Mesto Trnava

Spojené voľby 2022

 

>>> Nájdite svoj volebný okrsok <<<

 

Inštruktážne video RTVS k spojeným voľbám:

 Volebná komisia Trnavského samosprávneho kraja zverejňuje výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Trnavského samosprávneho kraja

 Mestská volebná komisia zverejňuje výsledky volieb poslancov mestského zastupiteľstva a volieb primátora mesta

Zverejnenie telefonického kontaktu pre podávanie žiadosti voliča o špeciálny spôsob hlasovania

 Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena do Špeciálnej volebnej komisie primátorovi mesta Trnava pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 29. októbra 2022

 Výlepové plochy pre Spojené voľby - 29. októbra 2022

 Informácia pre voliča k stálemu zoznamu voličov a námietkovému konaniu pre Spojené voľby - 29. októbra 2022

Výzva na prihlásenie sa za člena okrskovej volebnej komisie v Meste Trnava pre Spojené voľby 29. októbra 2022

Prihlásenie sa za člena okrskovej volebnej komisie v meste Trnava pre Spojené voľby - 29. októbra 2022

  Preberanie delegačných listín - 22. 9. od 15.00 h

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Trnavského samosprávneho kraja

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta Trnava

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Trnave

 Delegovanie členov do okrskových volebných komisí 

 Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia primátorovi mesta Trnavy pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 

Volebné okrsky_miestnosti

Oznámenie o rozsahu výkonu funkcie primátora

Oznámenie o utvorení volebných obvodov a určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Oznámenie o utvorení volebných obvodov a určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov - informácia TTSK

 Počet obyvateľov mesta Trnava 

 Informácie zapisovateľky volebnej komisie


 

 Zákon č. 181/2014 Z. z. 

 Zákon č. 185/2022 Z. z. 

 Rozhodnutie predsedu NR SR 

  Zákon č.180/2014 Z.z. 

Právo voliť