Mesto Trnava

Rok 2020

Rok 2020

JANUÁR 2020

1. 01. 2020

Štátny sviatok - Deň vzniku Slovenskej republiky

2. 01. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

3. 01. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

6. 01. 2020

SVIATOK - Zjavenie Pána (Traja králi)

7. 01. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Donoval, p. Kulanko, p. Pukalovič, p. Gubrický

- Návšteva novorodeneckého oddelenia - privítanie prvého občana narodeného v roku 2020

8. 01. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Pavlovič, p. Palkovič

9. - 10. 01. 2020

- tuzemská pracovná cesta - Podbanské - stretnutie Únie miest Slovenska

13. - 17. 01. 2020

DOVOLENKA

20. 01. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- zasadnutie okresných volebných komisií

21. 01. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Cuzy

22. 01. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Benca

- pracovné stretnutie - p. Čarnogurský

23. 01. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- prijatie veľvyslankyne USA, Bridget Brink

24. 01. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

27. 01. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- prezentácia materiálov k 7. zasadnutiu MR a MZ

- pracovné stretnutie - prof. Čambál

28. 01. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta, Bratislava - mimoriadny snem Únie miest Slovenska

29. 01. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Noskovič

30. 01. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- oficiálne podpísanie zmluvy o výpožičke notebookov pre denné centrá pre seniorov v Trnave

- zasadnutie komisie na udeľovanie ocenení

31. 01. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami


Február 2020

3. 2. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - veľvyslanec Poľskej republiky p. Krzysztof Strzałka

- pracovné stretnutie - p. Bocánová

4. 2. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- 7. zasadnutie MR

5. 2. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

6. 2. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Izakovič

- pracovné stretnutie - p. Vlk, p. Slamka, p. Beno, p. Otrísal

- pracovné stretnutie - p. Lábady

- pracovné stretnutie - p. Muška

7. 2. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

10. 2. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

11. 2. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

12. 2. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Macko

- pracovné stretnutie - Únia vojnových veteránov SR

13. 2. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Kopecká, p. Viskupič, p. Paulová

14. 2. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Riadne zasadnutie Dozornej rady TAVOS - Piešťany

17. 2. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Vitteková

- pracovné stretnutie - p. Dvorská – Gereková

18. 2. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Bratislava - Úrad vlády Slovenskej republiky

- Výročná hodnotiaca členská schôdza - MsO JDS

19. 2. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Lančarič

- pracovné stretnutie - p. Pastierik

20. 2. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Kvasnovsky

21. 2. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

24. 2. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- oficiálne prijatie veľvyslanca Slovinskej republiky

25. 2. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

26. 2. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

27. 2. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - zasadnutie mimoriadneho Prezídia Únie miest Slovenska, Bratislava

28. 2. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami


Marec 2020

02. 03. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

03. 03. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Žembery

- pracovné stretnutie - p. Bílik, p. Majdan

04. 03. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Rabina, p. Christenko

- pracovné stretnutie - p. Stehno

05. 03. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Turinič

06. 03. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

09. 03. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

10. 03. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Hollý

- pracovné stretnutie - p. Škvarka

- pracovné stretnutie - p. Čábyová

11. 03. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

12. - 13. 03. 2020

- tuzemská pracovná cesta - Bešeňová - Smart transport in smart city


 

Kalendár primátora Mesta Trnavy bol počas trvania bezpečnostných opatrení kvôli prevencii šírenia koronavírusu venovaný predovšetkým interným stretnutiam v zmysle zložitej situácie. Ďakujeme za pochopenie.

 


Jún 2020

01. 06. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie p. Kaňuščák

- pracovné stretnutie p. Mausen

02. 06. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Ministerstvo pôdohospodárstva SR - p. Fecko

- pracovné stretnutie p. Mausen

03. 06. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie p. Štrbka

- tuzemská pracovná cesta - Ministerstvo dopravy a výstavby SR

04. 06. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie p. Lopatka

- pracovné stretnutie p. Hricko

05. 06. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie p. Martinovič, p. Doll

08. - 10. 06. 2020

- tuzemská pracovná cesta - Sliač - školenie

10. 06. 2020

- tuzemská pracovná cesta - Ministerstvo dopravy SR - p.Kmeť, p. Bruncková

11. 06. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Bratislava - Slovenský pozemkový fond

- pracovné stretnutie - p. Juhás

12. 06. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

15. 06. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- prezentácia materiálov do 9. Mestskej rady a 9. Mestského zastupiteľstva vedeniu mesta

16. 06. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Lučenec - zasadnutie Únie miest Slovenska

17. 06. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Hríbik

- pracovné stretnutie - p. Taška, p. Lepeta

18. 06. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- 34. riadne zasadnutie správnej rady Trnavskej univerzity

19. 06. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

22. 06. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- Valné zhromaždenie FCC Trnava, s. r. o.

23. 06. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- 9. zasadnutie Mestskej rady

24. 06. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Lorincz

- tuzemská pracovná cesta - Bratislava - mimoriadne prezídium Únie miest Slovenska za prítomnosti ministra financií SR

25. 06. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

26. 06. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

29. 06. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Zvolen - podpis Memoranda o spolupráci medzi Mestom Trnava a Národným lesníckym centrom

30. 06. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

- tuzemská pracovná cesta - Bešeňová - Smart transport in smart city


Júl 2020

01. 07. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

02. 07. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Bratislava - p. Tvrdoňová

03. 07. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

06. 07. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Urban

07. 07. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

08. 07. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- oficiálna návšteva prezidentky Slovenskej republiky

09. 07. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- oficiálne prijatie veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky

10. 07. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

13. 07. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Charles, p. Patylová, p. Šnegoň, p. Novotná, p. Goconová, p. Lelovič

- pracovné stretnutie - p. Baluška

14. 07. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Bratislava - rokovanie Únie miest Slovenska

15. 07. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie- p. Mišina

- pracovné stretnutie - p. Štuler

- tuzemská pracovná cesta - Bratislava - p. Tvrdoňová

16. 07. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- zahraničná pracovná cesta - Brno - p. Říhová

17. 07. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

20. 07. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Dopravný podnik Bratislava

- pracovné stretnutie - p. Husár

21. 07. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Ledecký

- pracovné stretnutie - p. Baničová, p. Šikula

22. 07. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

23. 07. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

24. 07. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

27. 07. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

28. 07. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

29. 07. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Bratislava - p. Sulík

- tuzemská pracovná cesta -  Bratislava - p. Šulek

30. 07. 2020 - 31. 07. 2020

- dovolenka

 
Chcete vedieť, čo je nové?