Podnikateľ

Projekt CircUse

CircUse - Circular flow land use management
*Manažment opätovného funkčného využitia územia

16) Využitie brownfieldov pre rozvoj obcí
15) Brownfieldy v trnave – ako ich využiť?
14) LAND URBIA
13) Projekt CircUse na základných školách
12) Slovenský partner projektu CircUse prezentoval projekt riaditeľom základných
       škôl v Trnave

11) Prezentácia projektu Circuse na „DOD Trnava 2012“
10) Plánovaním ku kvalitnému prostrediu
  9) CircUse best practice workshop v Bärnbachu
       CircUse best practice workshop in Bärnbach

  8) Školenie správy údajov a kurz inštalácie sa konal vo Viedni, Rakúsko
       Data management training and installation course was held in Vienna

  7) Druhé pracovné stretnutie so starostami obcí trnavského mikroregiónu
  6) Exkurzia brownfieldov talianskeho projektového partnera
  5) Medzinárodný míting partnerov projektu CircUse (Bratislava, Trnava)
  4) CircUse meeting so starostami trnavského mikroregiónu
  3) Bilaterálne pracovné stretnutie Slovensko – Rakúsko
  2) Pracovné stretnutie so starostami Trnavského kraja
  1) Pracovné stretnutie s predstaviteľmi samosprávy

  • Výstupy projektu (Outputs of project):

14l) Štúdia Trnava - Štrky - Aglity prvky, Cyklo odpočívadlo [PDF - 1,12 MB]
14k) Štúdia Trnava - Štrky - Herné a fitness prvky, Mobiliár [PDF - 729 kB]
14j) Štúdia Trnava - Štrky - Dendrologický prieskum drevín [PDF - 135 kB]
14i) Štúdia Trnava - Štrky - Regulatívy v riešenom území [PDF - 1,44 MB]
14h) Štúdia Trnava - Štrky - Návrh využitia - Variant B [PDF - 13,40 MB]
14g) Štúdia Trnava - Štrky - Technická infraštruktúra [PDF - 2,20 MB]
14f) Štúdia Trnava - Štrky - Návrh využitia - Variant A [PDF - 15,00 MB]
14e) Štúdia Trnava - Štrky - Hydrologický prieskum [PDF - 694 kB]
14d) Štúdia Trnava - Štrky - Krajinno-ekologický prieskum, Analýzy [PDF - 3,09 MB]
14c) Štúdia Trnava - Štrky - Majetkoprávne vzťahy v riešenom území [PDF - 628 kB]
14b) Štúdia Trnava - Štrky - Širšie územné vzťahy [PDF - 2,87 MB]
14a) Štúdia Trnava - Štrky - Textová časť [PDF - 821 kB]
13o) Štúdia Trnava - Medziháj - Návrh manažmentu územia [PDF - 2,34 MB]
13n) Štúdia Trnava - Medziháj - Návrh krajinno-ekologických prvkov B [PDF - 5,46 MB]
13m) Štúdia Trnava - Medziháj - Návrh krajinno-ekologických prvkov A [PDF - 5,39 MB]
13l) Štúdia Trnava - Medziháj - Návrh technického vybavenia B [PDF - 4,96 MB]
13k) Štúdia Trnava - Medziháj - Návrh technického vybavenia A [PDF - 5,10 MB]
13j) Štúdia Trnava - Medziháj - Návrh regulatívov B [PDF - 6,76 MB]
13i) Štúdia Trnava - Medziháj - Návrh regulatívov A [PDF - 7,07 MB]
13h) Štúdia Trnava - Medziháj - Prepojenie rozvojového územia B [PDF - 5,45 MB]
13g) Štúdia Trnava - Medziháj - Prepojenie rozvojového územia A [PDF - 5,49 MB]
13f) Štúdia Trnava - Medziháj - Súhrnné zhodnotenie [PDF - 5,64 MB]
13e) Štúdia Trnava - Medziháj - Krajinno-ekologické zhodnotenie [PDF - 4,87 MB]
13d) Štúdia Trnava - Medziháj - Technicko-priestorové aspekty [PDF - 5,31 MB]
13c) Štúdia Trnava - Medziháj - Komplexné vyhodnotenie územia [PDF - 4,49 MB]
13b) Štúdia Trnava - Medziháj - Širšie vzťahy [PDF - 5,14 MB]
13a) Štúdia Trnava - Medziháj - Textová časť [PDF - 708 kB]
12c) Mapa zanedbaných a nevyužívaných objektov mesta Trnava - bodová
         [PDF - 3,03 MB]
12b) Mapa zanedbaných a nevyužívaných objektov mesta Trnava - plošná
         [PDF - 5,59 MB]
12a) Analýza zanedbaných a nevyužívaných objektov mesta Trnava [PDF - 5,83 MB]
11)   Plagát CircUse na Slovensku - Trnavský mikroregión [PDF - 521 kB]
10)   Akčný plán Mikroregiónu Trnava [PDF - 10,6 MB]
  9s) Štrukturálny plán Mikroregiónu Trnava - Kultúrne aktivity 20 [PDF - 1,88 MB]
  9r) Štrukturálny plán Mikroregiónu Trnava - Kultúrne aktivity 18, 19 [PDF - 3,97 MB]
  9p) Štrukturálny plán Mikroregiónu Trnava - Kultúrne aktivity 16, 17 [PDF - 4,04 MB]
  9o) Štrukturálny plán Mikroregiónu Trnava - Kultúrne aktivity (plagát)
         [PDF - 13,8 MB]
  9n) Štrukturálny plán Mikroregiónu Trnava - Šport a rekreácia 14, 15 [PDF - 3,9 MB]
  9m) Štrukturálny plán Mikroregiónu Trnava - Šport a rekreácia 12, 13 [PDF - 4,18 MB]
  9l) Štrukturálny plán Mikroregiónu Trnava - Šport a rekreácia (plagát)
         [PDF - 15,4 MB]
  9k) Štrukturálny plán Mikroregiónu Trnava - Prírodné hodnoty 10, 11 [PDF - 3,68 MB]
  9j) Štrukturálny plán Mikroregiónu Trnava - Prírodné hodnoty 8, 9 [PDF - 3,9 MB]
  9i) Štrukturálny plán Mikroregiónu Trnava - Prírodné hodnoty 6, 7 [PDF - 4,02 MB]
  9h) Štrukturálny plán Mikroregiónu Trnava - Prírodné hodnoty (plagát)
         [PDF - 16,2 MB]
  9g) Štrukturálny plán Mikroregiónu Trnava - Historické pamiatky 5 [PDF - 2,03 MB]
  9f) Štrukturálny plán Mikroregiónu Trnava - Historické pamiatky 3, 4 [PDF - 3,59 MB]
  9e) Štrukturálny plán Mikroregiónu Trnava - Historické pamiatky 1, 2 [PDF - 4,13 MB]
  9d) Štrukturálny plán Mikroregiónu Trnava - Historické pamiatky (plagát)
         [PDF - 12,8 MB]
  9c) Štrukturálny plán Mikroregiónu Trnava - Popis cyklotrás [PDF - 206 kB]
  9b) Štrukturálny plán Mikroregiónu Trnava - Návrh prepojenia brownfieldov
         [PDF - 4,37 MB]
  9a) Štrukturálny plán Mikroregiónu Trnava - Širšie vzťahy [PDF - 14 MB]
  8v) Identifikácia brownfieldov Mikroregiónu Trnava v obci Zvončín 1 [PDF - 3,86 MB]
  8u) Identifikácia brownfieldov Mikroregiónu Trnava v obci Zavar 1 [PDF - 4,35 MB]
  8t) Identifikácia brownfieldov Mikroregiónu Trnava v obci Voderady 1 [PDF - 4,01 MB]
  8s) Identifikácia brownfieldov Mikroregiónu Trnava v obci TRNAVA 4 [PDF - 6,42 MB]
  8r) Identifikácia brownfieldov Mikroregiónu Trnava v obci TRNAVA 3 [PDF - 8,86 MB]
  8p) Identifikácia brownfieldov Mikroregiónu Trnava v obci TRNAVA 2 [PDF - 4,27 MB]
  8o) Identifikácia brownfieldov Mikroregiónu Trnava v obci TRNAVA 1 [PDF - 5,44 MB]
  8n) Identifikácia brownfieldov Mikroregiónu Trnava v obci Šelpice 1 [PDF - 3,76 MB]
  8m) Identifikácia brownfieldov Mikroregiónu Trnava v obci Suchá nad Parnou 2
         [PDF - 4,93 MB]
  8l) Identifikácia brownfieldov Mikroregiónu Trnava v obci Suchá nad Parnou 1
         [PDF - 4,89 MB]
  8k) Identifikácia brownfieldov Mikroregiónu Trnava v obci Ružindol 1 [PDF - 3,77 MB]
  8j) Identifikácia brownfieldov Mikroregiónu Trnava v obci Majcichov 2 [PDF - 3,08 MB]
  8i) Identifikácia brownfieldov Mikroregiónu Trnava v obci Majcichov 1 [PDF - 3,04 MB]
  8h) Identifikácia brownfieldov Mikroregiónu Trnava v obci Jaslovské Bohunice 2
         [PDF - 2,97 MB]
  8g) Identifikácia brownfieldov Mikroregiónu Trnava v obci Jaslovské Bohunice 1
         [PDF - 2,86 MB]
  8f) Identifikácia brownfieldov Mikroregiónu Trnava v obci Hrnčiarovce nad Parnou 1
         [PDF - 4,64 MB]
  8e) Identifikácia brownfieldov Mikroregiónu Trnava v obci Cífer 3 [PDF - 4,48 MB]
  8d) Identifikácia brownfieldov Mikroregiónu Trnava v obci Cífer 2 [PDF - 4,94 MB]
  8c) Identifikácia brownfieldov Mikroregiónu Trnava v obci Cífer 1 [PDF - 4,86 MB]
  8b) Identifikácia brownfieldov Mikroregiónu Trnava v obci Bohdanovce nad Trnavou 1
         [PDF - 3,18 MB]
  8a) Identifikácia brownfieldov Mikroregiónu Trnava v obci Biely Kostol 1
         [PDF - 4,45 MB]
  7)   Sociologicko-priestorová analýza rozvoja Mikroregiónu Trnava - 2. etapa
         [PDF - 17,2 MB]
  6)   Mapa lokalizácie brownfieldov v Mikroregióne Trnava [PDF - 4,35 MB]
  5)   Sociologicko-priestorová analýza rozvoja Mikroregiónu Trnava - 1. etapa
         [PDF - 1,26 MB]
  4)   Mapa Mikroregiónu Trnava [PDF - 4,34 MB]
  3)   Školenie pre stredné školy - Využívanie územia a dopad na životné prostredie
         [PDF - 1,18 MB]
  2)   Plagát - Manažment opätovného funkčného využitia územia [PDF - 618 kB]
  1)   Príručka pre prípravu CircUse tréningového kurzu v partnerských krajinách
         (Guideline_CircUse_Trainings_Course)
[PDF - 1,11 MB]

  • Ďalšie informácie o projekte:

Newsletter 9 [PDF - 682 kB]
Newsletter 8 [PDF - 1,16 MB]
Newsletter 7 [PDF - 1 MB]
Newsletter 6 [PDF - 1,2 MB]
Newsletter 5 [PDF - 977 kB]
Newsletter 4 [PDF - 1 MB]
Newsletter 3 [PDF - 747 kB]
Newsletter 2 [PDF - 2,83 MB]
Newsletter 1 [PDF - 435 kB]
www.circuse.eu
www.stuba.sk


Film o projekte CircUse v anglickom jazyku. O trnavskej časti projektu v 17 minúte.

 
Chcete vedieť, čo je nové?