Občan

Ochrana osobných údajov

Kontakt na zodpovednú osobu - Mestský úrad v Trnave:

e-mail: zodpovednaosoba@trnava.sk

tel. kontakt: 033/ 32 36 139

 

Kontakt na zodpovednú osobu - Mestská polícia Trnava:

e-mail: zodpovednaosoba@msp.trnava.sk

tel. kontakt: 033/55 13 720

 Poučenie o právach dotknutej osoby 
Informácie o ochrane osobných údajov pre dotknuté osoby
Kamerový systém - informácia
 Informovanie zmluva 
Informovanie - videozáznam_zastupiteľstvo
Informovanie o vyhotovení fotografií a videozáznamu z podujatí mesta
Informovanie o použití osobných údajov pre potreby projektu miniTrnava - mesto detí
Informovanie - sociálne siete 

 Informovanie - k vydaniu  parkovacej karty
 Informovanie - registrácia do aplikácie DataMesta a súhlas so spracovaním osobných údajov
 Informovanie - zakúpenie parkovacieho lístka 
Informovanie k zberu nápadov určených pre projekt Plánuj Mesto Trnava 
Informovanie k zberu informácií pre registráciu na Občianske zhromaždenie v Trnave
Informovanie - kniha návštev 
Informovanie - Na bicykli v každom veku 
Informovanie - Distribúcia a zber jódových profylaktík
 Informovanie o pravidlách pohybu a správania sa v areáli Tavosu - Bellušov vodojem 
Informovanie k registrácii záujmu o bicykle pre projekt Bajkuj v meste
 Informovanie neposlanec - vymenovaný člen stálej komisie Mestského zastupiteľstva Mesta Trnava
 Informovanie neposlanec - vymenovaný člen výboru mestskej časti
 Informovanie poslanec 
 Informovanie o spracúvaní osobných údajov - komunitná sídlisková záhrada Agátka