Mesto Trnava

Rok 2020

Január 2020

1. 01. 2020

Štátny sviatok - Deň vzniku Slovenskej republiky

2. 01. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

3. 01. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

6. 01. 2020

SVIATOK - Zjavenie Pána (Traja králi)

7. 01. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Donoval, p. Kulanko, p. Pukalovič, p. Gubrický

- Návšteva novorodeneckého oddelenia - privítanie prvého občana narodeného v roku 2020

8. 01. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Pavlovič, p. Palkovič

9. - 10. 01. 2020

- tuzemská pracovná cesta - Podbanské - stretnutie Únie miest Slovenska

13. - 17. 01. 2020

DOVOLENKA

20. 01. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- zasadnutie okresných volebných komisií

21. 01. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Cuzy

22. 01. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Benca

- pracovné stretnutie - p. Čarnogurský

23. 01. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- prijatie veľvyslankyne USA, Bridget Brink

24. 01. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

27. 01. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- prezentácia materiálov k 7. zasadnutiu MR a MZ

- pracovné stretnutie - prof. Čambál

28. 01. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta, Bratislava - mimoriadny snem Únie miest Slovenska

29. 01. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Noskovič

30. 01. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- oficiálne podpísanie zmluvy o výpožičke notebookov pre denné centrá pre seniorov v Trnave

- zasadnutie komisie na udeľovanie ocenení

31. 01. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami


Február 2020

3. 2. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - veľvyslanec Poľskej republiky p. Krzysztof Strzałka

- pracovné stretnutie - p. Bocánová

4. 2. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- 7. zasadnutie MR

5. 2. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

6. 2. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Izakovič

- pracovné stretnutie - p. Vlk, p. Slamka, p. Beno, p. Otrísal

- pracovné stretnutie - p. Lábady

- pracovné stretnutie - p. Muška

7. 2. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

10. 2. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

11. 2. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

12. 2. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Macko

- pracovné stretnutie - Únia vojnových veteránov SR

13. 2. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Kopecká, p. Viskupič, p. Paulová

14. 2. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Riadne zasadnutie Dozornej rady TAVOS - Piešťany

17. 2. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Vitteková

- pracovné stretnutie - p. Dvorská – Gereková

18. 2. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Bratislava - Úrad vlády Slovenskej republiky

- Výročná hodnotiaca členská schôdza - MsO JDS

19. 2. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Lančarič

- pracovné stretnutie - p. Pastierik

20. 2. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Kvasnovsky

21. 2. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

24. 2. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- oficiálne prijatie veľvyslanca Slovinskej republiky

25. 2. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

26. 2. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

27. 2. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - zasadnutie mimoriadneho Prezídia Únie miest Slovenska, Bratislava

28. 2. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami


Marec 2020

02. 03. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

03. 03. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Žembery

- pracovné stretnutie - p. Bílik, p. Majdan

04. 03. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Rabina, p. Christenko

- pracovné stretnutie - p. Stehno

05. 03. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Turinič

06. 03. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

09. 03. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

10. 03. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Hollý

- pracovné stretnutie - p. Škvarka

- pracovné stretnutie - p. Čábyová

11. 03. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

12. - 13. 03. 2020

- tuzemská pracovná cesta - Bešeňová - Smart transport in smart city


 

Kalendár primátora Mesta Trnavy bol počas trvania bezpečnostných opatrení kvôli prevencii šírenia koronavírusu venovaný predovšetkým interným stretnutiam v zmysle zložitej situácie. Ďakujeme za pochopenie.

 


Jún 2020

01. 06. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie p. Kaňuščák

- pracovné stretnutie p. Mausen

02. 06. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Ministerstvo pôdohospodárstva SR - p. Fecko

- pracovné stretnutie p. Mausen

03. 06. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie p. Štrbka

- tuzemská pracovná cesta - Ministerstvo dopravy a výstavby SR

04. 06. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie p. Lopatka

- pracovné stretnutie p. Hricko

05. 06. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie p. Martinovič, p. Doll

08. - 10. 06. 2020

- tuzemská pracovná cesta - Sliač - školenie

10. 06. 2020

- tuzemská pracovná cesta - Ministerstvo dopravy SR - p.Kmeť, p. Bruncková

11. 06. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Bratislava - Slovenský pozemkový fond

- pracovné stretnutie - p. Juhás

12. 06. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

15. 06. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- prezentácia materiálov do 9. Mestskej rady a 9. Mestského zastupiteľstva vedeniu mesta

16. 06. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Lučenec - zasadnutie Únie miest Slovenska

17. 06. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Hríbik

- pracovné stretnutie - p. Taška, p. Lepeta

18. 06. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- 34. riadne zasadnutie správnej rady Trnavskej univerzity

19. 06. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

22. 06. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- Valné zhromaždenie FCC Trnava, s. r. o.

23. 06. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- 9. zasadnutie Mestskej rady

24. 06. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Lorincz

- tuzemská pracovná cesta - Bratislava - mimoriadne prezídium Únie miest Slovenska za prítomnosti ministra financií SR

25. 06. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

26. 06. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

29. 06. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Zvolen - podpis Memoranda o spolupráci medzi Mestom Trnava a Národným lesníckym centrom

30. 06. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

- tuzemská pracovná cesta - Bešeňová - Smart transport in smart city


Júl 2020

01. 07. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

02. 07. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Bratislava - p. Tvrdoňová

03. 07. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

06. 07. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Urban

07. 07. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

08. 07. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- oficiálna návšteva prezidentky Slovenskej republiky

09. 07. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- oficiálne prijatie veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky

10. 07. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

13. 07. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Charles, p. Patylová, p. Šnegoň, p. Novotná, p. Goconová, p. Lelovič

- pracovné stretnutie - p. Baluška

14. 07. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Bratislava - rokovanie Únie miest Slovenska

15. 07. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie- p. Mišina

- pracovné stretnutie - p. Štuler

- tuzemská pracovná cesta - Bratislava - p. Tvrdoňová

16. 07. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- zahraničná pracovná cesta - Brno - p. Říhová

17. 07. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

20. 07. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Dopravný podnik Bratislava

- pracovné stretnutie - p. Husár

21. 07. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Ledecký

- pracovné stretnutie - p. Baničová, p. Šikula

22. 07. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

23. 07. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

24. 07. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

27. 07. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

28. 07. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

29. 07. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Bratislava - p. Sulík

- tuzemská pracovná cesta -  Bratislava - p. Šulek

30. 07. 2020 - 31. 07. 2020

- dovolenka


August 2020

03. 08. 2020

- dovolenka

04. 08. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

05. 08. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

06. 08. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

07. 08. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

10. 08. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Horváth

- pracovné stretnutie - p. Podmanický, p. Trstenský, p. Slameň

11. 08. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- zahraničná pracovná cesta - Meziříčko - p. Ingr

12. 08. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

13. 08. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Trenčín - neformálne zasadnutie K8

14. 08. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

17. 08. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Trenčín - zasadnutie Únie miest Slovenska

18. 08. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Slameň, p. Podmanický, p. Trstenský

19. 08. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Bratislava - p. Rybníček

20. 08. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

21. 08. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

24. 08. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

25. 08. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

26. 08. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

27. 08. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

28. 08. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

31. 08. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami


September 2020

01. 09. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

02. 09. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

03. 09. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

04. 09. 2020

- dovolenka

07. 09. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Bratislava - p. Bartošová

08. 09. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Lopatka

09. 09. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

10. 09. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

11. 09. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- Festival trnavských včelárov

14. 09. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

15. 09. 2020

SVIATOK - Sedembolestná Panna Mária

16. 09. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Gönczi

17. 09. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

18. 09. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

21. 09. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

22. 09. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- 10. zasadnutie Mestskej rady

23. 09. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

24. 09. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

25. 09. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

28. 09. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Drobný

29. 09. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

30. 09. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Slašťan

- pracovné stretnutie - p. Jurík, p. Jankovič, p. Pokrývková

 


Október 2020

01. 10. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- návšteva ministra dopravy a výstavby SR

02. 10. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

05. 10. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Bruncková

06. 10. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

07. 10. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská cesta - Nové Zámky - 5. zasadnutie Únie miest Slovenska

08. 10. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Žíláková

09. 10. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Lábady

12. 10. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Budaj

13. 10. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

14. 10. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Samuhel

15. 10. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

16. 10. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Lábady

19. 10. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

20. 10. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

21. 10. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Hok

22. 10. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

23. 10. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

26. 10. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

27. 10. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- 11. zasadnutie Mestskej rady

28. 10. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

29. 10. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

30. 10. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

 


November 2020

01. 11. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

02. 11. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- 11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

03. 11. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Lopatka, p. Slašťan

04. 11. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

05. 11. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

09. 11. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

10. 11. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- Zasadnutie dozornej rady a Valné zhromaždenie STEFE

11. 11. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

12. 11. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

13. 11. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

16. 11. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Zatkalík

17. 11. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

18. 11. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

19. 11. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

20. 11. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

23. 11. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

24. 11. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

25. 11. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Bratislava - p. Bakyta

- tuzemská pracovná cesta - Bratislava - Ministerstvo financií SR

26. 11. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Ivan

27. 11. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

30. 11. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

 


December 2020

01. 12. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- 12. zasadnutie Mestskej rady

02. 12. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Trenčín - rokovanie prezídia Únie miest Slovenska

03. 12. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- Správna rada Trnavskej univerzity v Trnave

04. 12. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

07. 12. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Šrojta

- pracovné stretnutie - p. Kupec

08. 12. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

09. 12. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

10. 12. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné rokovanie K8

- tuzemská pracovná cesta - Bratislava - Rádio Regina Západ

11. 12. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

14. 12. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Hájik, p. Trnka

15. 12. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

16. 12. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Rác

- pracovné stretnutie - p. Benca

17. 12. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

18. 12. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

21. 12. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

22. 12. 2020