Rok 2017

JANUÁR

02.01.2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami

03.01.2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami

04.01.2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami

05.01.2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami

06.01.2017

sviatok

09.01.2017 - 16.01.2017

dovolenka

17.01.2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Ďurko

18.01.2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami

19.01.2017 - 20.01.2017

- vzdelávací program - Bratislava

23.01.2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami

24.01.2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Rakayová
- pracovné stretnutie - p. Fitoš
- pracovné stretnutie - p. Horváth

25.01.2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Galanda
- pracovné stretnutie - p. Oravcová
- prijatie - p. Kováčocy
- Zasadnutie komisie na  udeľovanie ocenení mesta Trnavy

26.01.2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie k medzinárodným cyklistickým pretekom
- pracovné stretnutie - prezentácia hradobného systému
- Verejné prerokovanie návrhu Komunitného plánu sociálnych služieb
  mesta Trnavy na roky 2016 - 2020

27.01.2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Tulisová


FEBRUÁR

01. 02. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie p. Stanko, p. Krajčovič
- pracovné stretnutie p. Ševeček

02. 02. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie p. Lidik
- pracovné stretnutie p. Segretain

03.02.2017

- pracovná cesta Praha

06.02. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami

07. 02. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie TESCO STORES

08. 02. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie p. Schlebusch
- pracovná cesta Bratislava - Slovenský zväz ľadového hokeja

9. 2. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami

10. 2. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie p. Nehajová

13. 2. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie p. Fedorišin

14. 2. 2017

- pracovná cesta Budapešť

15. 2. 2017

- pracovné stretnutia so zemestnancami

16. 2. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie p. Turčan
- pracovné stretnutie p. Hracho
- pracovné stretnutie p. Hambálková

17. 2. 2017

- parcovné stretnutia so zamestnancami
- zasadnutie Rady seniorov
- zasadnutie prezídia Únie miest Slovenska - Bratislava
- Požehnanie mladých vín

20. 2. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie p. Hirnerová
- pracovné stretnutie p. Hlubik
- pracovné stretnutie p. Šiška

21. 2. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- Výročná schôdza Jednoty dôchodcov na Slovensku
- zasadnutie Mestskej rady

22. 2. 2017

- konferencia " SLOVENSKO NA CESTE K SMART CITIES " - Štrské Pleso

23. 2. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie p. Štefánek

24. 2. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie p. Štrbová
- pracovné stretnutie p. Belková
- pracovné stretnutie p. Magna

27. 2. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie p. Ševčík

28. 2. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- zasadnutie Mestského zastupiteľstva


MAREC

1. 3. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- stretnutie s novinármi
- zasadnutie Správnej rady Univerzity sv.Cyrila a Metoda
- pracovné stretnutie so zástupcami Ministerstva dopravy

2. 3. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- zasadnutie Univerzitnej rady UCM
- pracovné stretnutie - p. Kollárová

3. 3. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie- p. Kormúth

6. 3. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Kresan
- pracovný workshop

7. 3. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Petráš
- zasadnutie Rady združenia obcí

8. 3. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Zemko
- pracovné stretnutie - p. Hrebíček
- pracovné stretnutie - p. Šikula

9. 3. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami

10. 3. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami

13. 3. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- prezentácia materiálov na zasadnutie Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva

14. 3. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami

15. 3. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Ostrovský
- prezentácia pre poslancov MZ - Námestie SNP

16. 3. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - OZ Iskierka

17. 3. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- školenie

20. 3. 2017

- pracovná cesta
 

21. 3. 2017

- zasadnutie Mestskej rady
- pracovné stretnutia so zamestnancami

22. 3. 2017

- pracovná cesta

23. 3. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- prijatie holandského veľvyslanca
- prijatie čínskeho veľvyslanca

24. 3. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Fáber

27. 3. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovná cesta

28. 3. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- 18. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

29. 3. 2017

- tlačová konferencia po Mestskom zastupiteľstve mesta Trnava
- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Nemec
- pracovné stretnutie - p. Dobrenko
 

30. 3. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Vojčík
- stretnutie s učiteľmi pri príležitosti Dňa učiteľov

31. 3. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- 72. výročie oslobodenia Trnavy


APRÍL

03. 04. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovná cesta

04. 04. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - bikesharing
- pracovné stretnutie - p. Vanta
- pracovné stretnutie - p. Jaček
- pracovné stretnutie - VO materské školy

05. 04. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Spernoga
- pracovné stretnutie - p. Neštický
- pracovné stretnutie k investičnej akcii ,, Revitalizácia športového areálu Slávia - bežecké trasy "

06. 04. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- školenie CO členov Krízového štábu mesta Trnava

07. 04. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami

10. 04. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Novák
- pracovné stretnutie - p. Šarvaicová

11. 04. 2017

- zasadnutie Predstavenstva TAVOS, a.s.
- 11. zasadnutie Rady ZMOS

12. 04. 2017

- 11. zasadnutie Rady ZMOS

13. 04. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami

14. 04. 2017

SVIATOK

17. 04. 2017

SVIATOK

18. 04. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Kavecký

19. 04. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Gajdula, p. Grellneth
 

20. 04. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Roller, p. Školník
- účasť na konzultačnom fóre - Smart financovanie pre smart city

21. 04. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- cyklofestival - Bratislava

24. 04. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Hrachalová
- pracovné stretnutie - p. Tomáška
- pracovné stretnutie - p. Ševera

25. 04. 2017 - 28.04.2017

pracovná cesta

 


 

MÁJ

01. 05. 2017

Sviatok

02. 05. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- 19. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

03. 05. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- riadne zasadnutie Dozornej rady - TAVOS, a.s.
- Slávnostná akadémia - Trnavská univerzita
- pracovné stretnutie - p. Baláž

04. 05. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie so štátnym tajomníkom - Ministerstvo životného prostredia SR
- Slávnostná spomienka pri príležitosti 98. výročia úmrtia M.R. Štefánika

05. 05. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Halásová
- Slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 72. výročia ukončenia 2. svetovej vojny
- pracovné stretnutie - p. Piršelová

09. 05. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Tinka

10. 05. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Tylka, p. Zovčák
- pracovné stretnutie - p. Kavecký
- zasadnutie Správnej rady TU

11. 05. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Šedivý
- pracovné stretnutie - p. Janíček
- pracovné stretnutie - p. Švec

12. 05. 2017

- pracovné stretnutie - Slovenský zväz ľadového hokeja
 

15. 05. 2017

- tuzemská pracovná cesta - stretnutie s primátorkou Prešova
 

16. 05. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- tuzemská pracovná cesta - Ministerstvo hospodárstva SR

17. 05. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Dobrenko
- 28.snem ZMOS - Bratislava

18. 05. 2017 - 19.05.2017

dovolenka

22. 05. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Planková, p. Polomíčková
- zasadnutie Dozornej rady a Valného zhromaždenia STEFE, s.r.o.
- pracovné stretnutie - p. Izakovič
- pracovné stretnutie - p. Mazúr
- pracovné stretnutie - p. Botiková

23. 05. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- tuzemská pracovná cesta - Bratislava

24. 05. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Kujovič
- zasadnutie Dozornej rady a Predstavenstva, TAVOS, a.s.

25. 05. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami

26. 05. 2017

- cyklistická akcia Od Tatier k Dunaju

29. 05. 2017 - 30.05.2017

Valné zhromaždenie FCC Trnava, s.r.o.

31. 05. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Černý
- stretnutie k projektu Slovenského zväzu ľadového hokeja

JÚN

01. 06. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Novák
- pracovné stretnutie k elektronabíjačkam - Ševce
- pracovné stretnutie - p. Rezbáriková
- pracovné stretnutie - p. Krajčovič

02. 06. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Pribula

05. 06. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Hofer,
- pracovné stretnutie - p. Orlovský
- pracovné stretnutie k téme - areál Slávia

06. 06. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Drobný
- pracovné stretnutie k návrhu Štatútu mesta Trnava

07. 06. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- zasadnutie Rady ZOMOT
- pracovné stretnutie - p. Turza

08. 06. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Drgoňová
- Valné zhromaždenie TT-IT, s.r.o.

09. 06. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami

12. 06. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- prezentácia materiálov MZ a MR
- pracovné stretnutie k parkovaciemu systému

13. 06. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - Krajský pamiatkový úrad
- pracovné stretnutie - p. Kavecký, Pospíchal, Saller
- stretnutie s občanmi mestskej časti Modranka

14. 06. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie s predsedom Krajského súdu v Trnave

15. 06. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- Správna rada -  Nadácia Trnava Trnavčanom

16. 06. 2017

- pracovné stretnutie so zamestnancami

19. 06. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- 3. riadne zasadnutie Dozornej rady TAVOS, a.s.
- 24. riadne zasadnutie Mestskej rady mesta Trnava

20. 06. 2017 - 24. 06. 2017

pracovná cesta
 

26. 06. 2017 - 28. 06. 2017

pracovná cesta

29. 06. 2017

- pracovné stretnutie so zamestnancami
- pracovné stretnutie k parkovisku na Rybníkovej ulici
- pracovné stretnutie - informatické služby
- pracovné stretnutie - p. Ludvigová
- vyhodnotenie kampane Do práce na bicykli

30. 06. 2017

- rokovanie Združenia krajských miest Slovenska


JÚL

03. 07. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - spoločnosť Bionela
- pracovné stretnutie - spoločnosť Visions

04. 07. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Vančo

05. 07. 2017

Sviatok

06. 07. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Cviková

07. 07. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami

10. 07. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami

11. 07. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami

12. 07. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Holeček
- pracovné stretnutie - p. Marcian

13. 07. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Slezáková
- pracovné stretnutie - Mestský úrad Trenčín

14. 07. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami

17. 07. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Cviková
- pracovné stretnutie - p. Nemec
- pracovné stretnutie - p. Boča

19. 07. 2017 - 25. 07. 2017

dovolenka

26. 07. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Fábik

27. 07. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - Ministerstvo vnútra SR
- pracovné stretnutie - kamerové systémy

28. 07. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Suchoňová

31. 07. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Kánya
- pracovné stretnutie - Železničná spoločnosť SR


AUGUST

01. 08. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- 25. zasadnutie Mestskej rady

02. 08. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- prijatie Chargé d´Affaires John von Kaufmann

03. 08. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Slabý

04. 08. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami

07. 08. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami

08. 08. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami

09. 08. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Slabý

10. 08. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami

11. 08. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
 

14. 08. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami

15. 08. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami

16. 08. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Takács

17. 08. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Bocán

18. 08. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami

21. 08. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Jediný

22. 08. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovná cesta - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

23. 08. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Briestenský

24. 08. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami

25. 08. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami

28. 08. 2017

dovolenka

29. 08. 2017

sviatok

30. 08. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Závodský

31. 08. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - Slovenský zväz stavebných podnikateľov -  Bratislava


SEPTEMBER

04.09.2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami

05.09.2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- 26. zasadnutie Mestskej rady

06.09.2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. JUDr. Gregor
- pracovné stretnutie - p. Nestarcová, Guláš
- pracovné stretnutie - p. Yzamer, p. Izakovič, p. Antol

07.09.2017

dovolenka

08.09.2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami

11.09.2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami

12.09.2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Mičková
- pracovné stretnutie - p. Dušička
- 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

13.09.2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- prijatie veľvyslanca a obchodného radcu Rakúskeho veľvyslanectva

14.09.2017

- pracovné stretnutie - p. Holubčík
- služobná cesta Bratislava

15.09.2017

Sviatok

18.09.2017 - 29.09.2017

zahraničná pracovná cesta


OKTÓBER

02. 10. - 06. 10. 2017

- zahraničná pracovná cesta

09. 10. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Lexa

10. 10. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Peterka
- 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

11. 10. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovná cesta - Ministerstvo dopravy a výstavby SR

12. 10. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- prijatie delegácie z amerického veľvyslanectva

13. 10. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami

16. 10. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Dzurech

17. 10. 2017

-    pracovné stretnutia so zamestnancami
-    pracovné stretnutie - p. Magula

18. 10. 2017

-    pracovné stretnutia so zamestnancami
-    pracovné stretnutie - p. Duboš
-    pracovné stretnutie - p. Kováčechová
-    pracovné stretnutie - p. Koóš

19. 10. 2017

-  pracovné stretnutia so zamestnancami
-  pracovné stretnutie - Trnavská poľnohospodárska spoločnosť

20. 10. 2017

-  pracovné stretnutia so zamestnancami

23. 10. 2017

- zahraničná pracovná cesta - návšteva spaľovne - Rakúsko

24. 10. 2017

-  pracovné stretnutia so zamestnancami

25. 10. 2017

-  pracovné stretnutia so zamestnancami
- otvorenie konferencie - Cyklistická doprava
- zahraničná pracovná cesta - Zasadnutie správnej rady Energy Cities - Belgicko

26. 10. 2017

- zahraničná pracovná cesta - Zasadnutie správnej rady Energy Cities - Belgicko

27. 10. 2017

-  pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Kadlečík

30. 10. 2017

-  pracovné stretnutia so zamestnancami

31. 10. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Jurík
- pracovné stretnutie - p. Mészáros


NOVEMBER

01. 11. 2017

-  sviatok

02. 11. 2017

-  pracovné stretnutia so zamestnancami

03. 11. 2017

-  pracovné stretnutia so zamestnancami

06. 11. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Choma
- pracovné stretnutie - zástupcovia Trnavskej poľnohospodárskej spoločnosti, spol. s r.o.

07. 11. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Steiner, p. Kozlayová
- 28. zasadnutie Mestskej rady

08. 11. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Nedielka
- pracovné stretnutie - p. Vysocký

09. 11. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Gaal
- 29. riadne zasadnutie Správnej rady Trnavskej univerzity

10. 11. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami

13. 11. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - Slovenská obchodná inšpekcia
- pracovné stretnutie - zástupcovia spoločnosti Lucron, a.s.

14. 11. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

15. 11. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- zasadnutie Valného zhromaždenia spoločníkov FCC Trnava, s.r.o.

16. 11. 2017

- zasadnutie Valného zhromaždenia spoločníkov FCC Trnava, s.r.o.
- pracovné stretnutie so zamestnancami

17. 11. 2017

SVIATOK

20. 11. 2017

- Valné zhromaždenie a Dozorná rada STEFE, s.r.o.
- pracovné stretnutie - zástupcovia spoločnosti ALAM
- pracovné stretnutia so zamestnancami

21. 11. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Šarišský, p. Ševera
- pracovné stretnutie - p. Habiňák

22. 11. 2017

- účasť na 13. konferencii Slovenskej parkovacej asociácie - "Parkovanie v mestách"

23. 11. 2017

- účasť na 13. konferencii Slovenskej parkovacej asociácie - "Parkovanie v mestách"

24. 11. 2017

- stretnutie primátorov K8 - Banská Bystrica

27. 11. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Bačíková
- pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti AQUA-RELAX

28. 11. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- účasť na vyhlásení výsledkov a prevzatie ceny - súťaž Enviromesto 2017

29. 11. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami

30. 11. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami

 


DECEMBER 2017

01. 12. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- diskusia s prezidentom Slovenského olympijského výboru Antonom Siekelom

04. 12. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- prezentácia žiakov základných škôl o priebehu školských fór
- ustanovujúce zasadnutie Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja pre V. volebné obdobie

05. 12. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Drgoňová
- 29. zasadnutie Mestskej rady

06. 12. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- Správna rada UCM
- pracovné stretnutie k bikesharingu

07. 12. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Kujovič
- pracovné stretnutie - p. Koncošová

08. 12. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami

11. 12. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Biznár
- pracovné stretnutie - p. Blaho
- pracovné stretnutie - p. Drgoňová

12. 12. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- 24. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

13. 12. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- tlačová konferencia po Mestskom zastupiteľstve
- pracovné stretnutie - p. Sorádová
- pracovné stretnutie - p. Ludvigová

14. 12. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami

15. 12. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Izakovič, p. Antol

18. 12. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Plevák
- pracovné stretnutie - p. Tulisová
- pracovné stretnutie - p. Petráš

19. 12. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Ludvigová
- pracovné stretnutie - p. Filípek

20. 12. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- Slávnostné otvorenie "Technickej škôlky" ZŠ s MŠ Kornela Mahra
- pracovné stretnutie - p. Slanina
- prijatie darcov krvi

21. 12. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Zeman

22. 12. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami

25. - 26. 12. 2017

sviatok

27. 12. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami

28. 12. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Mach

29. 12. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami

 
Chcete vedieť, čo je nové?