Mesto Trnava

Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia

Jednotlivé časti dokumentu si stiahnete kliknutím na ikonku PDF

Kompletné materiály nájdete aj na tejto stránke: mobilita.trnava.sk 

ZBER DÁT

   
Zber dát (3,6 MB)
Príloha 01 – Cyklistická doprava (3,5 MB)
Príloha 02 – Pešie zóny (1,5 MB)
Príloha 03 – Verejná osobná doprava (4,9 MB)

 

DOPRAVNÉ PRIESKUMY

   
Dopravné prieskumy – textová časť (2,3 MB)
Dopravné prieskumy – prílohy (43,4 MB)
Príloha – Mestská autobusová doprava (1,2 MB)

DOPRAVNÝ MODEL – Dopravná ponuka
a kalibrácia súčasného stavu

 

 
Dopravná ponuka a kalibrácia súčasného stavu – textová časť (4,5 MB)
Dopravná ponuka a kalibrácia súčasného stavu – prílohy (13,7 MB)

ANALÝZY PUM

   
Analýzy PUM (4,5 MB)
Modelovanie hladín hluku – súčasný stav (2 MB)
Modelovanie hladín hluku – súčasný stav – mapy (21,3 MB)
Modelovanie úrovne emisií – súčasný stav (475 kB)
Modelovanie úrovne emisií – súčasný stav – mapy (9,6 MB)

PLÁN DOPRAVNEJ OBSLUŽNOSTI

   
Plán dopravnej obslužnosti – Analýza, návrh, prílohy (24,3 MB)

PLÁN IMPLEMENTÁCIE A MONITOROVANIA

   
PLÁN IMPLEMENTÁCIE A MONITOROVANIA – Textová časť (808 kB)
PLÁN IMPLEMENTÁCIE A MONITOROVANIA – Príloha č.1 a Akčný Plán – tvrdé opatrenia 2025 (62,5 kB)
PLÁN IMPLEMENTÁCIE A MONITOROVANIA – Príloha č.1 b Akčný Plán – tvrdé opatrenia 2030 – 2050 (72,9 kB)
PLÁN IMPLEMENTÁCIE A MONITOROVANIA – Príloha č.1 c Akčný Plán – mäkké opatrenia (41,9 kB)

DOPRAVNÝ MODEL

   
Dopravný model – Dopravná prognóza – návrhová časť (6,5 MB)
Dopravný model – Dopravná prognóza – návrhová časť – prílohy (216 MB)

MODELOVANIE ÚROVNE EMISIÍ A HLUKU
– prezentácie

 

 
Prezentácia – Modelovanie úrovne emisií – návrhová časť (3,9 MB)
Prezentácia – Modelovanie hladín hluku – návrhová časť  (3,9 MB)

MODELOVANIE ÚROVNE HLUKU

   
Modelovanie hladín hluku – návrhová časť (1,8 MB)
Modelovanie hladín hluku – prílohy (21,3 MB)

MODELOVANIE ÚROVNE EMISIÍ

   
Modelovanie úrovne emisií – návrhová časť (732 kB)
Modelovanie úrovne emisií – návrhová časť – prílohy (219 MB)

DOKUMENTÁCIA SEA

   
Dokumentácia SEA  (46,9 MB)

ZÁVEREČNÉ STANOVISKO

 

 
ZÁVEREČNÉ STANOVISKO (776 kB)
Príloha č.1 – Zásobník projektov (354 kB)

NÁVRHOVÁ ČASŤ

   
NÁVRHOVÁ ČASŤ + PRÍLOHY (24,3 MB)

Kompletné informácie o PUM nájdete v sekcii Zrealizované projekty