Mesto Trnava

Predsedovia a členovia mestských časti vo volebnom období 2018-2022

Zloženie výborov mestských častí v meste Trnava vo volebnom období 2018-2022


VMČ č. 1: Trnava - stred

Poslanci MZ

1. Ladislav Beňo, Dolnopotočná 3
2. PhDr. Katarína Ďurková, PhD., Hornopotočná 19/A   
3. Marcel Krajčo, Hlavná 36
4. Mgr. Marek Neštický, Čajkovského 12
5. Ing. Juraj Novota, Halenárska 36

Neposlanci


1. Mgr. Ivana Kubáňová
2. Rastislav Petráš
3. Ing. Matúš Rojko

Zoznam ulíc - Volebný obvod 1 Trnava - Stred (Staré mesto, Špíglsál)


VMČ č. 2: Trnava - západ

Poslanci MZ

1. RNDr. Gabriela Cabanová, Šafárikova 12
2. Ing. Andrej Farkaš, Čajkovského 42
3. Mgr. Matej Lančarič, Mozartova 12
4. Mgr. Tibor Pekarčík, L. Janáčka 56
5. Ing. Peter Šujan, Botanická 29
6. Mgr. Martin Uhlík, Čajkovského 29

Neposlanci

1. Ing. Branislav Augustín
2. Štefan Berhedi
3. Mgr. Miloš Brezina
4. Peter Hanák
5. Ing. Adam Mihočka
6. Mgr. Ivan Ostrihoň
7. Mgr. Juraj Svrček

Zoznam ulíc - Volebný obvod 2 Trnava - Západ


VMČ č. 3: Trnava - sever

Poslanci MZ

1. Ing. Vladimír Ekhardt, Jánošíkova 29
2. Juraj Fuzák, Stavebná 9
3. Emanuel Gronský, Ustianska 56
4. Mgr. Eduard Guniš, Francisciho 11
5. MUDr. Branislav Kramár, Pekná 10
6. MUDr. Štefan Krištofík, MPH, A. Hlinku 11
7. Ing. Richard Sládek, Na hlinách 27

Neposlanci

1. Ing. Pavol Hluchý
2. Mgr. Katarína Kolevová
3. Ing. Anton Kollár
4. Mgr. Peter Kozelka


Zoznam ulíc - Volebný obvod 3 Trnava - Sever


VMČ č. 4: Trnava - východ

Poslanci MZ
1. Mgr. Ing. Marián Galbavý, Tehelná 6
2. Mgr. Ľubica Horváthová, V. Clementisa 53
3. Mgr. Ľuboš Kollár, Legionárska 6
4. PhDr. Eva Nemčovská, PhD., Tehelná 29
5. Mgr. Ondrej Štefánik, J. Bottu 29/F
6. PhDr. Šimon Štefunko, Hattalova 3
7. Ing. Dušan Zaťko, J. Slottu 6

Neposlanci

1. Michal Adamec
2. Mgr. Daniela Boškovská
3. Ing. Peter Potrok
4. Ing. Jozef Šúst
5. MUDr. Michal Vašíček

Zoznam ulíc - Volebný obvod 4 Trnava - Východ


VMČ č. 5: Trnava - juh

Poslanci MZ

1. Mgr. Magdaléna Eliášová, Roľnícka 11
2. Mgr. Stanislav Hric, Markovičova 40
3. Mgr. Rastislav Mráz, Šípová 7
4. Adam Peciar, G. Steinera 1
5. Mgr. Tatiana Vavrová, Gen. Goliána 29

Neposlanci

1. Richard Brix
2. Ing. Matúš Gallia
3. Bc. Vojtech Hlavna
4. Martin Kováč
5. Miroslav Pavlík
 

Zoznam ulíc - Volebný obvod 5 Trnava - Juh


VMČ č. 6: Modranka

Poslanci MZ
1. Juraj Šarmír, Bosniacka 28, Trnava-Modranka

Neposlanci
1. Ing. Vladimír Hrčka
2. JUDr. Ing. Mária Košťálová
3. Ing. Štefan Moncman
4. Martina Šarvaicová
5. Marián Štrbo


Zoznam ulíc - Volebný obvod 6 - Modranka
 

Zoznam kontaktov na predsedov VMČ

Mestská časť Meno a
priezvisko
číslo e-mail
VMČ 1: Trnava - stred Marcel Krajčo 0917860923
VMČ 2: Trnava - západ Mgr. Martin Uhlík 0907634333  
VMČ 3: Trnava - sever Emanuel Gronský   emanuel.gronsky@trnava.sk
VMČ 4: Trnava - východ PhDr. Šimon Štefunko 0904167175  
VMČ 5: Trnava - juh Mgr. Stanislav Hric   stanislav.hric@trnava.sk
VMČ 6: Modranka Ing. Štefan Moncman   moncman.stefan@gmail.com

 

 
Chcete vedieť, čo je nové?