Mesto Trnava

Rok 2020

Rok 2020

JANUÁR 2020

1. 01. 2020

Štátny sviatok - Deň vzniku Slovenskej republiky

2. 01. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

3. 01. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

6. 01. 2020

SVIATOK - Zjavenie Pána (Traja králi)

7. 01. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Donoval, p. Kulanko, p. Pukalovič, p. Gubrický

- Návšteva novorodeneckého oddelenia - privítanie prvého občana narodeného v roku 2020

8. 01. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Pavlovič, p. Palkovič

9. - 10. 01. 2020

- tuzemská pracovná cesta - Podbanské - stretnutie Únie miest Slovenska

13. - 17. 01. 2020

DOVOLENKA

20. 01. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- zasadnutie okresných volebných komisií

21. 01. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Cuzy

22. 01. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Benca

- pracovné stretnutie - p. Čarnogurský

23. 01. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- prijatie veľvyslankyne USA, Bridget Brink

24. 01. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

27. 01. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- prezentácia materiálov k 7. zasadnutiu MR a MZ

- pracovné stretnutie - prof. Čambál

28. 01. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta, Bratislava - mimoriadny snem Únie miest Slovenska

29. 01. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Noskovič

30. 01. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- oficiálne podpísanie zmluvy o výpožičke notebookov pre denné centrá pre seniorov v Trnave

- zasadnutie komisie na udeľovanie ocenení

31. 01. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami


Február 2020

3. 2. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - veľvyslanec Poľskej republiky p. Krzysztof Strzałka

- pracovné stretnutie - p. Bocánová

4. 2. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- 7. zasadnutie MR

5. 2. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

6. 2. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Izakovič

- pracovné stretnutie - p. Vlk, p. Slamka, p. Beno, p. Otrísal

- pracovné stretnutie - p. Lábady

- pracovné stretnutie - p. Muška

7. 2. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

10. 2. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

11. 2. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

12. 2. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Macko

- pracovné stretnutie - Únia vojnových veteránov SR

13. 2. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Kopecká, p. Viskupič, p. Paulová

14. 2. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Riadne zasadnutie Dozornej rady TAVOS - Piešťany

17. 2. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Vitteková

- pracovné stretnutie - p. Dvorská – Gereková

18. 2. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Bratislava - Úrad vlády Slovenskej republiky

- Výročná hodnotiaca členská schôdza - MsO JDS

19. 2. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Lančarič

- pracovné stretnutie - p. Pastierik

20. 2. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Kvasnovsky

21. 2. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

24. 2. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- oficiálne prijatie veľvyslanca Slovinskej republiky

25. 2. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

26. 2. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

27. 2. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - zasadnutie mimoriadneho Prezídia Únie miest Slovenska, Bratislava

28. 2. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami


 

 
Chcete vedieť, čo je nové?