Mesto Trnava

miniTrnava - DÔLEŽITÉ INFO PRE RODIČOV

>> o projekte

>> Facebooková stránka

>> pravidlá hry

>> často kladené otázky a čo si vziať so sebou

>> dôležité informácie pre rodičov

>> partneri

>> informovanie o použití osobných údajov

 

 

 


Milí rodičia,

vieme, že nájsť deťom program počas letných prázdnin môže byť niekedy náročné. Máme pre vás preto dobrú správu – Mesto Trnava vám prináša projekt miniTrnava – mesto detí, ktorá sa postará o zábavu vašich detí na celé tri týždne.

Ide o veľkú prázdninovú hru na mesto. Deti vo veku 8 až 15 rokov si budú môcť vyskúšať rôzne povolania. Za svoju prácu budú odmenení v špeciálnej miniTrnavskej mene trnky (miniTRNavské KorunY), ktoré budú môcť míňať podľa svojho uváženia – či už na výrobky, ktoré vyrobí tamojšia kreatívna či remeselnícka dielňa alebo na drobné občerstvenie pripravené malými kuchármi priamo na mieste.

Na tréningovej ploche Mestského zimného štadióna vyrastie mesto detí s rôznymi stanovišťami. Hráme sa každý pracovný deň od 8.00 do 15.00 hod. Vstup na podujatie je zdarma, netreba sa prihlasovať vopred. Stačí len prísť, na Matrike požiadať o vydanie preukazu občana miniTrnavy a hra na mesto sa môže začať.

Dôležité je, aby dieťa vedelo čítať, písať a počítať a dokázalo sa v meste detí pohybovať samostatne.

Po vstupe vášho dieťaťa do hry zaň organizátor NEPREBERÁ zodpovednosť. Pohyb dieťaťa v miniTrnave a jeho odchod z herného areálu nie sú kontrolované.

Dieťaťu dajte fotokópiu karty poistenca a vaše telefónne číslo (pozrite si zoznam vecí, ktoré mu odporúčame pribaliť). Dohodnite si s ním vopred čas a miesto stretnutia pri odchode z hry.

Tým, že svojmu dieťaťu umožníte byť v miniTrnave, mu prejavujete dôveru, že je schopné zaobísť sa tu bez vás a postarať sa o seba. Ako rodičia svoje dieťa poznáte najlepšie a viete preto určite odhadnúť, či je toto podujatie preň vhodné, a či sa môžete spoľahnúť, že dodrží vašu vzájomnú dohodu o čase a spôsobe príchodu a odchodu.
Využite možnosť prísť si miniTrnavu pozrieť na vlastné oči, aby ste zhodnotili vhodnosť tohto podujatia pre vaše dieťa.

Počas miniTrnavy budú vyhotovované fotografické zábery a videozáznamy. Táto dokumentácia bude použitá na ďalšiu propagáciu miniTrnavy v tlačenej a elektronickej podobe. Ak zákonný zástupca dieťaťa nesúhlasí s vyhotovovaním fotografií a videozáznamu svojho dieťaťa, môže vzniesť námietku priamo na miniTrnave na stanovišti Matrika. Dieťa bude viditeľne označené. Organizátor podujatia nepreberá zodpovednosť za stratu označenia.


Ďakujeme vám za pochopenie a rešpektovanie pravidiel hry.