Mesto Trnava

miniTrnava - PARTNERI

>> o projekte

>> Facebooková stránka

>> pravidlá hry

>> často kladené otázky a čo si vziať so sebou

>> dôležité informácie pre rodičov

>> miniTrnava 2018 | miniTrnava 2017

 

 


Organizátor podujatia Mesto Trnava ďakuje partnerom za ich podporu:

BOGE Elastmetall Slovakia, a. s. materiálno-technické zabezpečenie projektu (tlač blokov, tričká, potraviny do Papajka, poukážky na nákup školských a kancelárskych potrieb pre dobrovoľníkov, stánky, fotograf, ploty a pod.)

Kaufland finančný dar
Margo.sk, s. r. o. metrový textil, potreby a materiál na kreatívnu tvorbu
E+P, s. r. o. (Reštaurácia Merkur) zabezpečenie stravy pre dobrovoľníkov vo zvýhodnenej cene, potraviny a materiál
Správa kultúrnych a športových zariadeni mesta Trnava vstupenky do Kina Hviezda pre dobrovoľníkov (20 ks vstupeniek pre dve osoby)
Trnavská produkčná, s. r. o. (Trnavské rádio) 4 živé vstupy do vysielania Trnavského rádia, príspevok na sociálnych sieťach Trnavského rádia

Mestská televízia Trnava, s. r. o.  zabezpečenie výroby detských reportáží do vysielania MTT, zapožičanie techniky MTT pod odborným dohľadomXtra Slovakia, s. r. o.  30 skladacích tašiek, 30 setov ceruziek, 30 príveskov so žetónom, 30 reflexných príveskov, 30  reflexných pások

 OZ Hojdačka materiálno-technické zabezpečenie projektu a tlač novín
 Trnavský samosprávny kraj dotácia (materiál a personálne náklady na remeselníkov)
 


FCC Trnava, s. r. o. výpožička smetných nádob s objemom 1 100 l (papier, plast, KO) a 240 l (bioodpad), bezplatné zabezpečenie odvozu odpadu

 

 
Chcete vedieť, čo je nové?