Mesto Trnava

ROK 2018

DECEMBER 2018

03. 12. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - Slovenská basketbalová asociácia - Bratislava
- účasť na výročnom galavečere Forbes Top Covers - Bratislava

04. 12. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- podpisovanie zmluvy o poskytnutí dotácie - Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Bratislava
- pracovné stretnutie - Slovenský zväz ľadového hokeja - Bratislava

05. 12. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- zasadnutie Správnej rady UCM
- účasť na prednáške Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva - Nitra

06. 12. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Nízl
- pracovné stretnutie - p. Jaurová

07. 12. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

10. 12. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Gačevičová
- pracovné stretnutie - zástupcovia Slovenskej sporiteľne
- pracovné stretnutie so zástupcami čínskeho mesta Shenzhen
- pracovné stretnutie - p. Alvarez

11. 12. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Turčanová
- pracovné stretnutie - p. Biely
- pracovný obed - prezident SR
- vianočné posedenie so zamestnancami MsÚ

12. 12. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Belková
- účasť v relácii Klub komunálnej politiky - Rádio Slovensko - Bratislava

13. 12. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Pätoprstý
- pracovné stretnutie - p. Tulisová, Dobišová
- pracovné stretnutie - p. Bánová

14. 12. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

17. 12. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Bezák

18. 12. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Dzamko
- zasadnutie Mestského zastupiteľstva

19. 12. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Krásny
- prijatie zamestnancov, ktorí odišli do dôchodku
- prijatie bývalých zamestnancov - jubilantov
- prijatie - darcovia krvi

20. 12. 2018

zahraničná pracovná cesta - Maďarsko

21. 12. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretntutie - p. Nemec
- pracovné stretnutie - p. Martinovič

24. - 26. 12. 2018

sviatok

27. - 28. 12. 2018

dovolenka

 

NOVEMBER 2018

01. 11. 2018

Sviatok

02. 11. 2018

Dovolenka

05. 11. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- Valné zhromaždenie a Dozorná rada STEFE

06. 11. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- 30. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

07. 11. 2018 

- Dovolenka

08. 11. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- 1/2 dňa dovolenka

09. 11. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- 1/2 dňa dovolenka

12. 11. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- účasť na pietnom akte na počesť osláv Medzinárodného dňa vojnových veteránov

13. 11. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- účasť na znovuodhalení pamätnej tabule pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR

14. 11. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- stretnutie pracovnej skupiny k dopravcovi na 10 rokov
- pracovné stretnutie - p. Kvasničák
- pracovné stretnutie - p. Hattas

15. 11. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- účasť na seminári "Plánovanie mestskej mobility - novinky a trendy" - Žilina

16. 11. 2018

-  pracovné stretnutia so zamestnancami

19. 11. 2018 - 20. 11. 2018

-  pracovná cesta - Praha

21. 11. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie za účasti zástupcov Okresného dopravného inšpektorátu k podnetom občanov Modranky
- slávnostné záverečné stretnutie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava volebného obdobia 2014-2018
- ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava volebného obdobia 2018-2022

22. 11. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- rozhovor do magazínu

23. 11. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
- prijatie nórskej delegácie

26. 11. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - Trnavský samosprávny kraj

27. 11. 2018

- seminár Možnosti čerpania Nórskych fondov - Bratislava
- pracovné stretnutia so zamestnancami

28. 11. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Koprda
- prezentácia Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji
- pracovné stretnutie - TT-IT

29. 11. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Terenzani

30. 11. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami


OKTÓBER 2018

01. 10. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- inaugurácia nového rektora UCM a slávnostné otvorenie akademického roka 2018/2019
- 26. zasadnutie Finančnej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy

02. 10. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- 34. riadne zasadnutie Mestskej rady mesta Trnava

03. 10. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Nováková
- pracovné stretnutie - p. Tilingerová, p. Tomáš Tilinger
- 7. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

04. 10. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- účasť na cykloworkshope za účasti holandského veľvyslanca
- stretnutie s jubilantmi - členovia denných centier mesta Trnavy
- stretnutie s jubilantmi - Modranka

05. 10. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie s ministerkou kultúry SR

08. 10. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

09. 10. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- 29. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

10. 10. 2018

- tlačová konferencia po Mestskom zastupiteľstve
- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Privara

11. 10. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Škulavíková
- Otvorenie pracovného seminára "Verejné obstarávanie, aktuálne problémy a navrhované riešenia"
- slávnostné podpísanie zmluvy a osadenie prvej tabuľky - Zóna bez pesticídov
- mimoriadne zasadnutie VMČ č. 6 Trnava - Modranka

12. 10. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

15. 10. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Žitňan

16. 10. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Rumanovič
- slávnostná členská schôdza mestskej organizácie Jednoty dôchodcov a Denného centra

17. 10. 2018 - 18. 10. 2018

- Tuzemská pracovná cesta - pracovné stretnutie starostov a primátorov členských obcí ZMO,
 región JE Jaslovské Bohunice a RZ miest a obcí stredného Považia - Podbanské

19. 10. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

22. 10. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- prezentácia materiálov Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva

23. 10. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- rokovanie so zástupcami Spoločnej slovensko-ruskej medzivládnej komisie
  pre starostlivosť o vojnové hroby
- pracovné stretnutie - p. Hambálková

24. 10. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- podpisovanie Memoranda o spolupráci medzi Mestom Trnava, Slovenským zväzom ľadového hokeja
  a Trnavským samosprávnym krajom
- otvorenie Veľthu pre seniorov
- zasadnutie finančnej komisie Mestského zastupiteľstva

25. 10. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Habiňák, p. Pavúk

26. 10. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- Pietna spomienka obetiam vojny pri príležitosti pamiatky zosnulých

29. 10. 2018

Dovolenka

30. 10. 2018

Sviatok

31. 10. 2018

Dovolenka

SEPTEMBER 2018

03. 09. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Planková

04. 09. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- 33. riadne zasadnutie Mestskej rady mesta Trnava

05. 09. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Bachratý

06. 09. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- prijatie moldavskej delegácie

07. 09. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

10. 9. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

11. 9. 2018 

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- 28. riadne zasadnutie MZ

12. 9. 2018 

- tlačová konferencia po 28. riadnom zasadnutí MZ
- prijatie - odovzdanie cien za najlepšie práce v literárnej a mediálnej oblasti - Mám svoje mesto rád v rámci 780 výročia
- pracovné stretnutia so zamestnancami

13. 9. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

14. 9. 2018 

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- Trnavské dni - Slávnostné prijatie pozvaných hostí

17. 9. 2018

- Raňajky pred radnicou pre nemotoristov v rámci podujatia Európsky týždeň mobility
-
pracovné stretnutia so zamestnancami

18. 9. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Korytár
- Otvárací ceremoniál -  Majstrovstvá sveta v zápasení

19. 9. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

20. 9. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Ondrišová

21. 9. 2018

Dovolenka

24. 9. 2018

- otvorenie akademického roku 2018/2019 Trnavskej univerzity - Veni Sancte
- prezentácia materiálov MR a MZ
- pracovné stretnutia so zamestnancami

25. 9. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- zasadnutie VV AŠK Slávia Trnava

26. 9. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Motýľ
- pracovné stretnutie so zástupcami Strednej zdravotníckej školy
- pracovné stretnutie - p. Čaučík
- prijatie - Kristína Funková

27. 9. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- preberanie ceny Zlaté vedro - Bratislava

28. 9. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami


AUGUST 2018

01. 08. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Krajčovičová

02. 08. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Moncmanová
- pracovné stretnutie - Hrubovčák

03. 08. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

06. 08. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

07. 08. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Ondrovič

08. 08. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- prijatie basketbalistiek AŠK Slávia Trnava
- tuzemská pracovná cesta - Nové Zámky

09. 08. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

10. 08. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

13. 08. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Turay, p. Belicová

14. 08. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Hracho

15. 08. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Bezák
- pracovné stretnutie - p. Hincová

16. 08. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

17. 08. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

20. 08. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

21. 08. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Šubínová

22. 08. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

23. 08. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

24. 08. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

27. 08. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- prezentácia materiálov MR a MZ

28. 08. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Zelenay

29. 08. 2018

SVIATOK

30. 08. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

31. 08. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami


JÚL 2018

02. 07. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Martinovič

03. 07. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- tuzemská pracovná cesta - Bratislava, Ministerstvo dopravy a výstavby SR

04. 07. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

05. 07. 2018

SVIATOK

06. 07. 2018

DOVOLENKA

09. 07. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Forejt, p. Poulík
- pracovné stretnutie - p. Šmid

10. 07. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- mimoriadne stretnutie primátorov Združenia K8 - Bratislava

11. 07. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- mimoriadne zasadnutie Dozornej rady Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
- tuzemská pracovná cesta - Nitra

12. 07. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- prijatie vicemajsterky v adventuregolfe

13. 07. 2018

DOVOLENKA

16. 07. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Privara

17. 07. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

18. 07. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- prijatie víťazov kampane Do práce na bicykli

19. 07. 2018

účasť na podujatí Cykloturistická jazda Trnava-Rysy

20. 07. 2018

- zahraničná pracovná cesta

23. 07. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

24. 07. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

25. 07. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

26. 07. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

27. 07. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

30. 07. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

31. 07. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Rubintová


JÚN 2018

01. 06. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie s rektorom UCM

04. 06. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

05. 06. 2018

- Otvorenie športových hier seniorov

06. 06. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- Otvorenie vedeckej konferencie 40. dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu

07. 06. 2018 - 08. 06. 2018

- zahraničná pracovná cesta - Praha - Valné zhromaždenie FCC Trnava, s.r.o.

11. 06. 2018 - 14. 06. 2018

- zahraničná pracovná cesta - Švédsko, Dánsko

15. 06. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

18. 06. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

19. 06. 2018

- 32. riadne zasadnutie Mestskej rady mesta Trnava

20. 06. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- prijatie - vyhlásenie výsledkov súťaže - Fair play

21. 06. 2018

- zahraničná pracovná cesta - Kladno

22. 06. 2018

- zahraničná pracovná cesta - Přostejov

25. 06. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

26. 06. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- 27. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

27. 06. 2018

- tlačová konferencia po Mestskom zastupiteľstve
- pracovné stretnutia so zamestnancami
- zasadnutie Univerzitnej rady
- pracovné stretnutie - p. Bohunický
- pracovné stretnutie - zástupcovia záhradkárskych osád k téme Zemanovho sadu

28. 06. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Havranová, p. Kučera

29. 06. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami


MÁJ 2018

01. 05. 2018

SVIATOK

02. 05. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

03. 05. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pietna spomienka pri príležitosti 99. výročia úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika
- rokovanie primátorov K8 v Prešove

04. 05. 2018

- rokovanie primátorov K8 v Prešove

07. 05. 2018

- dovolenka

08. 05. 2018

SVIATOK

09. 05. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

10. 05. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- 30. riadne zasadnutie Správnej rady Trnavskej univerzity
- Zasadnutie Dozornej rady TAVOS, a.s.

11. 05. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

14. 05. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Petranová

15. 05. 2018

- neúradný deň

16. 05. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Antal
- zahraničná pracovná cesta

17. 05. 2018 - 18. 05. 2018

zahraničná pracovná cesta

21. 05. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- prijatie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Bieloruskej republiky v SR

22. 05. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

23. 05. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- rokovanie s ministerkou kultúry, primátormi krajských miest
a predsedami samosprávnych krajov - Ministerstvo kultúry, Bratislava
- pracovné stretnutie - Slovenský pozemkový fond

24. 05. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

25. 05. 2018

účasť na cyklojazde "Od Tatier k Dunaju"

28. 05. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - téma: nadjazd na obchvate Zavarská
- pracovné stretnutie - MŠ Mozartova - Inkluzívne vzdelávanie

29. 05. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti TAVOS, a.s.

30. 05. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- udelenie cien za mimoriadne výsledky - študenti ZŠ, SŠ a VŠ

31. 05. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- stretnutie s poslaneckými klubmi k 2. aktualizácii rozpočtu


APRÍL 2018

02. 04. 2018

SVIATOK

03. 04. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

04. 04. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- Správna rada UCM

05. 04. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Cap
- pracovné stretnutie - p. Bodoríková
- návšteva 100 ročnej jubilantky p. Zatkalíkovej

06. 04. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

09. 04. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

10. 04. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- tuzemská pracovná cesta - Bratislava

11. 04. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

12. 04. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

13. 04. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

16. 04. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Kleiman

17. 04. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- rokovanie Mestskej rady mesta Trnavy

18. 04. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Horanská

19. 04. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

20. 04. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

23. 04. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

24. 04. 2018

- 26. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

25. 04. 2018

- tlačová konferencia po zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
- pracovné stretnutia so zamestnancami

26. 04. 2018 - 28. 04. 2018

- zahraničná pracovná cesta - Krakov


MAREC 2018

27. 02. 2018 - 02. 03. 2018

- účasť na konferencii URBAN FUTURE - Viedeň 

04. 03. 2018

- slávnostné udeľovanie ocenení mesta Trnavy

05. 03. 2018 - 06. 03. 2018

- zahraničná pracovná cesta - ČR

07. 03. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

08. 03. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - predseda Územného spolku Slovenského Červeného kríža v Trnave
- zasadnutie Rady seniorov

09. 03. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

12. 03. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

13. 03. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Kujovič

14. 03. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Mistrík
- pracovné stretnutie - p. Jaroš

15. 03. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Holeček

16. 03. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

19. 03. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- účasť na obhajobe žiackeho komunitného projektu - ZŠ Modranka

20. 03. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - riaditeľ OR HaZZ v Trnave
- pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Lidl k výstavbe ihriska Žihadielko

21. 03. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

22. 03. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Partel

23. 03. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

26. 03. 2018 - 27. 03. 2018

- tuzemská pracovná cesta - Vyhne

28. 03. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Slovak Telekom
- oslavy 73. výročia oslobodenia mesta Trnavy
- pracovné stretnutie na Ministerstve dopravy a výstavby SR

29. 03. 2018

- dovolenka - 1/2 dňa
- pracovné stretnutia so zamestnancami
 

30. 03. 2018

SVIATOK

 


 

FEBRUÁR 2018

01. 02. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- konferencia Slovensko na ceste k Smart Cities

02. 02. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

05. 02. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Visions
- pracovné stretnutie - p. Olšovská, p. Maslák

06. 02. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- 30. riadne zasadnutie Mestskej rady mesta Trnava

07. 02. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie so zástupcami rakúskeho veľvyslanectva
- pracovné stretnutie - p. Kumpan
- pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom ŽSR Martinom Erdössym

08. 02. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- Požehnanie mladých vín

09. 02. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- prijatie delegácie z francúzskeho veľvyslanectva

12. 02. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

13. 02. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- 25. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

14. 02. 2018

- tlačová konferencia po Mestskom zastupiteľstve
- pracovné stretnutia so zamestnancami

15. 02. 2018

- dovolenka

16. 02. 2018

- dovolenka

19. 02. 2018

- dovolenka

20. 02. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Magula
- Výročná - hodnotiaca členská schôdza Jednoty dôchodcov na Slovensku

21. 02. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Švec
- prijatie gruzínskeho veľvyslanca

22. 02. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- tuzemská pracovná cesta - Žilina - pracovné rokovanie ku kamerovému systému Mestskej polície

23. 02. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

26. 02. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - zástupcovia ŽSR
- pracovné stretnutie - p. Pekár
- pracovné stretnutie s riaditeľom Štátneho fondu rozvoja bývania

27. 02. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - zástupcovia spoločnosti ASSECO


 

JANUÁR 2018

31. 01. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

30. 01. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Siska

29. 01. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

26. 01. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

25. 01. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- zasadnutie Predstavenstva TAVOS, a.s.
 

24. 01. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Suchoňová

23. 01. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Slezák

22. 01. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie so zástupcami Indonézskeho veľvyslanectva

19. 01. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

18. 01. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

17. 01. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie UCM

16. 01. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Rafaj

15. 01. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

12. 01. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

11. 01. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- služobná cesta - Bratislava

10. 01. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

09. 01. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

08. 01. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

05. 01. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

04. 01. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

03. 01. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

02. 01. 2018

- dovolenka