Mesto Trnava

Participatívne plánovanie

Mesto Trnava odštartovalo proces participatívneho plánovania verejných priestorov v novembri 2016. Na tomto mieste nájdete jednotlivé projekty, ktoré riešime spolu s Trnavčanmi, zoradené chronologicky s odkazmi na jednotlivé aktivity, ktoré ich sprevádzali. 

Viac o projektoch mesta nájdete na portáli planujmesto.trnava.sk.


 

DVORY NA ŠPAČINSKEJ CESTE

 

 


 

VNÚTROBLOK V. CLEMENTISA

 


 

VNÚTROBLOK ŠAFÁRIKOVA

 

 


 

PRÍRODNÉ KÚPALISKO V KAMENNOM MLYNE

 

 


 

VNÚTROBLOK NA SPARTAKOVSKEJ

 

 


 

VNÚTROBLOK MEDZI BUČIANSKOU,
V. CLEMENTISA A TEHELNOU

 

 


 

TRI VNÚTROBLOKY MEDZI DOMAMI
NA TEHELNEJ, HLBOKEJ A BUČIANSKEJ

 

 


 

DEVÄŤ VNÚTROBLOKOV V OBYTNOM SÚBORE
NA ULICI GEN. GOLIANA

 


 

IHRISKO NA VAJANSKÉHO ULICI

 


 

VNÚTROBLOK NA SÍDLISKU NA HLINÁCH

 

 


 

IHRISKO NA GEJZU DUSÍKA

 

 


 

PARČÍK NA KAPITULSKEJ ULICI

 

 


 

SÍDLISKOVÝ A ŠKOLSKÝ DVOR AGÁTKA

 

 


 

DEVÄŤ DVOROV NA HOSPODÁRSKEJ

 

 


 

VNÚTROBLOK NA OKRUŽNEJ

 

 


 

DVOR č. 1 NA ZÁTVORE

 


 

PARK JANKA KRÁĽA

 

 

 

Súvisiaci obsah