri bod nižšie), aby ste zhodnotili vhodnosť tohto podujatia pre vaše dieťa.

Môžu do mesta detí vstúpiť rodičia?

Rodičia a návštevníci môžu do miniTrnavy vstúpiť na základe návštevníckeho víza platného 30 minút, ktoré sa vydáva na stanovišti Matrike pri vstupe do herného areálu. Víza im umožnia vstup priamo na jednotlivé stanovištia, ktoré si môžu obzrieť. Prosíme návštevníkov, aby boli iba pozorovateľmi a nezasahovali do hry.

Návštevníci môžu časovo neobmedzene sledovať dianie v miniTrnave z návštevníckej zóny, odkiaľ je výhľad na hernú plochu.

Môže dieťa samo odísť z miniTrnavy?

Áno, pohyb detí v hernom areáli nie je kontrolovaný. Odporúčame dohodnúť sa s dieťaťom vopred na podmienkach jeho návštevy miniTrnavy (čas a spôsob príchodu/odchodu).

Pokiaľ bude mať dieťa so sebou mobilný telefón, môže vás v prípade zmeny kontaktovať. V prípade, že mobil nebude mať a bude sa potrebovať súrne spojiť s rodičmi, môže prísť na stanovište Informačná kancelária a požiadať dospelého spolupracovníka, aby príbuzných kontaktoval. Pre tento prípad musí mať dieťa pri sebe telefónne číslo, na ktorom bude možné jeho blízkych zastihnúť.

Čo si má dieťa vziať so sebou?.

Najdôležitejšie sú:

  • kópia preukazu poistenca
  • telefónne číslo na jedného z rodičov
  • vhodné a pohodlné oblečenie (podľa počasia)

Okrem toho si dieťa môže zobrať:

  • vlastnú fľašu na pitie (napr. s objemom 0,33 l – voda na dopĺňanie bude k dispozícii)
  • desiatu
  • mobilný telefón (zodpovednosť zaň však nesie samo)

Neodporúčame brať so sebou:

  • fotoaparáty a iné digitálne zariadenia
  • priveľkú hotovosť
  • oblečenie, ktoré by sa nemalo zašpiniť (pretože nikdy neviete, akú prácu alebo činnosť si dieťa v ten deň vyberie)

Do miniTrnavy je zakázané brať:

  • nebezpečné a zdravie ohrozujúce predmety

Čo ak sa dieťa v miniTrnave zraní?

V hernom areáli sú k dispozícii profesionálni zdravotníci. Drobné zranenia budú ošetrené priamo na mieste. Ak by dieťaťu prišlo napr. nevoľno a potrebovalo by odísť domov, je NUTNÉ, aby u seba malo telefónne číslo, na ktorom bude možné zastihnúť jedného z jeho rodičov. Z tohto dôvodu taktiež žiadame rodičov, aby svoje deti vybavili kópiou preukazu poistenca.

Bude zabezpečený pitný režim?

Áno, k dispozícii býva pitná voda zadarmo. Odporúčame, aby si deti doniesli vlastnú malú fľašku, ktorú si budú môcť dopĺňať.

Bude možné zakúpiť si jedlo priamo na mieste?

Jedlo v priestoroch hry nepripravujeme. Ak vám záleží na tom, ako sa bude vaše dieťa počas dňa v miniTrnave stravovať, je potrebné zariadiť sa individuálne a napríklad mu zabaliť jedlo so sebou.

Majú deti možnosť odložiť si svoje veci do skrinky?

Z priestorových dôvodov to možné nie je, preto odporúčame nebrať si so sebou cennosti a priveľkú hotovosť, pozri bod Čo si má dieťa vziať so sebou?

Ako sa dá dostať do miniTrnavy?

miniTrnava funguje na Mestskom zimnom štadióne na Spartakovskej ulici 1 v Trnave. Hlavný vstup je situovaný od Spartakovskej ulice. Pri štadióne je zastávka linky MHD č. 3 a 4 s názvom Spartakovská.

Môžeme prísť do miniTrnavy ako organizovaná skupina?

miniTrnava je určená pre jednotlivcov a účasť organizovaných skupín je regulovaná. V prípade, že máte záujem prísť vo väčšej skupine ľudí, je potrebné nahlásiť sa 24 hodín vopred na adrese mini@trnava.sk