Podnikateľ

Plánovaním ku kvalitnému prostrediu

Vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií Ing. arch. Milan Horák sa zúčastnil dňa 20. apríla 2012 na výstavisku Agrokomplex Nitra seminára spojeného s diskusiou na tému: „Plánovaním ku kvalitnému prostrediu“. Prítomným hosťom boli prezentované návrhy revitalizácie v meste Trnava a to konkrétne: „Univerzitného parčíku Hornopotočná – Pekárska“ a „Humaizácia obytného súboru Na hlinách“. V rámci revitalizácie brownfieldov a greenfieldov v trnavskom mikrorgióne bola účastníkom predstavená hlavná myšlienka projektu CircUse, v ktorom má mesto Trnava slovenské zastúpenie ako partner projektu zo Slovenska.

 
Chcete vedieť, čo je nové?