Občan

Ochrana osobných údajov

Informovanie k dotazníkovému prieskumu v rámci participatívneho procesu

 

Prevádzkovateľ, ktorému sa poskytujú osobné údaje:

Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71  Trnava;

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@trnava.sk

tel. kontakt: 033/ 32 36 101

 

Kontakt na zodpovednú osobu - Mestský úrad v Trnave:

e-mail: zodpovednaosoba@trnava.sk

tel. kontakt: 033/ 32 36 139

 

Kontakt na zodpovednú osobu - Mestská polícia Trnava:

e-mail: zodpovednaosoba@msp.trnava.sk

tel. kontakt: 033/55 13 720