Podnikateľ

Pracovné stretnutie so starostami Trnavského kraja

Pracovný tím projektu CircUse (Vančová, Horák, Petríková) osobne navštívili 3. septembra 2010 obce Trnavského kraja – Špačince, Jaslovské Bohunice, Šelpice, Biely Kostol, ktoré prejavili záujem o spoluprácu na danom projekte. 8. septembra bol uskutočnený výjazd do obcí Ružíndol, Voderady, Zeleneč, Majcichov, Hrnčiarovce nad Parnou.

Starostovia každej obce vyplnili požadovaný dotazník, v ktorom boli zahrnuté otázky, týkajúce sa charakteristiky obce. (charakteristika územia, rozloha, zastavanosť obce, charakter a štruktúra zelene, greenfieldy, brownfieldy, vodné toky a plochy, stavby na území, dopravná infraštruktúra, kultúrne hodnoty, environmentálna záťaž, riziká, konflikty.

Projektový tím prešiel celú obec a oboznámil sa s jednotlivými dominantami, možnosťami a problémami obce, ktoré by bolo možné riešiť v tomto projekte. V súčasnosti sa dotazníky spracovávajú.

 
Chcete vedieť, čo je nové?