Mesto Trnava

Predsedovia a členovia mestských časti vo volebnom období 2022-2026

Zloženie výborov mestských častí v meste Trnava vo volebnom období 2022-2026


VMČ č. 1: Trnava - stred

Poslanci MZ

Neposlanci

Zoznam ulíc - Volebný obvod 1 Trnava - Stred (Staré mesto, Špíglsál)

VMČ č. 2: Trnava - západ

Poslanci MZ

Neposlanci

Zoznam ulíc - Volebný obvod 2 Trnava - Západ

VMČ č. 3: Trnava - sever

Poslanci MZ

Neposlanci

Zoznam ulíc - Volebný obvod 3 Trnava - Sever

VMČ č. 4: Trnava - východ

Poslanci MZ

Neposlanci

Zoznam ulíc - Volebný obvod 4 Trnava - Východ

VMČ č. 5: Trnava - juh

Poslanci MZ

Neposlanci

Zoznam ulíc - Volebný obvod 5 Trnava - Juh


VMČ č. 6: Modranka

Poslanci MZ

Neposlanci

Zoznam ulíc - Volebný obvod 6 - Modranka
 

Zoznam kontaktov na predsedov VMČ