Mesto Trnava

Zoznam overovacích štúdií športovo-rekreačných zón

OVEROVACIE ŠTÚDIE ŠPORTOVO-REKREAČNÝCH ZÓN
ROK 2013
Overovacia štúdia
Spracované: máj 2013
Overovacia štúdia
Spracované: máj 2013

 

 

Súvisiaci obsah