Mesto Trnava

Rozpočet mesta

Rozpočet mesta Trnavy na roky 2024 – 2026 

 Rozpočet mesta Trnavy na roky 2024 – 2026 

Rozpočet mesta Trnavy na rok 2023 a viacročný rozpočet na roky 2023 – 2025

3. aktualizácia rozpočtu na rok 2023, vyhodnotenie za 1.polrok a monitorovacia správa 

Prílohová časť k 3. aktualizácii rozpočtu 

2. aktualizácia rozpočtu na rok 2023

1. aktualizácia rozpočtu na rok 2023 

Rozpočet mesta Trnavy na roky 2023 – 2025

Prílohová časť - Rozpočet mesta Trnavy na roky 2023 – 2025

Rozpočet mesta Trnavy na rok 2022 a viacročný rozpočet na roky 2022 - 2024

5. aktualizácia rozpočtu 2022, vyhodnotenie plnenia za 1. polrok a monitorovacia správa

Prílohová časť - 5. aktualizácia rozpočtu 2022, vyhodnotenie plnenia za 1. polrok a monitorovacia správa

4. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2022

3. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2022

2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2022

1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2022

Rozpočet mesta Trnavy na rok 2022 a viacročný rozpočet na roky 2022- 2024

Prílohová časť k rozpočtu mesta Trnavy na rok 2022 a k viacročnému rozpočtu na roky 2022- 2024

Rozpočet mesta Trnavy na rok 2021 a viacročný rozpočet na roky 2021 - 2023

3. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2021

2. aktualizácia rozpočtu 2021, vyhodnotenie plnenia za 1. polrok a monitorovacia správa

Prílohová časť – 2. aktualizácia rozpočtu 2021, vyhodnotenie plnenia za 1. polrok a monitorovacia správa

Rozpočet mesta Trnavy na roky 2021 - 2023

Rozpočet mesta Trnavy na roky 2021 - 2023

Prílohová časť - Rozpočet mesta Trnavy na roky 2021 - 2023

1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2021


Rozpočet mesta Trnavy na rok 2020 a viacročný rozpočet na roky 2020 - 2022

3. aktualizácia rozpočtu 2020, vyhodnotenie plnenia za 1. polrok a monitorovacia správa

Prílohová časť – 3. aktualizácia rozpočtu 2020, vyhodnotenie plnenia za 1. polrok a monitorovacia správa

2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2020

Prílohová časť - 2. aktualizácia rozpočtu 2020

1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2020

Prílohová časť - 1. aktualizácia rozpočtu 2020

Rozpočet mesta Trnavy na roky 2020 - 2022

Prílohová časť 


Rozpočet mesta Trnavy na rok 2019 a viacročný rozpočet na roky 2019 – 2021
 

2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2019, vyhodnotenie rozpočtu a monitorovacia správa za 1. polrok

Prílohová časť – 2. aktualizácia rozpočtu 2019, vyhodnotenie rozpočtu a monitorovacia správa za 1. polrok

1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2019

Prílohová časť

Rozpočet mesta Trnavy na roky 2019 - 2021


Rozpočet mesta Trnavy na rok 2018 a viacročný rozpočet na roky 2018 - 2020
 

3. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2018, vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok a monitorovacia správa za 1. polrok

2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2018

1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2018

Rozpočet mesta Trnavy na roky 2018 - 2020 _text

Rozpočet mesta Trnavy na roky 2018 - 2020 _tabuľky

Rozpočet mesta Trnavy na roky 2018 - 2020 _prílohy


Rozpočet mesta Trnavy na rok 2017 a viacročný rozpočet na roky 2017 - 2019


3. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2017, vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok a monitorovacia správa za 1. polrok

2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2017

1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2017

Rozpočet mesta Trnavy na roky 2017-2019 - text
Rozpočet mesta Trnavy na roky 2017-2019 - tabuľky
Rozpočet mesta Trnavy na roky 2017-2019 - prílohy


Rozpočet mesta Trnavy na rok 2016 a viacročný rozpočet na roky 2016 - 2018

4. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2016, vyhodnotenie plnenia rozpočtu
za 1. polrok a monitorovacia správa za 1. polrok

3. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2016

2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2016

1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2016

Rozpočet mesta Trnavy na roky 2016-2018 - text
Rozpočet mesta Trnavy na roky 2016-2018 - tabuľky
Rozpočet mesta Trnavy na roky 2016-2018 - prílohy


Rozpočet mesta Trnavy na rok 2015 a viacročný rozpočet na roky 2015 - 2017

4. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2015, vyhodnotenie plnenia rozpočtu
za 1. polrok a monitorovacia správa za 1. polrok

3. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2015

2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2015

1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2015

Rozpočet mesta Trnavy na rok 2015 a viacročný rozpočet na roky 2015 - 2017
Rozpočet mesta Trnavy na rok 2015 a viacročný rozpočet na roky 2015 - 2017 - príloha


Rozpočet mesta Trnavy na rok 2014 a viacročný rozpočet na roky 2014 - 2016

3. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2014, vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok a monitorovacia správa za 1. polrok - text
3. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2014, vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok a monitorovacia správa za 1. polrok - prílohy strany 1-33
3. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2014, vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok a monitorovacia správa za 1. polrok - prílohy strany 34-67

2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2014
1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2014

Rozpočet mesta Trnavy na roky 2014 - 2016 (1. časť, 2. časť, 3. časť)
Rozpočet mesta Trnavy na roky 2014 - 2016 - prílohová časť


Rozpočet mesta Trnavy na rok 2013 a viacročný rozpočet na roky 2013-2015

2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2013, vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok a monitorovacia správa za 1. polrok - text
2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2013, vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok a monitorovacia správa za 1. polrok - tabuľky
príloha 1, príloha 2, príloha 3, príloha 4, príloha 5

1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2013 - text
1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2013 - tabuľky

Rozpočet mesta Trnavy na roky 2013-2015 - text
Rozpočet mesta Trnavy na roky 2013-2015 - tabuľky
Príloha 1, príloha 2, príloha 3


Rozpočet mesta Trnavy na rok 2012 a viacročný rozpočet na roky 2012-2014

3. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2012 - textová časť
3. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2012 - tabuľková časť
príloha 1

2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2012, vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok a monitorovacia správa za 1. polrok - text
2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2012, vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok a monitorovacia správa za 1. polrok - tabuľky
príloha 1, príloha 2, príloha 3, príloha 4, príloha 5

1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2012 - text
1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2012 - tabuľky

Rozpočet mesta Trnavy na rok 2012 a viacročný rozpočet na roky 2012-2014 - textová časť
Rozpočet mesta Trnavy na rok 2012 a viacročný rozpočet na roky 2012-2014 - tabuľky
príloha 1, príloha 2, príloha 3

Rozpočet mesta Trnavy na rok 2011 a viacročný rozpočet na roky 2011-2013

3. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2011 - text
3. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2011 - tabuľky

2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2011 - text
2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2011 - tabuľky
príloha 1, príloha 2, príloha 3, príloha 4, príloha 5

1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2011 - text
1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2011 - tabuľky

Rozpočet mesta Trnavy na rok 2011 a viacročný rozpočet na roky 2011 - 2013 - textová časť
Rozpočet mesta Trnavy na rok 2011 a viacročný rozpočet na roky 2011 - 2013 - tabuľky
 

Rozpočet mesta Trnavy na rok 2010 a viacročný rozpočet na roky 2010 - 2012
(schválený 15. 12. 2009 uznesením MZ č. 715)

3. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2010, vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok a monitorovacia správa za 1. polrok
textová časť
tabuľky

2. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnavy na rok 2010 - text
2. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnavy na rok 2010 - tabuľky

1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2010 - text
1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2010 - tabuľky

Rozpočet mesta Trnavy na rok 2010 a viacročný rozpočet na roky 2010 - 2012 - textová časť
Rozpočet mesta Trnavy na rok 2010 a viacročný rozpočet na roky 2010 - 2012 - tabuľky

Rozpočet mesta Trnava na rok 2009 a viacročný rozpočet na roky 2009-2011
(schválený 16.12.2008 uznesením MZ č. 444)

4. aktualizácia rozpočtu mesta Trnava na rok 2009
4. aktualizácia rozpočtu mesta Trnava na rok 2009 - tabuľky

3. aktualizácia rozpočtu mesta Trnava na rok 2009
3. aktualizácia rozpočtu mesta Trnava na rok 2009 - tabuľky


2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnava na rok 2009
2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnava na rok 2009 - tabuľky

1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnava na rok 2009
1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnava na rok 2009 - tabuľky


Rozpočet mesta Trnava na r. 2009 - text
Rozpočet mesta Trnava na rok 2009 (príjmy, výdavky, rekapitulácia) - tabuľka
Rozpočet mesta Trnava na roky 2009 - 2011 - tabuľky
Prehľad výdavkov na roky 2009 - 2011 podľa programov

Viacročný rozpočet mesta Trnava na roky 2008 - 2010

Rozpočet mesta Trnava na roky 2008-2010 - tabuľky