Mesto Trnava

Oznamovanie podvodov

Podozrenia na podvodné, korupčné či iné protizákonné správanie v súvislosti s využívaním prostriedkov Európskej únie v rámci projektov Integrovaného regionálneho operačného programu je možné nahlásiť priamym zaslaním na emailovú adresu: soirop@trnava.sk alebo prostredníctvom tohto anonymného formulára:
 

Základné informácie k podozreniam z protispoločenskej činnosti nájdete na: