Návštevník

  Organizácie zdravotne postihnutých

  ILCO– klub stomikov
  adresa: Voderady 177, 919 42 Voderady
  kontaktná osoba: Marta Lančaričová
  Tel.: 033/559 00 63, 0905 631 851
  marta.lancar@gmail.com

  Klub sclerosis multiplex
  adresa: Vančurova ulica 1, 917 01 Trnava
  kontaktná osoba: Bc. Miloš Žambokréthy (predseda)
  Tel.: 0911 141 581
  klubsmtrnava@gmail.com
  www.klubsmtrnava.webnode.sk

  KRUH n.o. APZ
  adresa: Slovenská 26, 0918 918 236
  kruh@kruhno.sk
  Centrum psychosociálnej rehabilitácie-Ružindolská 11, 033/551 19 55
  apz@kruhno.sk
  kontaktná osoba: Ing. Eva Tománková
  www.kruhno.sk           

  Klub vozíčkárov
  adresa: Čajkovského 44
  kontaktná osoba: Marek Petko
  Tel.: 033/533 12 30, 0907 544 125, 0910 431 626
  info@vozickari-tt.sk
  www.eurovozickar.webnode.sk

  Liga proti reumatizmu na Slovensku
  adresa: Študentská ulica 16
  Tel.: 0903 218 052, 033/553 20 03
  lpretrnava@gmail.com
  www.reumatrnava.eu

  Liga proti rakovine
  adresa: Sibírska 15
  kontaktná osoba: Mária Valentová
  Tel.: 0904 689 828, 033/550 38 50
  valent.maria@pobox.sk
  www.lpr.sk

  OZ Iskierka
  adresa: Beethovenova 27
  kontaktná osoba: Miroslava Griflíková (predsedkyňa)
  Tel.: 0915 883 323
  oziskierka@gmail.com
  www.iskierka.sk

  OZ Zvonček pri Spojenej škole
  adresa: Čajkovského 50
  Tel.: 033/53 53 046 
  specialnazakladnaskola@stonline.skinfo@spojenaskola-tt.sk
  www.spojenaskola-tt.sk

  OZ Kubináci
  adresa: A. Kubinu 34 (základná škola)
  kontaktná osoba: Adela Funková
  Tel.: 0903 919 975

  OZ Nezábudka pri ŠZŠI
  špeciálnej základnej škole internátej
  adresa: Spojná ulica 6
  kontaktná osoba: Mgr. Monika Bočková
  Tel.: 033/550 18 10
  szs.tt@mail.t-com.sk

  Poradensko-rehabilitačné centrum
  sluchovo postihnutých Trnavského kraja
  adresa: Novosadská 4
  kontaktná osoba: Hermína Štrpková
  Tel.: 0917 648 731
  poradenstvo.trnava@zoznam.sk

  Slovenská liga celiatikov
  adresa: Radlinského 1, Trnava  
  kontaktná osoba: Ing. Viera Hankovičová
  Tel.:  0918 689 087, 033/551 28 12, 0904 282 568 
  e-mail: celiakia@golemtech.sk

  Slovenský zväz telesne postihnutých
  adresa: Vančurova ulica 1
  033/551 37 94

  SPOSA-T, spoločnosť na pomoc osobám s autizmom
  adresa: Hlavná 17, centrum - Ôsmy svetadiel, Borová 8
  kontaktná osoba: Sylvia Záhorová
  Tel.: 0908 111 146
  sposa.t@gmail.com
  www.sposa-t.sk

  Trnavský spolok nepočujúcich
  adresa: K. Čulena 12
  kontaktná osoba: Jana Kyrinovičová
  Tel.: 0911 286 932
  deaf.tsn@gmail.com
  www.deaftsn-sk.webnode.sk

  Únia nevidiacich a slabozrakých ZO č. 39
  adresa: Trhová 2, Trnava  
  kontaktná osoba: Peter Gieci
  Tel.:033/551 27 06, 033/551 63 95
  e-mail: unss.trnava@unss.sk

  Zväz postihnutých civilizačnými chorobami
  okresný výbor a krajské centrum
  adresa: Vančurova ulica 1
  kontaktná osoba: Alojz Partel
  Tel.: 0918 033 300, 033/551 37 93

  Zväz postihnutých civilizačnými chorobami, klub kardiakov, respirikov a diabetikov
  adresa: Vančurova ulica 1
  kontaktná osoba: Viera Podzimková
  Tel.: 0908 864 153
  zpcch.tt@orangemail.sk

  Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
  adresa: Trhová 2
  kontaktná osoba: Renata Matovičová
  Tel.: 0908 445 795
  matovicvladimir@azet.sk
  www.zpmptt.sk

   
  Chcete vedieť, čo je nové?