Podnikateľ

Prezentácia projektu Circuse na DOD Trnava 2012

Mesto Trnava organizovalo 1.6. deň otvorených dverí pre obyvateľov trnavského mikroregiónu a predovšetkým pre deti. Cieľom bolo prezentovať činnosť jednotlivých odborov. Oddelenie priemyselného parku a inovačných procesov predstavilo investičné ako aj neinvestičné projekty, ktoré sa v súčasnosti implementujú.

Cieľom projektu CircUse bol upevniť u obyvateľov povedomie o nevyhnutnosti využívať opustené areály a plochy a zvyšovanie informovanosti v podobe predloženého materiálu.


 
Chcete vedieť, čo je nové?