Mesto Trnava

Preventívne projekty

Dôležitou vlastnosťou prevencie je jej orientácia do budúcna. Chceme cieľavedomou a hlavne dlhodobou prácou pôsobiť na našich najmenších.  Prostredníctvom prevencie chceme pozitívne vplývať na žiakov základných škôl, žiakov predškolských zariadení a seniorov. Našou prioritou je predchádzanie trestnej činnosti, uvedomenie si svojich práv a práv iných, prijímanie zodpovednosti, za svojej konanie a správanie. Všetky vykonávané prednášky sú zamerané na elimináciu negatívnych javov, na zvyšovanie právneho povedomia.

Prevenciu realizujeme na miestnej úrovni, zameriavame sa na najaktuálnejšie témy a potreby verejnosti. Na základe týchto potrieb boli vytvorené preventívne projekty, ktoré jasne a stručne vystihujú problematiku, ktorej je potrebné venovať sa. Sú vytvorené formou jednoduchých brožúr a letáčikov tak, aby zaujali cieľovú skupinu, aby si žiak z hodiny niečo odniesol aj do budúcna.

Hodinu venujeme prednáškam a besedam zameraných na prácu Mestskej polície a prezentáciou výstroje a výzbroje chceme osloviť aj tých najmenších. Práve týchto najmenších môžeme začať formovať už od útleho veku. Tu budú mať možnosť priamo sa stretnúť s policajtom, porozprávať sa s ním, vyskúšať si služobnú čiapku, prilbu, vestu, obušok. Na každého škôlkara čaká omaľovánka a sladké prekvapenie. Pre  deti boli vytvorené zaujímavé kalendáre, rozvrhy hodín, osemsmerovky, krížovky, bludiská, vymaľovánky, záložky do knižiek, ktoré korešpondujú s danou témou.

Beseda MsP - Boleráz 2022

Memoriál Petra Opálka - Smolenice 2022

Medzinárodný deň detí - Jablonec 2022

Beseda MsP - Šenkvice 2022

Medzinárodný deň detí - Trnava 2022

Medzinárodný deň detí - Hrnčiarovce nad Parnou 2022

Súkromná MŠ Lienka a MŠ Smolenice 2022

MŠ a ZŠ Jablonec 2022

ZŠ Majcichov 2021

MŠ Limbová 2021

Bezpečne cez zebru 2021

Dolné Orešany 2021

Bezpečne s kočíkom 2021

Beseda v Naboso 2021

Otvorenie leta v obci Ružindol 2021

MDD 2021

Príjemná návšteva 2021

Žeby nová výpomoc? 2021

Celoplošné testovanie Trnava

#Peši po pešej

Bezpečne cez zebru 2020

Európsky týždeň mobility 2020

Účastníci cestnej premávky - ZŠ Vančurova

Účastníci cestnej premávky - nádvorie radnice

Spoznaj prácu mestského policajta - Detské Cool centrum

Spoznaj prácu mestského policajta - Naboso

Preventívno  bezpečnostná akcia - Bernolákov sad

Európsky týždeň mobility 2019

Dopravná výchova pre najmenších s dopravným mobilným ihriskom

Dopravné ihrisko - ulica Radlinského

#Pešibus


Na záver spomenieme, že Mestská polícia v Trnave robí v prevencii dlhé roky a má hmatateľné výsledky. V preventívnych  aktivitách venovaných deťom, študentom, seniorom, by sme poznamenali, že: „...samozrejme nechceme tvrdiť, že sme zachránili každého občana, s ktorým sme hovorili! Určite však môžeme tvrdiť, že ak sme svojou prácou zachránili hoci iba jeden život, iba jednu existenciu, iba jedno dieťa, vieme, že naša práca mala zmysel. A keby chcel niekto oponovať, či je výsledok viacročnej práce iba jedno zachránené dieťa adekvátny, odpovieme každému: „Milý priateľ. Ak sa Vám zdá iba jedno zachránené dieťa málo, tak si predstavte, že to iba jedno zachránené dieťa bude práve to Vaše ...“

 

 

/sk/clanok/beseda-msp-ms-senkvice

 

/sk/clanok/medzinarodny-den-deti-jablonec-2022