Mesto Trnava

Predsedovia a členovia výborov mestských častí

Zloženie výborov mestských častí v meste Trnava vo volebnom období 2014-2018


VMČ č. 1: Trnava - stred

Poslanci MZ
Ing. Štefan Bošnák, Dr.h.c., Vladimíra Roya 2/A
MUDr. Jana Fridrichová, Hospodárska 21    
Bc. Pavol Nižnánsky, A. Hlinku 5
Mgr. Tibor Pekarčík, Západná 2
Ing. Juraj Novota, Halenárska 36   
Neposlanci
Mgr. Jana Braniša, PhD., Ulica Hlavná 30, Trnava
Ing. Peter Cák, Juraja Fándlyho 4, Trnava
Mgr. Peter Koutný, Andreja Hlinku 56, Trnava
Ing. Matúš Rojko, Ulica Športová 16, Trnava

Zoznam ulíc - Volebný obvod 1 Trnava - Stred (Staré mesto, Špíglsál)


VMČ č. 2: Trnava - západ

Poslanci MZ
Mgr. Matej Lančarič, Mozartova 12
Mgr. Marek Neštický, Čajkovského 12
Mgr. Martin Uhlík, Čajkovského 29
Ing. Jozef Pobiecký, Šafárikova 18
Ing. Peter Šujan, Botanická 29
Ing. Bystrík Stanko, Jazdecká 29
Neposlanci
Ing. Branislav Augustín, Andreja Kubinu 6, Trnava
RNDr. Roman Jakubec, Koceľova ulica 4, Trnava
Gabriel Kopúnek, Šafárikova ulica 14, Trnava
Ing. Adam Mihočka, Mozartova ulica 12, Trnava
Mgr. Michal Okruhlica, Ulica Botanická 57, Trnava

Zoznam ulíc - Volebný obvod 2 Trnava - Západ


VMČ č. 3: Trnava - sever

Poslanci MZ
MUDr. Zuzana Baková, J. Hajdóczyho 134
Mgr. Veronika Lančaričová, Saleziánska 44
MUDr. Štefan Krištofík, MPH, A. Hlinku 11
Juraj Fuzák, Stavebná 9
MUDr. Branislav Kramár, Dúhová 50
Emanuel Gronský, Ustianska 56
Bc. Martin Královič, J. Hlubíka 15
Neposlanci
RNDr. Ing. Ladislav Franek, Mikuláša Koperníka 3, Trnava
Mgr. Martina Chvostálová, Kukučínova  ulica14, Trnava
Ing. Anton Kollár, Saleziánska  ulica 28, Trnava
Mgr. Dušan Martinovič, Slnečná ulica 10, Trnava
Mgr. Peter Sloboda, Mikuláša Koperníka 2, Trnava
Ing., Mgr. Branislav Zápražný, Kukučínova ulica 39, Trnava

Zoznam ulíc - Volebný obvod 3 Trnava - Sever


VMČ č. 4: Trnava - východ

Poslanci MZ
Ing. Vladimír Butko, J. Slottu 3
Mgr. Ing. Marián Galbavý, Tehelná 6
Bc. Šimon Štefunko, Hattalova 3
Mgr. Jozef Pikna, Hlboká 16
Mgr. Peter Haščík, V. Clementisa 25
Ing. Jozef Alchus, Ľ. Podjavorinskej 22
Ing. Peter Halada, T. Tekela 14
Neposlanci
Mgr. Pavol Fojtík, Juraja Slottu 16, Trnava
Ing. Lukáš Miklošovič, Vladimíra Clementisa 47, Trnava
Bc. Matej Šrubař, Ulica Železná 2/A, Trnava
PhDr. Eva Nemčovská, PhD., Tehelná ulica 29, Trnava
Ing. Lukáš Královič, J. Slottu 3
Mgr. Michal Lipovský, Spartakovská 3

Zoznam ulíc - Volebný obvod 4 Trnava - Východ


VMČ č. 5: Trnava - juh

Poslanci MZ
Adam Peciar, G. Steinera 1
Mgr. Rastislav Mráz, Šípová 7
Ing. Jozef Čavojský, Jiráskova 19
Róbert Gašparík, Pažitná 11
Ing. Jozef Klokner, Stromová 4
Neposlanci
Michal Drgon, Ulica gen. Goliána 32, Trnava
Ondrej Masnica, Ulica gen. Goliána 33, Trnava
Mgr. Jozef Nádaský, Odbojárska  ulica 2A, Trnava
Andrej Proks, Nevädzová ulica 4, Trnava

Zoznam ulíc - Volebný obvod 5 Trnava - Juh


VMČ č. 6: Modranka

Poslanci MZ
Mgr. Agnesa Petková, Dedinská 53, Trnava-Modranka
Neposlanci
Lenka Bagin, Ivana Krasku 9, Trnava - Modranka
Ing. Veronika Kavoňová, Bosniacka ulica  8, Trnava – Modranka
Ing. Artur König, Ivana Krasku 24A, Trnava - Modranka
Ing. Štefan Moncman, Seredská ulica 93, Trnava - Modranka
Bc. Miroslav Ostatník, Rajčurská ulica 17, Trnava - Modranka
Ing. Zuzana Mizerová, Seredská 176, Trnava - Modranka
Ing. Branislav Sekera, PhD., Dedinská ulica 97, Trnava - Modranka
Juraj Šarmír, Bosniacka ulica 28, Trnava - Modranka

Zoznam ulíc - Volebný obvod 6 - Modranka
 

Zoznam kontaktov na predsedov VMČ

Mestská časť Meno a priezvisko Ulica a číslo e-mail
VMČ 1: Trnava - stred Pavol Nižnánsky A. Hlinku 5 palecn@yahoo.com
VMČ 2: Trnava - západ Matej Lančarič Mozartova 12 lancaric.matej@gmail.com
VMČ 3: Trnava - sever Veronika Lančaričová Saleziánska 44 viragovavera@gmail.com
VMČ 4: Trnava - východ Jozef Pikna Hlboká 16 jozef.pikna.st@gmail.com
VMČ 5: Trnava - juh Jozef Čavojský Jiráskova 19  
VMČ 6: Modranka Juraj Šarmír Bosniacka 28