Mesto Trnava

ROK 2019

JANUÁR 2019

01. 01. 2019

Sviatok

02. 01. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- návšteva bábätiek v pôrodnici - posledný narodený občan Trnavy v roku 2018
a prvý narodený občan Trnavy v roku 2019

03. 01. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

04. 01. 2019

- zahraničná pracovná cesta - ČR
- posledná rozlúčka s Jozefom Adamcom

07. 01. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- rokovanie primátorov Združenia K8

08. 01. 2019

- pokračovanie rokovania primátorov Združenia K8

09. 01. 2019 - 18. 01. 2019

Dovolenka

21. 01. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Hlavatovič

22. 01. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- novoročný pracovný obed Európskej investičnej banky s primátormi krajských miest
- pracovné stretnutie - p. Santus

23. 01. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Giertl

24. 01. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- tuzemská pracovná cesta - Bratislava
- pracovné stretnutie - p. Lászlo Ivan

25. 01. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

28. 01. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- prezentácia materiálov Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva
- pracovné stretnutie - p. Olbert

29. 01. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Dvorecká

30. 01. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie k projektu KAPACITY
- pracovné stretnutie - p. Hloben, p. Lukáčová
- pracovné stretnutie - ZOMOT
- pracovné stretnutie - p. Kohút, p. Grexa

31. 01. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- tuzemská pracovná cesta - Slovenská agentúra životného prostredia - BA


FEBRUÁR 2019

01. 02. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- tuzemská pracovná cesta - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.

04. 02. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Lorincz

05. 02. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Čábyová, p. Ďurková
- pracovné stretnutie - p. Gašparíková
- zasadnutie Mestskej rady

06. 02. 2019 - 07- 02. 2019

zahraničná pracovná cesta

08. 02. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

11. 02. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Mikulášiová, p. Fajkus

12. 02. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- 1. riadne zasadnutie - Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

13. 02. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- tlačová konferencia po 1. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
- pracovné stretnutie - p. Herbort

14. 02. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- tuzemská pracovná cesta - Bratislava

15. 02. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Kasala

18. 02. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

19. 02. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

20. 02. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

21. 02. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- tuzemská pracovná cesta - Trenčín - rokovanie k parkovacej politike

22. 02. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- tuzemská pracovná cesta - Bratislava - rokovanie na Stavebnej fakulte STU Bratislava

25. 02. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Jurík

26. 02. 2019

- pracovné stretnutie so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Nagyová, Kabát

27. 02. 2019

- pracovné stretnutie so zamestnancami

28. 02. 2019

- pracovné stretnutie so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Siekel


MAREC 2019

01. 03. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Privara

04. 03. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Ferenczi
- prezentácia materiálov MZ

05. 03. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- tuzemská pracovná cesta - konferencia „V4 - Slovensko na ceste k Smart Cities“

06. 03. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Celia Alvarez Rodriguez

07. 03. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- tuzemská pracovná cesta - pracovné stretnutie na Ministerstve vnútra SR

08. 03. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

11. 03. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

12. 03. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Kopták
- prijatie veľvyslankyne Írska
- 1. mimoriadne zasadnutie Mestskej rady mesta Trnava

13. 03. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- zasadnutie Dozornej rady TAVOS, a.s.

14. 03. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Facuna
- pracovné stretnutie - p. Holubčík
- pracovné stretnutie - p. Bulko

15. 03. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

18. 03. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie so zástupcami oddelenia cudzineckej polície PZ Trnava
- tuzemská pracovná cesta - Bratislava - pracovné stretnutie
na Protimonopolnom úrade SR

19. 03. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- zasadnutie 1. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

20. 03. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

21. 03. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- tuzemská pracovná cesta - Trenčín - pracovné stretnutie na MsÚ k parkovacej politike
- pracovné stretnutie - p. Hrčková, p. Demčáková
- pracovné stretnutie - p. Gubrický

22. 03. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Brocka

25. 03. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie so zástupcami Úradu pre verejné obstarávanie

26. 03. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Tvrdoňová

27. 03. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Grexa
- pracovný obed s veľvyslancom USA

28. 03. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- tuzemská pracovná cesta - Žilina - účasť na konferencii ODPADY 2019

29. 03. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami


APRÍL 2019

01. 04. 2019
- pracovné stretnutia so zamestnancami
- účasť na oslavách 74. výročia Oslobodenia mesta Trnavy
- tuzemská pracovná cesta - Nitra

02. 04. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie s pánom prezidentom Kiskom - Bratislava

03. 04. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

04. 04. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Rubintová
- pracovné rokovanie – "Ako ďalej s mestami na Slovensku?" - Trenčín

05. 04. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

08. 04. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- stretnutie s holandským veľvyslancom

09. 04. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- prezentácia materiálov Mestskej Rady a Mestského zastupiteľstva

10. - 11. 04. 2019
- zahraničná pracovná cesta - Praha

12. 04. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Schlosser

15. 04. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Kvetanová

16. 04. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- tuzemská pracovná cesta - pracovné stretnutie - p. Krásny, p. Staňo - Bratislava
- prijatie - pani veľvyslankyňa Indonézskej republiky

17. 04. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

18. 04. 2019

- zahraničná pracovná cesta - Zlín - pracovné stretnutie - kongresové centrum

19. 04. 2019

- SVIATOK

22. 04. 2019

- SVIATOK

23. 04. 2019
- pracovné stretnutia so zamestnancami
- 2. riadne zasadnutie - Mestská rada mesta Trnava

24. 04. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Machyniak
- obhajoba kandidatúry na Európske mesto športu 2020

25. 04. 2019

- zahraničná pracovná cesta - Viedeň - konferencia CIVINET

26. 04. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- tuzemská pracovná cesta - Zvolen - Prezídium Únie miest Slovenska

29. 04. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- zasadnutie Valného zhromaždenia STEFE

30. 04. 2019
- pracovné stretnutia so zamestnancami
- 2. riadne zasadnutie - Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava


MÁJ 2019

01. 05. 2019
Sviatok práce

02. 05. 2019

- tlačová konferencia po zasadnutí Mestského zastupiteľstva
- pracovné stretnutia so zamestnancami
- zasadnutie Rady seniorov
- pracovné stretnutie - zástupcovia spoločnosti Cora Geo
- pracovné stretnutie - p. Mistrík, p. Badal, p. Popík
- prijatie hokejistov - HK Gladiators Trnava

03. 05. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Martinovič
- pracovné stretnutie - p. Benca, p. Gönci
- spomienková slávnosť - 100. výročie úmrtia M.R. Štefánika

06. 05. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

07. 05. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

08. 05. 2019

SVIATOK

09. 05. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Šimončič
- pracovné stretnutie - p. Galanský

10. 05. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Valachová

13. 05. 2019 - 14. 05. 2019
- tuzemská pracovná cesta - zasadnutie primátorov krajských miest K8 v Košiciach

15. 05. 2019 - 17. 05. 2019
- zahraničná pracovná cesta - konferencia, Valné zhromaždenie FCC Slovensko, s.r.o. - Praha

20. 05. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- zahraničná pracovná cesta - Rakúsko, návšteva kúpaliska so zástupcami SKaŠZ

21. 05. 2019 - 24. 05. 2019
- zahraničná pracovná cesta - Nórsko, konferencia URBAN FUTURE

27. 05. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

28. 05. 2019

- zahraničná pracovná cesta - Brno - exkurzia spaľovne

29. 05. 2019
- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Kašický

30. 05. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- tlačová konferencia k organizácii Majstrovstiev SR a ČR v cestnej cyklistike - Bratislava

31. 05. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami


JÚN 2019

03. 06. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- účasť na konferencii Cyklomestá Bratislava 2019

04. 06. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

05. 06. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

06. 06. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

07. 06. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Sokolovičová
- pracovné stretnutie - p. Malovec

10. 06. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- prezentácia materiálov Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva
- pracovné stretnutie - p. Medovič
- zasadnutie Správnej rady Nadácie Trnava Trnavčanom

11. 06. 2019 -13. 06. 2019
- zahraničná pracovná cesta - Švédsko - Letná škola SMART CITIES

13. 06. 2019 - 15. 06. 2019

- zahraničná pracovná cesta - Holandsko - CARGO BIKE FESTIVAL

17. 06. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

18. 06. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- 3. riadne zasadnutie Mestskej rady mesta Trnava

19. 06. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Hlinčíková

20. 06. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- prijatie futbalistov FK Lokomotíva

21. 06. 2019
- pracovné stretnutia so zamestnancami
- XXX. snem Únie miest Slovenska

24. 06. 2019
- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Dobišová, p. Puškárová
- predstavenie študentského úsporného vozidla

25. 06. 2019
- pracovné stretnutia so zamestnancami
- 3. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Mesta Trnava

26. 06. 2019
- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Takács
- pracovné stretnutie - Slovenská poľnohospodárska univerzita

27. 06. 2019
- pracovné stretnutia so zamestnancami

28. 06. 2019
- pracovné stretnutia so zamestnancami


JÚL 2019

01. 07. 2019
- pracovné stretnutia so zamestnancami

02. 07. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Dobrovodský, p. Čerešňák - Slovenský rybársky zväz v Trnave
- pracovné stretnutie - p. Šmid

03. 07. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Jankura

04. 07. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

05. 07. 2019

SVIATOK

08. 07. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

09. 07. 2019
- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie so županom Jozefom Viskupičom, Antonom Siekelom a Jozefom Göncim

10. 07. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- prijatie veľvyslankyne Tureckej rebubliky

11. 07. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

12. 07. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

15. 07. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Sobocká

16. 07. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Chmurová, p. Škremka, p. Loj
- pracovné stretnutie p. Medľa

17. 07. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - Fakultná nemocnica Trnava
- prijatie novej rakúskej veľvyslankyne pani Margit Bruck Friedrich

18. 07. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Ondrovič

19. 07. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

22. 07. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Kuzma, p. Pyskatý

23. 07. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. župan Trnavského samosprávneho kraja
- pracovné stretnutie - p. Kvetanová
- pracovné stretnutie - p. Rusňák

24. 07. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

25. 07. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

26. 07. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

29. 07. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancmi

30. 07. 2019

- pracovné stetnutia so zamestnancami

31. 07. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Molnár

AUGUST 2019


01. 08. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

02. 08. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

05. 08. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

06. 08. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- stretnutie so zástupcami Chorvátskeho turistického združenia

- pracovné stretnutie - p. Dvorecká

- pracovné stretnutie - p. Horváthová

07. 08. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

08. 08. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

09. 08. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

12.08.2019

- pracovné stretnutia so zamestnacami

- pracovné stretnutie - p. Šofranko

13.08.2019

- pracovné stretnutia so zamestancami

14.08.2019

- pracovné stretnutia so zamestnacami

- pracovné stretnutie - rektorka SPU doc. Klaudia Halászová

15.08.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

16.08.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

19.08.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Beňáková

- prijatie veľvyslankyne Slovenskej republiky pôsobiacej v Grécku

20.08.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie p. Mikulášiová

- 1. zasadnutie prezídia Únie miest Slovenska

21. 08. 2019 - 25. 08. 2019

- zahraničná pracovná cesta Charkov

26.08.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

27.08.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie p. Blaas

28.08.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

29.08.2019

- sviatok

30.08.2019

- dovolenka
 


SEPTEMBER 2019

 

02.09.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

03.09.019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie p. Kylianová

04.09.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie p.Čolláková, p. Banetka

05.09.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - seminár SK-Climate Banská Bystrica

06.09.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
 

09.09.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Kováč

10.09.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- 4. zasadnutie MR

11.09.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Sudovská, p. Babjak

- slávnostná prezentácia prvého elektromobilu vyrábaného v Trnave - areál Groupe PSA Slovakia

12.09.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie p. Ballay

13.09.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

16.09.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Bílek

17.09.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

18.09.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

19.09.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

20.09.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - rokovanie Prezídia Únie miest Slovenska v Nitre

22.9. - 29.9.2019

- zahraničná pracovná cesta Taiwan

30.09.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- podpis Memoranda o spolupráci s Poľnohospodárskou univerzitou v Nitre


OKTÓBER 2019

 

01.10.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Handlová, Nebojsa, Trenčianske Jastrabie

02. - 03.10.2019

- tuzemská pracovná cesta - Žilina - 10. medzinárodná konferencia  Dopravná infraštruktúra v mestách 2019

04.10.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

07.10.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Mihálik

- pracovné stretnutie - p. Drahudárová, p. Kušíková

- návšteva Veľvyslanectva Holandského kráľovstva

08.10.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Pellegrini

- recepcia Representative Office of Taiwan

09.10.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Christenko, p. Rabina

- pracovné stretnutie - p. Valentovičová

10.10.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Lábady

11.10.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Bánovce nad Bebravou

14.10.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

15.10.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie p. Martinovič

- 5. zasadnutie Mestskej rady

16.10.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Konferencia Zelená infraštruktúra a biodiverzita v mestách a okolí (Bratislava)

17.10.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

18.10.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - workshop WhatCity? Mesto bez odpadu  (Bratislava)

21.10.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Nemec

22.10.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

23.10.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Prezídium Únie miest Slovenska - Bratislava

- pracovné stretnutie - p. Malovec, p. Fiala, p. Kvetanová

24.10.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Konferencia #akonato Slovenskej sporiteľne - Bratislava

- tuzemská pracovná cesta - IBM talk - Bratislava

28.- 30.10.2019

- zahraničná pracovná cesta - Konferencia SK-Climate v nórskom Osle

31.10.2019

- tuzemská pracovná cesta - jesenné rokovanie K8 v Prešove


NOVEMBER 2019

01.11.2019

- SVIATOK

04.11.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- Zasadnutie Univerzitnej rady Mesta Trnava

05.11.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

06.11.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

07.11.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Rabina

08.11.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- zahraničná pracovná cesta - parkovanie a odpadová politika - Viedeň

11.11.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- zasadnutie Dozornej  rady a Valného zhromaždenia - STEFE Trnava

- pracovné stretnutie p. Parišek

12.11.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie p. Sochor

13. - 15. 11.2019

- účasť na Medzinárodnej konferencii ZMENA KLÍMY 2019 v Bratislave

18. - 22. 11.2019

- zahraničná pracovná cesta - Barcelona - konferencia SMART CITY EXPO WORLD

25. 11.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

26. 11.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Piešťany, Dozorná rada spoločnosti TAVOS

- pracovné stretnutie - p. Bernart

27. 11.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Latašiová

28. 11.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- Valné zhromaždenie FCC

29. 11.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami


DECEMBER 2019

02.12.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnute - p. Kráľovič, p. Adamčík

- pracovné stretnutie - p. Kasala

03.12.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

04.12.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Kulíšková a p. Mihaleje

05.12.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Badal, p. Masutti, p. Jurasová Havlová

- tuzemská pracovná cesta - zasadnutie Dozornej rady TAVOS

06.12.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

09.12.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Kupec, p. Straková

10. - 11. 12.2019

- zahraničná pracovná cesta - odovzdanie titulu Európske mesto športu 2020, Brusel

12.12.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

13.12.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

16.12.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- precovné stretnutie - p. Godál

17.12.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

18.12.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

19.12.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

20.12.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

23. 12. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

24. - 26. 2019

Vianočné sviatky

27. 12. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

30. 12. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

31. 12. 2019

Dovolenka