Mesto Trnava

Predsedovia a členovia mestských častí pre volebné obdobie 2022-2026

Zloženie výborov mestských častí v meste Trnava vo volebnom období 2022-2026


VMČ č. 1: Trnava - stred

Poslanci MZ

Ing. Branislav Baroš

PhDr. Katarína Ďurková

Bc. Marcel Krajčo

Ing. Juraj Novota

MUDr. Milan Sokolovský

Neposlanci: Ing. Ladislav Šurina, doc. JUDr. Viktor Križan, Ing. Matúš Rojko, Mgr. Tomáš Benda

Zoznam ulíc - Volebný obvod 1 Trnava - Stred (Staré mesto, Špíglsál)

VMČ č. 2: Trnava - západ

Poslanci MZ

RNDr. Gabriela Cabanová

Ing. Andrej Farkaš

Mgr. Ivan Kopčík

Mgr. Matej Lančarič

Mgr. Tibor Pekarčík

Ing. Marián Schwarz

Mgr. Martin Uhlík

Neposlanci:  Marcel Sovič, Ing. Dušan Rafaj, Tomáš Zeliska, Mgr. Juraj Svrček, Ing. Adam Mihočka 

Zoznam ulíc - Volebný obvod 2 Trnava - Západ

VMČ č. 3: Trnava - sever

Poslanci MZ

Juraj Baďura

Ing. Vladimír Ekhardt

Juraj Fuzák

Mgr. Ľubica Horváthová

MUDr. Branislav Kramár

Mgr. Marek Neštický

Ing. Richard Sládek

Neposlanci: Anton Kollár, Mgr. Bc. Eduard Guniš, Emanuel Gronský, Ing. Pavol Hluchý, Ing. Tomáš Köppl 

Zoznam ulíc - Volebný obvod 3 Trnava - Sever

VMČ č. 4: Trnava - východ

Poslanci MZ

Mgr. Ing. Marián Galbavý

PhDr. Eva Nemčovská, PhD.

Mgr. Ondrej Štefánik

PhDr. Šimon Štefunko

Ing. Jozef Šúst

Ing. Dušan Zaťko

Neposlanci: Ing. Emanuel Uváčik, Bc. Erik Matovič, Mgr. Lenka Chudá, PhDr. Michal Lipovský, MBA

Zoznam ulíc - Volebný obvod 4 Trnava - Východ

VMČ č. 5: Trnava - juh

Poslanci MZ

Dr.h.c., Ing. Jaroslav Holeček, PhD.

Mgr. Stanislav Hric

PhDr. Miloš Krištofík

Mgr. Rastislav Mráz

Mgr. Tatiana Vavrová

Neposlanci: Jana Šoganová, Marcel Puschenreiter, Mgr. et Mgr. Martin Kováč, PhD., Ing. Matúš Gallia, Marián Praženka

Zoznam ulíc - Volebný obvod 5 Trnava - Juh

VMČ č. 6: Modranka

Poslanci MZ

Juraj Šarmír

Neposlanci: Anna Gabrišová, Anna Gunišová, Ing. Magdaléna Horňáková, Ing. Štefan Moncman, Mgr. Zuzana Ješková

Zoznam ulíc - Volebný obvod 6 - Modranka
 

Zoznam kontaktov na predsedov VMČ