Podnikateľ

Slovenský partner projektu CircUse prezentoval projekt riaditeľom základných škôl v Trnave

Mesto Trnava, ako partner projektu CircUse, usporiadal 7. júna 2012 špeciálny seminár pre riaditeľov základných škôl v Trnave. Počas stretnutia bolo predstavné hlavné poslanie projektu, ciele vízie, výstupy projektu a súčasne boli riaditeľom škôl odovzdané školiace materiály v slovenskom jazyku vyvinuté pre projekt CircUse. Tento materiál v podobe brožúrky  so základnými výkladmi pojmov a praktických úloh môže byť použitý na vzdelávanie detí zaoberajúcich sa na efektívne  využívanie územia a dopad na životné prostredie.

Brožúra „Využívanie územia  a dopad na životné prostredie“ (školiaci materiál pre školy) je jeden z výstupov projektu.

Táto brožúra pre školy bola vypracovaná za účelom vzdelávať deti o vplyve životného prostredia na využívanie pôdy. Materiál bol preložený za anglického jazyka do ďalších piatich jazykov a bol distribuovaný v krajinách zapojených do projektu (Rakúsko, Česká republika, Nemecko, Poľsko a Taliansko). Materiály sú k dispozícii zadarmo na stiahnutie na stránke mesta Trnava  ako aj na stránke projektu CircUse.

 
Chcete vedieť, čo je nové?