Podnikateľ

1) Pracovné stretnutie s predstaviteľmi samosprávy

Prvé pracovné stretnutie v rámci projektu CircUse Circular flow land use management – Recyklacia v manažmente funkčného využitia územia sa konalo 22. júna 2010 o 10.00. hod. v zasadacej miestnosti na radnici v Trnave. Pozvanie prijali starostovia obcí Jaslovské Bohunice, Šelpice, Zvočín, Ružindol, Biely Kostol, Hrnčiarovce nad Parnou, Voderady, Zeleneč, Majcichov, Zavar a Špačince ako aj predstavitelia Trnavského samosprávneho kraja a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Mesto Trnava začalo implementovať uvedený projekt v marci tohto roka. V danom projekte participuje ako jediný zástupca Slovenska. Projekt je koordinovaný poľským Ústavom pre ekológiu priemyselných oblastí so sídlom v Katowiciach a odborným garantom slovenskej účasti v projekte je Ústav manažmentu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Pracovné stretnutie otvoril primátor mesta Trnavy Ing. Štefan Bošnák. Následne Ing. arch. Milan Horák oboznámil prítomných o postavení mesta v projekte a jeho princípoch z pohľadu územného plánovania a zároveň predstavil model spolupráce mesta so susediacimi obcami.
Doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD. zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave predstavila aktivity projektu. Charakteristiku výstupov zhrnul prof. Ing. arch. Maroš Finka zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Po oprezentovaní jednotlivých tém pokračovala diskusia, v ktorej starostovia obcí dostali priestor na otázky.

 
Chcete vedieť, čo je nové?